Nyhedsbrev med julehilsen fra Kim Johansen.

Vi nærmer os med hastige skridt et nyt år og kan se tilbage på rigtig mange forslag fra den socialdemokratiske gruppe samt en netop overstået valgkamp, hvor vi fik en fremgang på 0,6 %, hvilket vi er meget tilfredse med, selvom vi gerne havde set en udvidelse af mandater fra 7 til 8.

Det lykkedes os ikke at indgå teknisk valgforbund med SF og Enhedslisten, og de efterfølgende beregninger har vist, at det havde udløst det sidste mandat til Socialdemokraterne uden tab for de øvrige i valgforbundet, det må giver stof til eftertanke i rød blok!

Vi kan se tilbage på en sober og fair valgkamp fra vores side. Vi har afholdt os fra personangreb og usaglige argumenter, og vi har været tilstede i hele kommunen. Selvom det op til valget var svært at finde nye kandidater til listen, lykkedes det til sidst at stille med et stærkt og troværdigt hold.

Beklageligvis blev min svigerfar i opløbet til valgkampen ramt af meget svær sygdom, som desværre endte med dødsfald først i november. Jeg var i denne periode nødsaget til at koncentrere mig om min familie og vil i den forbindelse takke for støtten og den ekstra hjælp i den svære situation.

Vi er igennem hele valgkampen støttet op af hele organisationen, bestyrelse og frivillige medlemmer, og det vil jeg sige jer rigtigt meget tak for. Uden jer var det ikke lykkedes at være så meget til stede, som vi har været, og det har givet kandidaterne mulighed for at koncentrere sig om valget og ladet andre ”styre” det praktiske. Det har været fantastisk, tak for det.

Rent politisk står vi tilbage med en pæn fremgang, hvor det lykkedes Venstre at få en fremgang på kun 0,1%, men grundet deres tekniske valgforbund i blå blok fik de ”foræret” 2 mandater fra de øvrige partier. De står nu med et rent flertal på 13, og nu må vi se, om de kan løfte denne opgave. Det vil nu ikke være muligt for dem at ”tørre” beslutninger af på andre, de har flertallet og det forpligter.

Vi kom ud af konstitueringen med 1 formandspost og 4 næstformandsposter, dette vurderede vi på og gik med, da der ikke er lavet et konstitueringsdokument hvor vi forpligter os til andet end at besætte ovennævnte poster sammen med de øvrige udvalgsposter. Vi står klar til 4 år mere og er på ingen måde bundet af den netop afsluttede konstituering. Der er stadig rigeligt at tage fat på.

Gruppen har efterfølgende konstitueret sig med undertegnede som gruppeformand, Pia Longet som næstformand og ved eventuelt forfald i forbindelse med budgetforhandlinger Dorte Schmidt som stedfortræder.

Vi kan nu se tilbage på nogle år med kedelige overskrifter med besparelser og udliciteringer. Det er beklageligt men forventeligt fra den borgerlige side. Man er fuldstændigt ligeglade med kommunens ansatte, og at de til daglig yder en fantastisk indsats til gavn for os alle i kommunen. Det bliver gentaget igen og igen, at hvis ”private” fik muligheden, så kan det laves for det halve og dobbelt så hurtigt, magen til vrøvl skal man lede længe efter.

Det har nu vist sig, at i forbindelse med udliciteringen af vej og park er samtlige af de tilbageblivende ansatte nu sat over på en anden overenskomst med en lønnedgang om måneden på kr. 3300, men det er også en måde at spare på, men for os er det utilgiveligt men forventeligt. Dertil kommer ekstra tilkøb på 1,75 mio. årligt så vi nu er tilbage på samme økonomi som tidligere men med private aktører.

I 2014 udliciterede man den kommunale rengøring med en efterfølgende ekstra regning på 500.000 årligt. Man skulle tro man havde lært lektien, men det er ene og alene principper man arbejder efter.

Man har tidligere valgt at spare over 4.000.000 på vikarbudgettet og det er skræmmende, at man har forsøgt at tvinge kommunens ansatte til at afholde den 6 ferieuge, samtidig med at man fjernede en del  den vikardækning, som skulle dække ferie, og hvad bliver konsekvensen så. Det skal vi have ændret.

Det bare noget af det, vi vil have fokus på i de kommende år.

Jeg vil til slut ønske jer alle en rigtig god jul og en god fælles kamp imod nedskæringer og forringelser i 2018 og årene fremover, og til sidst vil jeg ønske alle et godt nytår når vi kommer dertil.

Kim Johansen
Gruppeformand
Socialdemokratiet på Nordfyn.

Webmaster