Kim Johansen fortæller om arbejdet i Regionsrådet

 

Regionsvalg 2021 er netop afsluttet og jeg kan med tilfredshed se tilbage på et fantastisk valg med 3.823 stemmer, som gjorde at jeg med 8. flest stemmer i regionen, har været så privilegeret at blive valgt ind i det nye regionsråd fra 2022-2025, men det var også samtidigt et farvel til kommunalpolitik efter 20 år på Nordfyn, det er selvfølgelig med vemod, men også med en vis portion stolthed at jeg nu kan komme til at arbejde med helt nye og spændende områder.

Vi øgede samtidigt vores antal af medlemmer i regionen fra 10 til 12 hvilket vi er yderst tilfredse med, men sigter selvfølgelig højere til næste valg om 4 år.

Hvis jeg skal kigge lidt tilbage har det været en hektisk og noget anderledes valgkamp for mit vedkommende, som først startede i juni 2021, hvor jeg af Middelfart Kredsen officielt blev opstillet som kandidat til regionsrådsvalget.

Det betød samtidigt at jeg på godt og vel 6 mdr. skulle formå at blive et kendt ansigt også i Middelfart Kommune og resten af regionen, men også få spredt budskabet at jeg ikke længere opstillede til Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune men til Regionen Syddanmark, det har været en svær opgave, og jeg kan konstatere at det ikke lykkedes til fulde i Middelfart området men Nordfyn og Odense samt de resterende områder var over al forventning, men jeg kan garantere at alle de i næste 4 år vil få rig mulighed for at stifte bekendtskab med mig og min/vores politik i det nye regionsråd.

Hvis man kigger bredt på regionsarbejdet er der for mig at se ufatteligt mange spændende og nærværende områder som berør borgerne i hverdagen, psykiatri, uddannelse, læger og sundhedsvæsen, kollektiv trafik, kultur, erhvervsudvikling, sundhed generelt, udvikling af lokalområderne og meget mere som der skal skabes fokus på.

Vi har derfor i den socialdemokratiske gruppe haft drøftelser om, hvordan vi i den kommende tid kan udvikle den socialdemokratiske politik og samtidigt gøre borgerne i hele Syddanmark interesserede i den politik og de beslutninger der træffes i regionen, det er for mange mennesker ikke interessant uagtet det vedrører os alle på den ene eller anden måde, og samtidigt en organisation med næsten 25.000 ansatte, som vi alle ved lider af rekrutterings- og andre problemer inden for sundhedssektoren, ikke mindst grundet Corona pandemien.

Vi har derfor valgt en ny gruppeledelse med Dan Skjerning, Vejle som ny gruppeformand, Kim Johansen, Bogense (undertegnede) som næstformand, Bente Gertz, Fredericia som sekretær og Mette Witt Hagen som politisk ordfører, en konstellation jeg glæder mig utroligt meget til at arbejde med i de kommende år.

Det nye regionsråd har endnu ikke fastlagt alle udvalg, men jeg kan allerede nu oplyse at jeg kommer til at arbejde inden for følgende områder:

Næstformand i udvalget for regional udvikling, udvalget skal beskæftige sig med helhedsperspektivet i regional udvikling, herunder en revideret regional udviklingsstrategi, regionalpolitiske problemstillinger i et planperspektiv, udviklings- og levevilkår vidensopbygning, kultur, infrastruktur, kollektiv trafik, større byers betydning for væksten, internationalt og det dansk-tysk samarbejde m.v.

Derudover skal udvalget beskæftige sig med uddannelse og arbejdskraft i regionen, herunder videnopbygning, samarbejde og koordinering mv. samt myndighedsopgaver og tilskud på uddannelsesområdet. Udvalget beskæftiger sig desuden med grøn omstilling og klima (eksterne forhold) – den grønne omstilling i et regionalt udviklingsperspektiv, hvor der arbejdes i regionens geografi i samarbejde med eksterne aktører i regi af DK2020-partnerskabet.

Medlem af forretningsudvalget, som svarer til økonomiudvalget i kommunerne, hvor alle beslutninger skal igennem inden de forlægges regionsrådet.

Medlem af §17, stk. 4 udvalget, som er et rådgivende udvalg overfor regionsrådet som ene og alene skal tage sig af det dansk/tyske samarbejde, udviklingsarbejde og styrke grænseregionen i den nationale og globale konkurrence om talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Mange af ovennævnte arbejdsområder passer perfekt ind i den strategi som både Socialdemokraterne i Nordfyns Kommune har lagt men ikke mindst med Middelfart Kommune som har oprettet et Klima,- Natur og Genbrugsudvalg som skal arbejde ind i mange af de samme dagsordner og den bæredygtige tanke som regionen.

Nordfyns Kommune står som mange andre kommuner, også samtidigt med den positive problemstilling omkring en af de laveste arbejdsløsheds procenter igennem mange år, men det afstedkommer selvfølgelig rekrutterings problemer for mange virksomheder, men også til sundhedssektoren med det stigende antal ældre borgere i fremtiden, støre behov for pleje og omsorg og ikke mindst det faktum at vi også i fremtiden bliver bedre til at behandle og finde nye og alternative behandlingsformer, det er selvfølgelig positivt at vi alle lever længere, men der bliver regioner og kommuner nødt til arbejde tættere sammen om at  finde løsninger som tilgodeser alle, hvor det både nu og i fremtiden bliver endnu mere vigtigt at sikre at opgaverne bliver lagt de rigtige steder og at opgaveløser bliver kompenseret økonomisk, så vi ikke fortsætter ud af den tangent hvor opgaverne skubbes rundt grundet ud far en lokal kasstænkning.

Følg mig gerne på Facebook eller på min hjemmeside www.kimjohansen.dk hvor jeg vil holde jer opdateret over hvad der sker i jeres område og region.

Jeg vil samtidigt ønske jer alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Kim Johansen
Socialdemokratiet
Region Syddanmark

 

Kims arbejdsområder

Webmaster