Bernt Nicolaisen

Kære Mogens.

Tak for spørgsmålene. Indledningsvis vil jeg understrege at vi sammen som parti skal analysere, diskutere og vurdere hvert af spørgsmålene. Her følger mine personlige bud :

1. Skolestukturen:
Jeg har altid ment, at det er lidt underligt at starte med at snakke skolestruktur – altså hvor mange og hvilke bygninger skal vi stille til rådighed for vores skolebørn. Jeg vil altid starte med indholdet af den gode skole.

Svaret på dit spørgsmål er:
Den nuværende skolestruktur skal bibeholdes – Børn er forskellige, børn har forskellige behov, derfor er der også brug for forskellige størrelser på skolerne.

ad 2. Vedr. bløde trafikanter. Udgangspunktet er, at bløde trafikanter skal sikres gode forhold. Det er et gode når/hvis et skolebørn kan cykle sikkert fra og til skole. Men ikke alle steder kan der “bare” anlægges cykelstier. Min egen skole Skovløkkeskolen hungrer efter stier, men skolen ligger midt mellem 4-5 landsbyer med meget små veje – der tænker jeg, at det ikke er sandsynligt at anlægge cykelstier med lys. Til gengæld er der gode busforbindelser for skolebørnene.

ad 3. Bæredygtige grønne projekter: Det er et område, der snarligt i partiet skal analyseres, diskuteres og vurderes, så Socialdemokratiet har en klar retning på klima, miljø og natur områderne m. input fra relevante aktører. Vi skal være bannerfører på at kommunalbestyrelsen laver en klimaplan 2035, miljøplan 2035 og naturplan 2035, hvor alle kommunale udvalg skal inddrages.

Når du spørger om konkrete eksempler kan det være: 

  • Mere skov tæt på og omkring byerne.
  • Endnu mere uberørt natur.
  • Odense Fjord skal have stigende opmærksomhed jf. biodiversitet, dyr ved, i & under og vandkvaliteten i øvrigt  – i samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner.Vh / Bernt

Webmaster