Kære Mogens.

Du har herunder svarene.

Hvordan mener du, at skolestrukturen skal se ud i den kommende valgperiode?

Jeg mener, at skolestrukturen skal blive ved med at se ud, som den gør nu, så længe vi kan garantere, at nordfynske børn får den bedst mulige skolegang for de penge, vi har til rådighed.

Der er ingen tvivl om, at en skole er af stor betydning for et lokalområde, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det kan være attraktivt at bo også udenfor de større byer på Nordfyn.

Kommer vi til et punkt, hvor en skoles størrelse gør det umuligt at give eleverne den rigtige undervisning, så kan vi blive nødt til at se på andre løsninger, børnenes fremtid og uddannelse må altid være det vigtigste.

Hvordan med bløde trafikanter, hvor mange steder vi I arbejde for, at der anlægges cykelstier til og fra skoler?

Der skal anlægges cykelstier og stier i det hele taget så mange steder, som overhovedet muligt, hvilket vil sige så meget, som der kan skaffes økonomi til.

Vi arbejder i teknisk udvalg med et meget gennemtænkt prioriteringsværktøj, som kommer i spil, når vi skal planlægge hvor eksempelvis den næste cykelsti skal placeres.

I værktøjet tages der højde for, hvor mange der kan komme til at bruge stien, sådan at de stier, som kan gavne flest, bliver lavet først. Vi lavede dette værktøj for at sikre, at vi politikere ikke ender i geografiske diskussioner og synsninger for at gavne eget lokalområde, men simpelthen får stier placeret der, hvor der er mest brug for dem.

Skoler vægter meget højt i prioriteringsskemaet, da det her er børnenes sikkerhed, det handler om.

Der er dog også andre parametre, som bestemmer, hvorhenne flest vil komme til at bruge en ny cykelsti, blandt andet indkøb og arbejde.

Og så er det selvfølgelig klart, at hvis Staten vælger at støtte et bestemt projekt i Nordfyns Kommune, så rykker dette projekt frem i køen, fordi vi så får betalt halvdelen af prisen.

Hvilke bæredygtige grønne projekter vil du fremme de næste par år ?

Jeg vil plante træer så mange steder som overhovedet muligt.

Jeg vil sige ja, når der bliver ansøgt om etablering af solcelleanlæg.

Jeg vil sige ja til flere vindmøller, hvis de kan placeres, så de ikke ændrer naboers livskvalitet.

Jeg vil indtænke LAR (lokal afledning af regnvand) i alle nye projekter

Jeg vil i vores arbejde med en ny klimapolitik sikre, at Nordfyns Kommune er mere end klimaneutral i 2030, nemlig 100% PLUS

Jeg vil fortsætte arbejdet med mere og mere genbrug. Vi er allerede godt på vej, og næste år tager vi det helt store skridt og begynder at sortere køkkenaffald i biologisk og restaffald.

Jeg vil fortsat holde et vågent øje med de nordfynske vandværk, og så ville jeg rigtig gerne plante træer ovenpå alle de bedste kildepladser for at beskytte drikkevandet i fremtiden.

Hilsen

Pia Longet

 

Webmaster