Udvalg

Kongresdelegerede:
Mogens Jørgensen – Rikke Jul Andresen

Suppleanter kongresdelegerede:
1. Anette Lykke Jensen – 2. Bruno Staffensen – 3. Svenn Kopp

Kredsbestyrelsen:
Rikke Jul Andresen – Mogens Jørgensen – Johnny Kristensen

Udvalg Navn Telefon Mail
Info.-udvalg Bruno Staffensen 2577 8092 brunostaffensen@saknet.dk
Erling Jensen 2164 7869 ej@blaesbjerghus.dk
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Aktivitets-udvalg Anette Lykke Jensen 6484 1894 / 6060 6287 alj@nordfynskommune.dk
Niels Henrik Nielsen 6179 2716 niels1741@gmail.com
Brian Lebæk 6482 1920/ 2468 7336 jonaskatrine@mail.dk
John Knudsen 3028 5697

johnknudsen51@gmail.com

Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Møde-udvalg Anette Lykke Jensen 4230 8819 anettelykkejensen@gmail.com
Birgit Poulsen 5087 1554 sep1554@hotmail.com
Kirsten Staffensen 2217 9718 kirstenstaffensen@saknet.dk
Medlems-udvalg Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Rikke Jul Andresen 6168 6750 gogletten@hotmail.com
Kasper Solberg 2023 3095 kaspersolberg@gmail.com  
1.maj udvalg Johnny Kristensen 2692 5514 johnnykristensen@stofanet.dk
Svenn Kopp 3118 3202 svennkopp@live.dk 
Politiske udvalg
Udvalg Navn Telefon Mail
Teknik- og miljøudvalget
KB medlem Brian Lebæk 6482 1920 jonaskatrine@mail.dk
Kristian Friis 6617 8438 friis@profitten.dk
Bruno Staffensen 6489 2470 brunostaffensen@saknet.dk
Jan Nelson 2324 4485 jannelsondk@gmail.com
Christian Rasmussen 4271 3252 c.f.rasmussen@hotmail.com
Social- og sundhedsudvalget
KB medlem Gert Rasmussen 3058 7598 grv@nordfynskommune.dk
KB medlem Helle Waagner 6481 3619 hwa@nordfynskommune.dk
Kim Sørensen 2279 2070 Kims@2501.dk
Bernt Nicolaysen berntnicolaysen@live.dk
Børne- og ungeudvalget
KB medlem Anette Lykke Jensen 6484 1894 alj@nordfynskommune.dk
Bernt Nicolaysen berntnicolaysen@live.dk
Rikke Jul Andresen 6168 6750 gogletten@hotmail.com
Tage Holm Larsen 6489 2255 Tagehl@hotmail.dk
Brian Lebæk 6482 1920 jonaskatrine@mail.dk
Arbejdsmarkedudvalget KB medlem Kim Johansen 3057 7094  Kjo@nordfynskommune.dk
KB medlem Gert Rasmussen 3058 7598 grv@nordfynskommune.dk
Kent Lindharth 2870 1561 kentlindharth@live.dk
Svenn Kopp 6381 7102 Svennkopp@live.dk
Kongresdelegerede
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Rikke Jul Andresen 6168 6750 gogletten@gotmail.com
Suppleanter kongresdelegerede
Anette Lykke Jensen 6484 1894 / 6060 6287 alj@nordfynskommune.dk
Rikke Jul Andresen 6168 6750 gogletten@hotmail.com
Bruno Staffensen 2577 8092 brunostaffensen@saknet.dk
Kredsstyrelsen
Rikke Andreasen 6168 6750 gogletten@hotmail.com
John Knudsen 3028 5697 johnknudsen51@gmail.com
 
Erhvervs-, kultur- & udviklingsudvalget
KB medlem Anette Lykke Jensen 4230 8819 alj@nordfynskommune.dk
Kirsten Staffensen 2217 9718 Kirstenstaffensen@saknet.dk
Ingelise Nielsen 6171 1741 Ingelise_Nielsen@hotmail.com
Mogens Jørgensen 2855 4611 mijoergensen@outlook.dk
Lars Storm 2067 8732 Ls@axapower.com
Redaktør hjemmeside Erling Jensen 2164 7869 ej@blaesbjerghus.dk

Webmaster