Helle Waagner

 

Kære Johnny

Det er utrolig vigtigt, at vi laver valgforbund i forbindelse med kommunalvalg 2021. Et valgforbund går jo kort og godt ud på at sikre flest mulige mandater ovre på vores side af midten i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med valget i 2017 kunne vi socialdemokrater have opnået et mandat mere, hvis vi havde været i valgforbund med SF og Enhedslisten.

Jeg vil arbejde ihærdigt for, at vi i 2021 indgår i valgforbund. Og det betyder, at det er et teknisk valgforbund og ikke binder os politisk. Vi skal sikre at vores fløj får flest mulig pladser i kommunalbestyrelsen. Og oftest er et valgforbund til størst fordel for det største parti i valgforbundet –altså os!

Men samtidig skal vi sikre, at vælgerne kan se forskel på os og SF og evt. Enhedslisten. Jeg ser meget gerne de Radikale med i et valgforbund. Derfor skrev jeg sådan i et læserindlæg for nylig for at få de Radikale til at overveje samarbejde med os:

I 2017 gik Nordfyns Radikale til valg på en grøn dagsorden, men trodsede alligevel egne idealer og gik i valgforbund med Morten Andersen og Venstre, der ikke har grøn politik som mærkesag. Mon ikke de Radikale på Nordfyn, med fordel til næste kommunalvalg kan kikke mod Socialdemokratiet, der har højere ambitioner for grøn omstilling. Så vil der være mere troværdighed i den radikale kurs.”

(Bragt i Fyens stiftstidende 10.05.20.: https://fyens.dk/artikel/efter-corona-krisen-et-solidt-nordfyn-hvor-kernevelfærd-prioriteres ).

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi undgår stemmespild!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Webmaster