Bernt Nicolaysen

Fyens Stiftstidendes redaktør på Nordfyn stikker gevaldigt til oppositionens gøren og laden på Nordfyn d. 13. april. Måske med rette? Især socialdemokratiet, som det store oppositionsparti er han efter. Han påpeger: ”Pilen peger på Socialdemokratiet, som det store oppositionsparti”. Og det er er i hvert fald rigtigt. En socialdemokrat vil altid udvise handlevilje og vil altid være løsningsorienteret, uanset om vi er i opposition eller i ”regering” og uanset hvilken kommune, region, det må være eller i folketinget.

Men lad mig tage læserne med på en tur indefra – i socialdemokratiet. Hvad er drømmen, håbet for os socialdemokrater?

Vi arbejder benhårdt for den grønne omstilling når Nordfyn. Nordfyns kommune er ganske vist godt i vej ved vores hjælp i samarbejde med gode grønne kræfter i kommunalbestyrelsen. Det er godt at vi er mange, der kæmper denne sag. Kan det blive endnu bedre? Ja – hele tiden skal den grønne omstilling følge med udviklingen. Nordfyns kommune skal hver dag gøre mere og bedre end dagen før. Det er et område, hvor socialdemokratiet hele tiden kræver bedre løsninger og svar. Det gælder vand, luft, plastik, biodiversiteten og mange flere ting.

Et andet og naturligt fokus, for os Socialdemokrater, er evnen til at behandle sine medarbejdere godt med respekt og i reel samarbejde. Den øget effektivitet de sidste 20-30 år er med til større nedslidning af offentlige medarbejder – det område skal have meget større fokus end nu. Nordfyns kommune skal handle inden al for mange medarbejdere bliver yderligere nedslidt. Det kan kommunen ikke gøre alene – de faglige organisationer skal inddrages, så vi får gode og solide aftaler til fordel for de nordfynske medarbejdere.

Hertil kommer et ønske om gode forhold for erhvervslivet, så arbejdspladser kan opretholdes, udvikles og nye kan komme til. Et håb om et mere fleksibel arbejdsmarked, så endnu flere kan finde et arbejdsfællesskab i stedet for at stå udenfor, naturligvis i samarbejde med handicap organisationer og erhvervene. Velfærdsordninger, der ikke bare består men bliver gradvist udbygget og forbedret – det gælder ikke mindst for vuggestuer og- børn, dagplejere og- børn, børnehaver og- børn, skoler og – børn. De ældre ligeså, også er der hele demens området.

Et levende parti kræver et bagland, der er levende, som bliver inddraget og er med til at vurdere, diskutere, argumentere og komme med nye forslag til den aktuelle politiske debat uanset om det er kommunalt, regionalt eller i folketinget. Det er til stede. Måske er det mere Stiftstidendes evne til at spørge ind, der mangler? Men spørg blot løs – Socialdemokratiet er klar.

Af kredsformand for socialdemokratiet i Middelfart-kredsen.

Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3, 5450 Otterup – Tlf. nr. 30366967

 

Webmaster