Helle Waagner haft følgende læserbrev i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Nordfyn

Det er så vigtigt for vores fællesskab, at du stemmer den 21. november til valget. For kommunalpolitik handler om, hvordan vi skaber den hverdag, som vi ønsker at leve. Kommunalvalget tilskynder os til at stoppe op og overveje, hvordan det er, vi gerne vil have det i Nordfyns Kommune, og hvordan vi kan sikre vores velfærd – både på den korte og den lange bane.

Jeg stiller igen op til kommunalbestyrelsesvalget, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at skabe gode løsninger på fælles problemer og udfordringer – så børn, unge, voksne og ældre har livskvalitet i hverdagen.

Jeg har i denne valgperiode gennem udvalgsarbejde haft fornøjelsen af at have arbejdet med et særligt fokus på at sikre den bedst mulige velfærd til Nordfyns ældre, handicapede og borgere med psykiatriske problemer i et rigtig godt samarbejde med vores dygtige medarbejdere, andre politikere, frivillige og ældre- og handicaprådene m.fl. Og når jeg kæmper for den bedst mulige velfærd til disse målgrupper, er det, fordi jeg mener, at alle vores borgere har ret til et trygt og godt liv. Endvidere har jeg arbejdet med det vigtige velfærdsområde sundhed med forebyggelse, sundhedsfremme og behandling, samt udsatte unge, der skal hjælpes særligt med henblik på at komme i uddannelse eller arbejde. I den kommende valgperiode vil jeg fortsat arbejde for det bedst mulige niveau herunder videreudvikle inddragelsen af velfærdsteknologi, der hvor det giver mening.

Folkeskolerne har fået opgraderet skolerne og læringsfasciliteterne i de seneste år. Men vi skal prioritere, at lærerne for et bedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, således at folkeskolelovens intentioner kan blive meget bedre indarbejdet, så vores børn får mulighed for at gå i en endnu bedre skole. Det samme gælder for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, hvor hverdagen mange steder er alt for presset. Det er så vigtigt for børnenes udvikling og trivsel.

Mit politiske kompas tager udgangspunkt i socialdemokratiske grundværdier med mennesker i fokus.

Politiske beslutninger gør en forskel, så det er ikke lige meget, hvor du sætter dit kryds – kommunalvalget handler om din hverdag.

Helle Waagner
Kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet.
Nuværende medlem af Nordfyns kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster