Helle elsker strabadserende vandringer i storslået natur

Helle Waagner er glad for vandretur i naturen.[/caption]

Det var en fornøjelse at møde feststemte gæster og et flot program på Bogense Rådhus i forbindelse med fejringen af foreningen. Jeg havde glædet mig som medlem igennem mange år. Men jeg havde også en tristhed, idet jeg som kommunalbestyrelsesmedlem er uenig i, at den formelle politiske opbakning til det nordiske samarbejde i kommunalbestyrelsen er forbi.

Til fødselsdagsarrangementet var tidligere minister Bertil Haarder (V ) inviteret som festtaler. Han betonede i den grad vigtigheden af netop den politiske opbakning til det nordiske samarbejde både på landsplan og kommunalt niveau, hvilket han selv har arbejdet ihærdigt for gennem årene. Det er derfor interessant og tankevækkende, at borgmester Morten Andersen er helt ude af trit med den fremtrædende politiske kollega, idet han indirekte har stået i spidsen for afslutningen at den nordfynske politiske opbakning til det nordiske samarbejde. Og han bryster sig ellers af i den grad af at bakke op om vores foreninger!

Heldigvis er Foreningen Norden med sine ca. 200 medlemmer en vital forening, der fint klarer sig ikke bare nu, men også i de kommende år uden kommunalbestyrelsens opbakning, selvom forenings formål bliver bedre fremmet med formel politisk opbakning. Det her handler mere om, at det er trist for borgerne i Nordfyns Kommune!

Vores regerings minister for Nordisk samarbejde Mogens Jensen (A) taler ligesom Haarder om betydningen af et øget og intensivt samarbejde mellem de nordiske lande. Det er i disse år endnu vigtigere på alle fronter nu, hvor der stort politisk fokus på Arktis, Østersø-regionen m.v., hvor bl.a. Rusland og USA har massive interesser.

Det er mit håb, at Nordfyns Kommune i en ikke alt for fjern fremtid igen vil bakke op om de mange muligheder, der er i det Nordiske samarbejde.

Endnu engang tillykke til Foreningen Norden Nordfyn!

Se læserbrevet hos Fyens Stiftstidende.

 

Webmaster