Siden Kim Johansen i efteråret 2019 valgte at trække sig som socialdemokratiets spids- og borgmesterkandidat i Nordfyns kommune, har socialdemokratiet de facto ikke haft en spidskandidat.

Socialdemokratiet på Nordfyn kan nu meddele at hele tre har valgt at stille deres kandidatur til rådighed og socialdemokratiet skal derfor afholde urafstemning for at finde den kommende spids- og borgmesterkandidat.

De tre kandidater er:

Pia Longet:
Gruppeformand for A-gruppen i kommunalbestyrelsen, næstformand i Økonomiudvalget samt medlem af Teknik- og miljøudvalget.

Helle Waagner:
Medlem af social- og sundhedsudvalget, Erhvervs-, fritid- og kulturudvalget, samt stedfortræder for det lovpligtige børn- og ungeudvalg.

Bernt Nicolaysen:
Der gennem en årrække har været aktiv i det organisatoriske arbejde i socialdemokratiet, dels i Nordfyns kommune og nu senest som kredsformand for Middelfart Kredsen.

Urafstemningen vil finde sted i løbet af juni måned og skal været afholdt senest den 30. juni.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ann Berit Christensen, formand socialdemokratiet, mobil: 2844 4065

Pia Longet, mobil: 5188 1449

Helle Waagner, mobil: 5285 5171

Bernt Nicolaysen, mobil: 3036 6967

 

Pia Longet

Helle Waagner

Bernt Nicolaysen

Webmaster