Sammen med min familie bor jeg på Jægerlunden i Bredbjerg. Her har vi boet de sidste 9 år. Husstanden består af min hustru Camilla, som jeg har dannet par med i 16 år. Samt vores to børn Agnes på 6 og Astrid på 3. Min fritid bruger jeg gerne på en løbetur i området, samt forskelligt foreningsarbejde lige fra biavlsforeningen til Morud Lokalråd.

De seneste 23 år, har jeg været ansat i Forsvaret.

Jeg er god til at samarbejde på tværs af forskelligheder, samt til at opbygge stærke relationer.
Jeg er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og derved skabe stærke samarbejdsrelationer baseret på gensidig respekt og fortrolighed.
Qua min militære bagrund er jeg et udpræget strukturelt menneske, som besidder stærke analytiske evner.

Jeg arbejder målrettet og loyalt inden for de aftalte rammer. Der skal dog også være plads til lidt humor og et godt grin i dagligdagen.

Jeg har, siden min tidlige ungdom interesseret mig for politik.

Efter vi er flyttet til Nordfyn og har fået børn er mit politiske fokus flyttet fra primært landspolitik til lokalpolitik. Det især børn og unges forhold jeg har haft fokus på. Foreningslivet ligger også mit hjerte meget nært.

Det er min faste overbevisning, at god forhold for vores børn og unge samt et stærkt foreningsliv er med til at fastholde vores medmennesker og dermed livet i de mindre bysamfund.

 

 

 

Webmaster