Udvalg

@Kongresdelegerede:
Mogens Jørgensen – Bernt Nicolaysen – Kasper Solberg

Suppleanter kongresdelegerede:
1. Anette Lykke Jensen – 2. Bruno Staffensen – 3. Svenn Kopp

Kredsbestyrelsen:
Mogens Jørgensen – Lene Kirud – Johnny Kristensen

Udvalg Navn Telefon Mail
Info.-udvalg Erling Jensen 2164 7869 ej@blaesbjerghus.dk
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk 
Heidi Valentin 3116 1141 Heidi.Rie.Valentin@gmail.com
Aktivitets-udvalg Niels Henrik Nielsen 6179 2716 niels1741@gmail.com
Brian Lebæk 2468 7336 jonaskatrine@mail.dk
John Knudsen 3028 5697 johnknudsen51@gmail.com
Mogens Jørgensen 2855 4611

mijoergensen@outlook.dk

Kasper Solberg

2023 3095

kaspersolberg@gmail.com
Heidi Valentin 3116 1141 Heidi.Rie.Valentin@gmail.com 
Møde-udvalg Dorte Geisler 4233 1774 dortegeisler@gmail.com
Birgit Poulsen 5087 1554 sep1554@hotmail.com
Kirsten Staffensen 9310 9718 kirstenstaffensen@gmail.com 
Medlems-udvalg Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Bernt Nicolaysen 3036 6967 berntnicolaysen@live.dk
Kasper Solberg 2023 3095 kaspersolberg@gmail.com  
1.maj udvalg Svenn Kopp 3118 3202 svennkopp@live.dk
Politiske udvalg
Udvalg Navn Telefon Mail
Teknik- og miljøudvalget
KB medlem Brian Lebæk 6482 1920 jonaskatrine@mail.dk
Kristian Friis 6617 8438 friis@profitten.dk
Bruno Staffensen 6489 2470 brunofyn@gmail.com
Jan Nelson 2324 4485 jannelsondk@gmail.com
Christian Rasmussen 4271 3252 c.f.rasmussen@hotmail.com
Økonomiudvalget Helle Waagner 5282 5171 hwa@nordfynskommune.dk 
Social- og sundhedsudvalget
KB medlem Gert Rasmussen 3058 7598 grv@nordfynskommune.dk
KB medlem Helle Waagner 5282 5171 hwa@nordfynskommune.dk
Bernt Nicolaysen 3036 6917 berntnicolaysen@live.dk 
Børne- og ungeudvalget
KB medlem Anette Lykke Jensen 4230 8819 alj@nordfynskommune.dk
Bernt Nicolaysen 3036 6967 berntnicolaysen@live.dk
Tage Holm Larsen 6489 2255 Tagehl@hotmail.dk 
Brian Lebæk 6482 1920 jonaskatrine@mail.dk 
Arbejdsmarkedudvalget KB medlem Kim Johansen 3057 7094  Kjo@nordfynskommune.dk
KB medlem Gert Rasmussen 3058 7598 grv@nordfynskommune.dk
Kent Lindharth 2870 1561 kentlindharth@live.dk
Svenn Kopp 6381 7102 Svennkopp@live.dk
Kongresdelegerede Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Bernt Nicolaysen 3036 6967 berntnocolaysen@live.dk
Kasper Solberg 2023 3095 kaspersolberg@gmail.com
Suppleanter kongresdelegerede
Anette Lykke Jensen 6484 1894 / 6060 6287 alj@nordfynskommune.dk
Bruno Staffensen 2577 8092 brunofyn@gmail.com
Svenn Kopp 3118 3202 svennkopp@live.dk
Kredsstyrelsen
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Lene Kirud 2080 6424 lene@kirud.com
 Johnny Kristensen 2692 5514 johnnykristensen@stofanet.dk
Erhvervs-, fritid- & kulturudvalget
KB medlem Anette Lykke Jensen 4230 8819 alj@nordfynskommune.dk
Kirsten Staffensen 9310 9718 Kirstenstaffensen@gmail.com
Ingelise Nielsen 6171 1741 Ingelise_Nielsen@hotmail.com
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Lars Storm 2067 8732 Ls@axapower.com
Redaktør hjemmeside Erling Jensen 2164 7869 ej@blaesbjerghus.dk

Webmaster