Natur og erhverv

At være den mest erhvervsvenlige kommune, er jo godt for beskæftigelsen og giver penge i kommunekasse, men det må ikke være på bekostning af den nordfynske natur.

Det skal ikke være sådan, at man som erhverv automatisk får dispensation for samtlige naturbeskyttelses-love og regler.

Det nytter jo ikke at Morten Andersen og kommunen gerne vil være natur- og miljøvenlige, når man samtidig tillader massivt byggeri af stalde, gyllebeholdere, boliger og andet belastende midt i beskyttet, sårbar og værdifuld natur.

Når man samtidig får indtryk af, at forvaltningen nærmest vejleder bygherre i hvordan man får godkendt noget, som egentlig er på kant med intentionerne i lovgivningen, bliver det hele lidt for erhvervsvenligt.

Der skal ikke bygges store svine- og kvægfabrikker i beskyttet natur og der skal ikke ryddes grønne åndehuller i byerne, for at bygge fire rækkehuse mere.

Vi skal generelt blive bedre til at tage hensyn til naturen og i øvrigt også til de mennesker der bliver berørt af erhvervs- og boligbyggeri.

Brian Lebæk
Næstformand, Teknik og Miljøudvalget
Kandidat for Socialdemokratiet

Webmaster