Jeg stiller op igen. Det har været en lærerig periode. Seniorrådet har efter min opfattelse betydelig indsigt og indflydelse på den politiske beslutningsproces omkring ældre.

Vi har i Nordfyns kommune en god håndtering af ældre, både dem der er hjemme og dem på plejehjem.

Når jeg læser om sager fra andre kommuner, er jeg glad ved at bo på Nordfyn. Jeg tror, at jeg kan få en god og behagelig seniorliv/pensionist. Jeg opfatter plejen som værende god og rimelig. Der kan altid findes noget at være utilfreds med.

Det værste jeg kan forestille mig ved at blive meget ældre og måske alene kan blive ensomhed. Jeg forventer, at mine børn vil besøge mig eller min kone, hvis det er hende, der bliver ensom.

Vores omgangskreds forventer jeg også deltager, men de bliver også ældre.

Vi kan ikke se ind i fremtiden, men kan heldigvis med åbent sind og en glad indgang gøre tilværelsen god for os.

Det vi aldrig kan sikre os imod, er sygdom af alvorligere art, der vil altid forringe tilværelsen for os, men for os, men vi bør altid, hvis vi kan prøve at få det bedste ud af en måske situation.

Som jeg skriver, så stiller jeg op igen, og jeg vil naturligvis gerne vælges. Jeg er nu 72 år, stadig frisk og rask og vil efter min opfattelse kunne yde en positiv indsats i Seniorrådet.

Vi skal måske huske, at der skulle gerne vælges nogle fra Søndersøområdet, så alle områder bliver repræsenteret i Seniorrådet.

John Harfeld
Birkemosevej 15
5471 Søndersø

Webmaster