3.823 stemmer blev det til, og Kim var både glad og beæret over det gode resultat. Han blev valgt som nummer fem på den socialdemokratiske liste og med ottende flest stemmer i Region Syddanmark.

Kim Johansen vil arbejde for, at kommuner og regioner i større omfang hjælper hinanden inden for de fælles områder. Eksempelvis indenfor sundhedsområdet.
Der skal indføres sundhedshuse de steder, hvor der er er langt til de nye supersygehuse. Sundhedshusene skal eksempel rumme praktiserende læger, jordmødre, blodprøvetagning, regional lokalpsykiatri og kommunal socialpsykiatri, så borgerne får den nødvendigd nære hjælp, fortæller Kim Johansen.

Webmaster