Poul Erik Svendsen fortalte levende og spændende om arbejdet i Regionen.

 

Med et flot fremmøde på cirka 40 blev det en vellykket generalforsamling lørdag den 13. januar i Kuplen på Biblioteket i Otterup.

Du kan læse Niels Henrik Nielsens fyldige beretning her.

Fotos: Erling Jensen.

Klaus Bentsen klarede på bedste vis at være dirigent ved generalforsamlingen.

Niels Henrik Nielsen holdt en meget fyldestgørende beretning. Og han blev da også uden modkandidat og klapsalver valgt til endnu en to-årig periode som formand.

Kim Johansen fortalte om kommunalvalget, og det kommende arbejde i kommunalbestyrelsen.

Bruno Staffensen fik ros af revisorerne for et meget åben og tydeligt regnskab.

Gert Rasmussen havde kommentarer.

Helle Waagner havde kommentarer.

Det var en fornøjelse at høre Dan Jørgensen fortælle om folketingsarbejdet. Han blev da også med klapsalver genvalgt til at være kandidat i kredsen.

Anette Lykke Jensen var fraværende, så Mogens Jørgensen virkede som sekretær. Der blev snakket godt i baggrunden.

Hvem er i den kommende bestyrelse. Der blev talt stemmer.

Webmaster