FOKUS PÅ DET KOMMUNALE SAMARBEJDE OMKRING MENTAL OG FYSISK SUNDHED

Vi skal sørge for, at vi giver borgerne den bedste mulighed for nem adgang til at sikre sig mental sundhed, om man er ældre eller et ungt menneske, som skal have adgang til psykolog hjælp eller  mentor  ordninger  imod  job og uddannelse.

De unge er vores fremtid. Lighed i sundhed uanset samfundslag er vores vigtigste opgave for at vi på sigt kan løse det stigende pres på vores sundhedssystem. Vores ungdomsuddannelser eller  erhvervsuddannelser skal flyttes ud til yderkommunerne, og vi skal sikre et  fortsat  gymnasialt  uddannelsesudbud  i  provinsen  tættest på borgerne, og det kollektive trafik udbud fastholdes.

Vi skal i samarbejde med kommunerne styrke den tværfaglige indsats målrettet unge ord-og tal blinde så tidligt som muligt også senere i imod ungdomsuddannelserne.

MINE VÆRDIER OG BAGGRUND

Jeg har en baggrund fra den almene boligsektor,  hvor demokrati og medindflydelse er en vigtig faktor, sammen med 20 år inden for kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, 8 år som formand for teknik og miljøudvalget og senest 8 år som formand arbejdsmarkedsudvalget. Igennem dette arbejde har jeg set vigtigheden af medindflydelse og medbestemmelse og hvor vigtig en  opgave  som  regionerne løser  og  de  deraf  afledte  konsekvenser  ude  i  kommunerne  og hos  borgerne. 

Regionsarbejdet og medindflydelsen på borgenes ve og vel er overset og undervurderet, det vil jeg sætte fokus og aftryk på i de kommende år. De store skal passe på de små. Alle børn har ret til en tryg opvækst.

De store skal passe på de små. Alle børn har ret til en tryg opvækst.

Stem på Kim Johansen

Webmaster