Poul Andersen

Regionsrådskandidat – nr. 6 liste A 

Middelfart.

Det kan gøres bedre

TELEFONMONØR MIDDELFART.

Jeg er udlært kleinsmed, fhv. tillidsmand ved Fyens Telefon, LO Fyns formand og folketingsmedlem.

Jeg er nuværende medlem af Regionsrådet og repræsentantskabet for Tryghedsgruppen (Trygfonden). 

Min vision

Det er vigtigt, at vi i hele regionen fortsat har vækst i virksomhederne, således at det giver både jobs og god økonomi i kommunerne. Det er forudsætningen for, at vi fortsat kan have et godt velfærdssamfund med et optimalt sundheds- og uddannelsessystem uden brugerbetaling.

Lighed i sundhed

Det store nye supersygehus i Odense er vigtigt. Men endnu vigtigere er det i kommunerne at have nære tilbud i form af sundhedshuse. Det er også vigtigt, at de psykiatriske patienter fremover får samme behandling som patienter med somatiske lidelser. Lighed i sundhed er en af grundstenene i vores velfærdsmodel, og det bør selvfølgelig også gælde for psykiatriske patienter.

JEG SIGER DET, JEG MENER, OG GØR DET, JEG SIGER.

pa@rsyd.dk. 2323 6150. www.facebook.com/poulandersenmiddelfart

 

Webmaster