Forestil dig at du er i år 2025. Vi er hos en nordfynsk familie, to forældre og et barn i folkeskolen og et barn på ungdomsuddannelse. De har i mange år haft to biler. Den ene kører med benzindrevet motor, den anden på diesel. Deres kommune har i årene 2020-2025 investeret i el ladere, og er nu på forkant med den næste udvikling af brintbiler. Deres to biler er blevet til en el bil. Det er godt, at naboen kører samme vej på arbejde, så kan de lave samkørsel. Familien har taget den grønne handske op, og forfølger den grønne linje. De er flyttet over til den nye del af Nordfyn, hvor det at bo tæt på skov og natur med masser af biodiversitet giver dem en følelse af at skabe liv til insekter, sommerfugle, bier etc. Husene er helt naturligt bæredygtige, og der er en neutral CO2 udledning, måske endda negativ CO2 udledning.

Yngste-manden kan nu cykle af den fine nylagte cykelsti til skolen. Førhen skulle han køres i skole, da skolevejen er smal, og bilisterne ikke altid kører med den rette fart. Nu er der kommet cykelsti. Den bruges også ivrigt af små og større skolebørn samt de arbejdende voksne. Også om vinteren, da der er lys på noget, måske hele strækningen.

Den ældste bruger den kollektive trafik til at nå den nye ungdomsuddannelse i kommunen. Busruterne er justeret, så flere unge kan tage med i samarbejde med flextrafik. Busserne kører i øvrigt nu alle på el.

Kommunen er blevet mere grøn, befolkningen tænker mere grønt og flere løsninger er CO2 neutrale eller i god balance med naturen. Befolkningen er blevet inddraget og hørt. I fællesskab laver vi en god grøn løsning med god inddragelse.

Den kommune kæmper vi for i Socialdemokratiet på Nordfyn – For et bæredygtigt Nordfyn.

Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen

Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3
5450 Otterup

Webmaster