Det vil Socialdemokraterne

Kære borger på Nordfyn

Du sidder her med Socialdemokratiet Nordfyns valgprogram til kommunalvalget den 16. november 2021.

Vi har lavet et fremsynet program med henblik på at få mere kvalitet i institutioner, skoler og på ældreområdet. Vi har fokus på at skabe flere arbejdspladser, grøn omstilling og bæredygtig udvikling på Nordfyn i de kommende fire år.

Derfor håber vi, at du og mange andre nordfynske borgere giver os socialdemokrater endnu større indflydelse i kommunalbestyrelsen til kommunalvalget.

På vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk – samt på min personlige side www.hellewaagner.dk  – kan I få flere detaljer om vores valgprogram og se filmklip, fotos og læse om os, der stiller op for Socialdemokratiet på Nordfyn. Du kan også følge os på de sociale medier – se bagsiden.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til os og vores valgprogram, eller hvis du gerne vil drøfte noget med betydning for din hverdag. Du kan også møde os rundt om på Nordfyn igennem valgkampen.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Helle Waagner
Borgmesterkandidat 

Valgprogrammet 


Socialdemokratiet Nordfyn

Vi ønsker et bæredygtigt Nordfyn med frihed og fælleskab


FÆLLES OM NORDFYN

Vi socialdemokrater vil et Nordfyn med høj livskvalitet og plads til alle. Et trygt fællesskab hvor vi tager os af hinanden. Et Nordfyn der skaber gode rammer for et lykkeligt liv.

Nordfyns Kommune skal være et attraktivt sted at bo kendetegnet ved tryghed og højt niveau på alle kernevelfærdsområder. Vi skal sikre et godt arbejdsmarked med innovation og vækst i arbejdspladser. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle Nordfyns Kommunes aktiviteter, for der skal sættes turbo på den grønne omstilling.

Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik med fokus på at højne kernevelfærden.


Kvalitet i skoler og institutioner

Vi vil investere i, at vores børn og unge får en god start på livet

 •  Høj kvalitet i folkeskolerne på Nordfyn.
 • Gode daginstitutioner med mere uddannet personale.
 • Lokale ungdomsuddannelser tættere på.
 • Uddannelse til alle unge i Nordfyns Kommune.
 • Pædagoger og lærere skal have mere tid til kerneopgaven.
 • En god kommune at være ordblind i.
 • Ungdomsskolens tilbud styrkes og udbredes.
 • Mere fokus på bæredygtige skoler og institutioner.

Det gode ældreliv

Alle har ret til et værdigt ældreliv

 • Vi skal have trygge rammer for vores ældre medborgere – både de hjemmeboende og dem på plejecentrene.
 • Ansvar, tryghed, trivsel, selvbestemmelse og medindflydelse skal være kendetegnet for de kommunale tilbud.
 • Vi støtter tanken om seniorfælleskaber.
 • Bedre tilbud til vores demente medborgere.
 • Vi ønsker, at vores ældres ressourcer og kompetencer bevares og anvendes bedst muligt.
 • Velfærdsteknologi skal anvendes, når den er gavnlig i samspillet mellem borger og medarbejder.
 • Vi skal have mere uddannet plejepersonale.
 • SOSU-hjælpere og sOSU-assistenter skal have mere tid til kerneopgaven.

Familien

Hverdagen skal hænge sammen

 • Vi vil arbejde for de bedste betingelser for, at børnefamilier kan have en hverdag med overskud.
 • Alle børn i Nordfyns Kommune skal have et godt børneliv og en meningsfuld fremtid – uanset deres baggrund og forudsætninger.
 • Familieområdet i Nordfyns Kommune skal være kendetegnet af tidlig indsats, høj kvalitet og samarbejde igennem hele barnets liv, så der sikres bedst mulige betingelser for barnets udvikling, læring og trivsel i samspil med andre.
 • Bedre støtte til småbørnsfamilier særligt i forbindelse med fødsel og de første tre leveår.
 • Særligt fokus på støtte til forældre med handicappede samt fysisk og psykisk syge børn.

Flere arbejdspladser

Nordfyn skal være en attraktiv kommune for erhvervslivet

 Vi vil skabe et tæt samarbejde med lokale virksomheder, blandt andet for at styrke antal og kvaliteten af praktik- og elevpladser.

 • Kommunens arbejdspladser skal være attraktive samt præget af et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for kompetenceudvikling for alle.
 • Vi ønsker sociale klausuler, der sikrer flere lokale arbejdspladser.
 • Vi vil arbejde for at integrere flest muligt på arbejdsmarkedet.
 • Vi vil tiltrække flere turister, hvilket skaber arbejdspladser.

Turbo på den grønne omstilling

Der skal handling til – vi gør Nordfyn grønt

 • Vi vil gøre Nordfyn CO₂-neutralt inden 2028.
 • Vi arbejder for mere natur og bedre miljø.
 • Vi vil sikre rent naturligt drikkevand.
 • Vi vil støtte virksomheder og borgere med grønne initiativer
  herunder bæredygtige byggerier, nytænkende boformer og udfasning af sprøjtemidler i private haver.
 • Vores vision er, at erhverv, beskæftigelse, natur, miljø, grøn omstilling og bæredygtighed ikke er modsætninger, men skal supplere hinanden.
 • Vi vil fremme skovplantning og biodiversiteten på Nordfyn.
 • Landbruget skal bidrage meget mere til bedre klima og miljø.
 • Bæredygtighed skal tænkes ind i alle Nordfyns Kommunes aktiviteter inden for både de sociale, tekniske, miljø- og naturmæssige og sundhedsfaglige områder.

Stærke fællesskaber på Nordfyn

Gode rammer til fritids- og foreningslivet

 •  Vi arbejder for et mangfoldigt og aktivt kultur- og friluftsliv.
 • Trygge og gode fællesskaber i byerne og på landet.
 • Stærke lokalsamfund på Nordfyn med levende bymidter og velfungerende landdistrikter.
 • Adgangen til naturen skal øges ved at fremme og styrke sammenhængende multifunktionelle stisystemer, parkeringspladser og faciliteter for hvile og overnatning.

Sundhed

Værdig støtte til syge

 • God genoptræning og rehabilitering efter sygdom.
 • Prioritering af psykiatriske medborgere.
 • Tæt samarbejde med frivillige, sociale og sundhedsfaglige råd, foreninger og organisationer.
 • Nordfyns Kommune skal arbejde endnu mere målrettet med KRAMS faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.
 • Sundhedsplejen skal agere tovholder og være ”den røde tråd” i det offentlige sundhedsarbejde for de 0-18 årige.
 • Borgernes livskvalitet styrkes gennem forebyggelse og fysisk, psykisk og social sundhed.

 

 

 

 

 

Webmaster