Det er min holdning, at alle med behov for støtte, som minimum skal have den hjælp de er berettiget til. Det burde være en selvfølge. Desværre har der alligevel været sager i medierne, og vi i kommunalbestyrelsen, er også blevet kontaktet af borgere, der mener sig forkert behandlet. Jeg vil ikke kommentere de enkelte sager, men jeg synes principielt ikke, at der burde være nogen. Kommunens sagsbehandling og tilgang til borgere med behov for støtte, burde være af en så god standard, at borgerne ikke føler det nødvendigt at bringe det i medierne.

Tal fra Socialministeriet, peger også i retning af, at der kunne være plads til forbedring. I 2016 fik klager ret i 45 % af sager indbragt for Den Sociale Ankestyrelse. For Handicapområdet alene, var det hele 75 % af sagerne, der blev omgjort eller sendt tilbage til fornyet behandling. Det synes jeg lyder som for mange, og det placerer Nordfyns Kommune i den kedelige ende af statistikken. Det må og skal kunne gøres bedre, og det vil jeg gerne have lov at arbejde for, de næste fire år.

Kandidat for A og kommunalbestyrelsesmedlem

Brian Lebæk
Hyldehaven 21
5450 Otterup

 

 

%

Webmaster