Kære  Johnny.

Ja selvfølgelig vil jeg gå i valgforbund med SF og Enhedslisten, hvis det er muligt. I det hele taget synes jeg, vi skal have et langt bedre samarbejde på “den røde side”, og jeg er også allerede i god dialog med SF’s medlem i Økonomiudvalget om relevante sager, hvor vi med fordel kan bruge hinandens viden.

Ifølge tidligere gruppeformænd har SF og Enhedslisten ikke førhen været interesserede i at indgå valgforbund med Socialdemokraterne, men de skal selvfølgelig spørges igen.

Valgforbund er den bedste måde at undgå spildte stemmer på, så det skal vi da gøre en indsats for at opnå.

Pia Longet. 

 

 

Webmaster