Det vil Socialdemokraterne

En god og spændende folkeskole –  uddannelse til alle unge på Nordfyn

En god faglig ballast
Mere bevægelse, kreativitet og velvære
Øget social mobilitet

Gang i  Nordfyn

Flere lokale arbejdspladser – Flere iværksættere
Mere gang i turismen
Gang i grønne arbejdspladser

“Det trygge liv til nordfynske familier”

Gode og billige vuggestuer, dagplejepladser og børnehaver
Gode lokale skoler for Alle
Et aktivt liv til Alle

Det aktive fritidsliv

Plads til alle børn – også efter skoletid
Fritidspas til udsatte børn/unge
Hånd om alle unge mennesker

Gang i mere Turisme

Mangfoldig udvikling
Mere og bedre nordfynsk samarbejde
Mere markedsføring af Nordfyn

Udgivet 24.10.2013

Webmaster