Jeg er 54 år, og har boet i Gerskov de sidste 23 år med mand og to børn. Jeg har været involveret i alt slags frivilligt arbejde gennem årene, da jeg ret tidligt opdagede, at når man bor på landet, sker der intet af sig selv.

Så jeg kom ret tidligt i børnehavebestyrelsen. Senere blev det til 10 år i skolebestyrelsen, hvor jeg kæmpede en sej kamp for bevarelse af Skovløkkeskolen. Jeg mente, det var en kæmpe fejl den centrale skolestruktur, som Venstre ville indføre. Det ville for alvor lukke alle de skønne landområder, vi har på Nordfyn.

Heldigvis bar vores mange anstrengelser frugt, og jeg oplevede, hvordan det var at samle mange til demonstrationer, stormøder i hallen mm.

Så har jeg arbejdet mange år for vores miljø og natur, og især vores fjord. Her har jeg kæmpe kampe mod forvaltningens dispensationer i strandbeskyttelseslinjerne, kystområder og sårbar natur for byggeri af svinefabrikker, kvægstande og gylletanke. Vi skal arbejde for en langt bedre naturforvaltning på Nordfyn, og stoppe den massive udledning af kvælstof i Odense Fjord.

Sæt åerne fri……. Og lad os få mere vild natur langs dem.:-).

Mit tredje hjertebarn er vores landområder. Vi har de skønneste muligheder for bosætning på landet. Det skal vi udnytte. Får vi flere i landområderne, er der flere som handler i byerne, og vi vil se en øget vækst til skoler mm. Vi har fibernet på det meste af Nordfyn, og med corona ved vi, at man kan arbejde hjemme. Så lad os få bosætning på landet…..

Jeg har i øvrigt været med til at etablere en hær til hjertestartere på Nordfyn.

Så har jeg etableret Lokalråd, og stiftet en forening, der har rejst 9 mil til byggeri i Klintebjerg til glæde for beboere i området.

Herudover har jeg også siddet 10 år i LAG MANK, og før det LAG NORDFYN, til glæde for en masse virksomheder og foreninger vi uddelte penge til.

Udvikling på landet og mere ambitiøs naturpolitik.

Trine Wenckheim

Webmaster