Ann Berit Christensen blev valgt som ny formand.

Omkring 50 deltog i en festlig og meget interessant generalforsamling, der lørdag den 11. januar blev holdt i 3F´s lokaler i Sunekær i Søndersø.

Tekst:  Erling Jensen.

Jon Bøgelund Rasmussen blev valgt som dirigent og ledede generalforsamlingen meget sikkert.

Efter 14 år havde Niels Henrik Nielsen meddelt, at han ikke tog imod genvalg. Bestyrelsen foreslog Ann-Berit Christensen, der uden modkandidat blev valgt.

At Niels Henrik Nielsen har været en meget afholdt formand var tydeligt på generalforsamlingen. Der var gaver fra både Ann-Berit Christensen og kredsformand Bernt Nicolaisen, der begge fremhævede Niels Henriks meget store grundighed, og han altid havde haft det fornødne overblik, så der var styr på tingene. Niels Henriks kone, Inge Lise havde også valgt at holde med bestyrelsesarbejdet. Inge Lise nævnte, at hun faktisk havde været den første, der var aktiv i partiet, og Niels Henrik supplerede med, at han jo kom fra et husmandshjem, og det bl.a. var Inge Lises gode indflydelse og påvirkning, der også havde givet ham interesse for partiet.

Læs Niels Henrik Nielsens beretning her.

Kasserer Mogens Jørgensen kunne fremlægge et flot regnskab, hvor revisorerne ikke havde nogen bemærkninger.

Da Kim Johansen i efteråret meddelte, at han på grund af travlhed på arbejdet og familiære grunde ønskede at holde som gruppeformand, havde Pia Longet været parat til at tage over.

Hun gav en orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen og opfordrede efterfølgende alle medlemmer til at komme med forslag, som gruppen kan arbejde videre med henblik på at gøre

Socialdemokraterne mere synlige her i kommunen.

Dan Jørgensen, klimaministeren deltog selvfølgelig i generalforsamlingen. Han er jo opvokset i Morud, hvor forældrene stadig  bor. Dan var meget oplagt og gav bl.a. udtryk for den meget, meget store tilfredshed, der er med Mette Frederiksen som statsminister. Socialdemokratiet er kommet rigtig godt fra start, og Dan nævnte bl.a., at det var Mettes fortjeneste, at Godhavnsdrengene fik en varm undskyldning. Jeg må sige undskyld på Danmarks vegne, lød det fra Mette, der i den forbindelse ikke havde lyttet til embedsmændene, men lod hjertet være afgørende for sin indstilling. Det har utvivlsomt stor betydning, at Mette evner at være så oprigtig og samtidig har en glimrende evne til at formulere sig og få sagt tingene præcist, så der ikke er nogen tvivl, lød det bl.a. fra Dan Jørgensen, som også fremhævede, at Mette i sin nytårstale havde fremhævet, at hun vil være børnenes statsminister. Børnene er jo fremtiden, så det er godt set af Mette, sagde Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen kom ind på klimapolitikken, og at det er fantastisk, hvad Danmark gør. Målet er at Danmark i 2030 udleder 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser, end vi gjorde i 1990. Vi skal bevæge os anderledes, køre i elektriske biler, bruge delebiler, spise mere plantebaseret og muligvis indstille os på at have vores boliger opvarmet på en mere intelligent måde. Som det oplyses, når man googler på, hvilken betydning det ambitiøse klimamål har.

Dan Jørgensen gav udtryk for, at han ikke er i tvivl om, at Danmark når målet. Og at Danmark ude i verden vil fremstå som et visionært og handlekraftigt land, som andre lande kun kan have stor respekt for. Dan nævnte, at vi allerede har udviklet vindmølle- og solenergi, der er så effektive, så vi kan sælge grøn strøm. Målet kan nås, også fordi det ikke er umuligt at have samarbejde med Venstre, der også kan se betydningen af at Danmark har en markant grøn profil, der jo også kan give en udvikling, så Danmark kan få gode indtægtskilder.

Dan blev spurgt, hvorfor man ikke graver stærkstrømskablerne ned, så man kan undgå de store problemer med massive høje stærkstrømsmaster. Det kan ikke teknisk lade sig gøre, lød det fra  Dan, som også nævnte, at folk kan få 5-7.000 kroner om året, hvis man ligger for tæt ved de store energianlæg. Lige som der er åbent for, at der  kan være tilskud for mindre ejendomsværdi, hvis anlæggene ligger for tæt på.

Poul Erik Svendsen fra regionsrådet i Region Syddanmark deltog også i generalforsamlingen. Poul Erik omtalte de store udfordringer der er med sundheden. Overvægten er et stort problem, og der er mange, der er multisyge. Der skal ansættes flere sygeplejersker. Det har været den politiske linje at have en decentral struktur, som har været en dyrere løsning. Her tænkes bl.a. på at sygehuset i Middelfart er bevaret.

Poul Erik Svendsen er jo blevet udfordret af Poul Fremmelev fra Kolding til at være spidskandidat ved næste valg. Poul Erik nævnte, at han ikke synes, at det er en fornyelse at vælge en kandidat, der også er +60 år. Lige som synes han, at man skal være opmærksom på at ved valget af Poul Fremmelev, vil Fyn ikke havde nogen kandidater i Regionensbestyrelsens ledelse.

Da Kim Johansen også havde valgt at stoppe som spidskandidat, skal der vælges en ny. Generalforsamlingen besluttede, at det skulle ske ved urafstemning blandt alle medlemmer, hvis der kommer mere end en kandidat. Valget skal være afsluttet inden sommer, og bestyrelsen beslutter en deadline for at melde sig som kandidat. Indtil nu er Pia Longet meldt sit kandidatur.

Valget til bestyrelsen:

Som nævnt blev Ann-Berit Christensen valgt som ny formand.

Til bestyrelsen blev valgt:

Anette Lykke Jensen, Morten Fabiansson, Idrees Haider, Arne Erlund, Kasper Solberg, Heidi Valentin, Frank Larsen. Henning Longet og Steen Hansen blev valgt som suppleanter.

Svend Erik Poulsen og Bruno Staffensen blev genvalgt som revisorer, og Helle Waagner og Arne Kruse blev genvalgt som revisorsuppleanter.

AOF Center Odenses repræsentantskab.

Mogens Jørgensen og Kirsten Staffensen for to år og Ann Berit Christensen for et år.

3 fanebærere

John Harfeld, Jørgen Simonsen og Niels Henrik Nielsen.

Informationsudvalg:

Bruno Staffensen, Mogens Jørgensen, Jan Poulsen, Ann-Berit Christensen, Erling Jensen.

Aktivitetsudvalg
Anette Lykke Jensen, Brian Lebæk, John Knudsen, Mogens Jørgensen, Niels Henrik Nielsen.

Mødeudvalg

Birgit Poulsen, Kirsten Staffensen, Anette Lykke Jensen.

Medlemsudvalg

Formand, næstformand, kasserer.

Valg af tre suppleanter for kongresdelegerede.

Anette Lykke Jensen, Rikke Jul Andresen og Bruno Staffensen.

Folketingskandidat.

Dan Jørgensen blev naturligvis indstillet til at fortsætte som folketingskandidat.

Du kan se flere billeder på Facebook.

Niels Henrik Nielsen holdt sin sidste formandsberetning. Det er tiden, hvor der skal nye kræfter ind i arbejdet lød det fra Niels Henrik.

Ann Berit Christensen, de nyvalgte formand havde lidt vingaver med til Niels Henrik Nielsen.

Inge Lise Nielsen valgte som sin mand, Niels Henrik Nielsen at holde med bestyrelsesarbejdet.

Jon Bøgelund Rasmussen var en effktiv og dygtig dirigent.

Gruppeformand Pia Longet blev genvalgt.

Webmaster