Den tidlige indsats

Når jeg vandrer eller cykler, går tankerne ofte på langfart. Hvordan kan min drøm om ’Tidlig forebyggende indsats i Nordfyns Kommune’ blive til virkelighed. Jeg valgte at gå ind i politik efter at have arbejdet med området i 28 år i kommunen.

Som tidligere ergoterapeut i Nordfyns Kommune ved jeg, hvad det betyder med den tidlige indsats. Jo før der ydes hjælp til familier og den enkelte borger, jo mere bliver der sparet senere. Jeg har gennem mit virke som ergoterapeut haft fornøjelsen at følge mange af de børn, som har fået træning i en periode – set dem vokse, blive selvstændige, selvhjulpne og fået øget selvværd.

Kerneværdien har været at øge færdigheder og trivsel hos børn og unge. Indsats både for familien og barnet og det vigtigste, at få børnene inkluderet i dagplejen, børnehaven eller skolen. At have kammerater og lære at færdes i nærområdet. Derved får barnet øget selvtillid og lærer at klare sig selv. Familierne beretter, at med vejledningen har de både fået ideer og været med til selv at udvikle ideer til deres barn.

I indsatsen er familien og medindflydelse – den inddragende tilgang – meget vigtig. Værdier, der bør være øverst, når der er behov for hjælp fra kommunen.  Der er behov for koordination mellem fagpersonale og familien med systematik og faglighed. En ekstra indsats, mens børnene er små, sparer meget, inden der kræves endnu dyrere foranstaltninger.

Desværre har Nordfyns Kommune ikke i tilstrækkelig lagt vægt på børneområdet og gjort den ekstra indsats. Familierne har behov for støtte, for hurtig behandling, for redskaber til at klare det at have et barn med mindre eller større handicap. Kommunen har behov for specialuddannet personale til opgaverne.

Jeg vil sammen med Socialdemokratiet kæmpe for den tidlig forebyggende indsats på børneområdet, skaffe ekstra ressourcer til området og målrette indsatserne endnu mere på børneområdet.

Husk at stemme personligt på nr 11.

Sigridur Thorvaldsdottir

Stiller op for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune.

 

Tryg i trafikken i Nordfyns Kommune

Når jeg kører mellem Bogense og Odense tænker jeg ofte, at der skal et vist mod til at turde cykle ad landevejen. Det er jo nærmest livsfarligt. Der er kun få centimeter at cykle på. Ellers skal man vove sig ud blandt bilerne og der køres stærkt i vores kommune.

Nordfyn er et oplagt område, hvor cykling kan være en del af hverdagen. Men der skal være sikkert at cykle for både små og store. Derfor vil jeg arbejde for at binde Nordfyn sammen med flere cykelstier. Det er en god og sund aktivitet og trafikform for mange af kommunens borgere og for turister, der besøger kommunen.

Børn og unge skal i videst muligt omfang kunne cykle i skole og til fritidsaktiviteter og dermed lægge grunden til en sund livsstil. Det er vigtigt, at børn lærer, at de kan køre selv, i stedet for at blive fragtet i bil og bidrage til yderligere trængsel på vejene. Jeg forstår, at mange forældre kører deres børn, deres kæreste eje, når trafikken er tæt og farlig og tiden er knap.

Der mangler cykelstier i Nordfyns Kommune, som sikrer, at børn og voksne kan færdes trygt i trafikken. Cykelstier kan spare kørsel, CO2 og trængsel på vejene samtidig med at fremme sund livsstil i hverdagen. Det skal vi blive bedre til.

Unge skal kunne cykle til uddannelse til og fra alle dele af kommunen. Voksne skal have mulighed for at cykle på arbejde, når vejret er til det. Vi skal fremme, at alle borgere tør bevæge sig ud i trafikken uden at risikere liv og lemmer. Cykling er god bevægelse i hverdagen og kan være med til at forebygge livsstilssygdomme.

Inde i byerne er det også vigtigt, at vi har plads til at cykle uden at være i fare. Vi kan kombinere bedre plads med at sætte hastigheden ned, således at alle kan færdes sikkert. Bedre at forebygge end vente på, at ulykkerne sker. Så lad os komme i gang.

Jeg vil lægge mig i selen for sammen med Socialdemokratiet at have fokus og øge indsatsen på dette vigtige område i næste periode.

Sigridur Thorvaldsdóttir

Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvælget i Nordfyns Kommune 2021.

Mere skov – rent vand

Hvem vil ikke have mulighed for at drikke vandet direkte fra vandhanen? Hvem drømmer ikke om det gode familieliv, hvor børn trygt kan vokse op uden at tænke på om vandet er rent og luften er ren.

Jeg voksede op med rent vand i hanen og kan ikke forestille mig, at det kan være anderledes. Derfor har jeg fokus på, vi fortsat har rent vand, da det er grundlaget for liv uanset om det er mennesker, dyr eller planter.

I min barndom plantede jeg træer sammen med min far. Jeg har plantet skov i anledning af 70 års jubilæet for kvinders valgret i Island og plantet birkeskov til at undgå, at jorden blæste væk. Derfor ligger det dybt i mig at plante træer.

Hvordan står det til i Nordfyns Kommune? Vi forestiller os måske, at vandet er rent, luften er ren, der er masser af liv og plads til friluftsaktiviteter. Biodiversiteten er rimelig høj og masser af skove. Nej, det er desværre ikke godt nok på Nordfyn.

Naturkapitalindekset (naturens tilstand) for Danmark og hver af landets 98 kommuner viser, at Nordfyns kommune er nr. 89 ud af 98 kommuner. Her er 8% skovområde, hvor gennemsnittet for Danmark er 14%. Nordfyn er traditionelt ikke et skovrigt område, da meget af jorden har været brugt til landbrug.

Skovrejsning kan sikre, at vandet forbliver rent. I skove uden sprøjtemidler undgås nedsivning og forurening af grundvandet. Skove giver god og varig beskyttelse af grundvandet og en ekstra bonus er en masse god natur.

Med brandingstrategien om at Nordfyns Kommune senest i 2027 skal være Danmarks bedste friluftskommune for familier, skal vi i gang i samarbejde med borgerne at få plantet flere træer og skabt ny natur.

Det tager naturligvis nogle år, før vi har en rigtig skov med høje træer, men allerede når træerne er plantet, beskytter vi grundvandet og naturen vandrer ind. Vi kan vælge at bede kommunen eller andre om at gøre noget, men vi kan også selv gøre noget. Selv en lille plet jord kan bidrage positivt, hvis vi planter og sår i stedet for at sprøjte og lægge fliser.

Sigrídur Thorvaldsdóttir

Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvælget i Nordfyns Kommune 2021.

 

 

 

 

Webmaster