A-gruppen

Kim Johansen

Kim Johansen

Tromsøparken 22, 5400 Bogense
kjo@nordfynskommune.dk
3057 7094 / 4025 2835

Formand for arbejdsmarkedudvalget

Medlem af:
Beboerklagenævnet som udlejerrepræsentant
Valgbestyrelse kommunalvalg (fra ØK)
Valgbestyrelse EU og folketing (fra ØK )
Medlem af Det regionale arbejdsmarkedsråd Fyn

Helle Waagner

Helle Waagner

Bøgevej 6, 5400 Bogense
hwa@nordfynskommune.dk
4019 1637

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Gruppeformand
Økonomiudvalget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Stedfortræder for Anette Lykke Jensen til Det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg
Den kommunale Taksationskommission
Stedfortræder for Brian Lebæk til Handicaprådet
Stedfortræder for Anette Lykke Jensen til Folkeoplysningsudvalget

 

Anette Lykke Jensen

Anette Lykke Jensen

Rasmus Nielsensvej 62, Særslev
5471 Søndersø
alj@nordfynskommune.dk
4230 8819

Medlem af:
Næstformand Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

 

  Gert Rasmussen

  Gert Rasmussen

  Vedel Simonsensvej 29, 5474 Veflinge
  grv@nordfynskommune.dk

  2. viceborgmester.

  Desuden medlem af: 

  Næstformand Social- og Sundhedsudvalget.
  Hjemmeværnets  Distriksudvalg.

  Kommunerepræsentant i bestyrelsen for CKV – Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi under Region Syddanmark

   Dorte Schmidt

   Dorte Schmidt

   Hasmark Gade 48, Hasmark
   5450 Otterup.
   dsb@nordfynskommune.dk
   5042 8718

   Medlem af: 
   Arbejdsmarkedudvalget
   Børne- og Ungeudvalget

   Brian Lebæk

   Brian Lebæk

   Hyldehaven 21
   5450 Otterup

   brian@nordfynskommune.dk
   2468 7336

   Medlem af:
   Næstformand Teknik og Miljøudvalget
   Eksproprisations- og Taksationskommisionen (Taksation)
   Handicaprådet
   Repræsentanter vejsyn (næstformand UTM)
   Landvindings- og digelaug Bogense (næstformand UTM)
   Det grønne råd (Næstformand (UTM)
   FAKS Suppleant (Næstformand UTM)
   MOTAS Suppleant (Næstformand UTM)

     Webmaster