Gert Rasmussen er blevet valgt som 2. viceborgmester.

Han er desuden medlem af: 

Social- og Sundhedsudvalget.
Hjemmeværnets  Distriksudvalg.
Handicaprådet
Otterup Produktionsskole (uvist)

 

Kim Johansen

Formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Medlem af:
Økonomiudvalget
Beboerklagenævnet indstilles som udlejerrepræsentant
Valgbestyrelse kommunalvalg (fra ØK)
Valgbestyrelse EU og folketing (fra ØK)
Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO

 

Dorte Schmidt

Medlem af: 
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Ungeudvalget

 

Pia Longet

Medlem af:
Erhverv-Kultur og Fritidsudvalget
Teknik og Miljø
Neet (Næstformand EKF)

Anette Lykke Jensen

Medlem af:
Erhverv- Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget, Børn og Unge

Helle Waagner

Medlem af:
Social- og Sundhedsudvalget
Nordfyns Musikskole
Folkeoplysningsudvalget

Brian Lebæk

Medlem af:
Teknik og Miljø
Eksproprisations- og Taksationskommisionen (Taksation)
Handicaprådet
Repræsentanter vejsyn (næstformand UTM)
Landvindings- og digelaug Bogense (næstformand UTM)
Det grønne råd (Næstformand (UTM)
FAKS Suppleant (Næstformand UTM)
MOTAS Suppleant (Næstformand UTM)

 

Kent Lindharth

Medlem af:
Taksations- og Overtaksationskommisionen (Taksation)
Grundlisteudvalg
Mark- og Vejdredningslov vurderingsmænd

Idrees Haider

Medlem af:
Grundlisteudvalg

Svend Erik Poulsen 

Suppleant:
Mark- og Vejdredningslov vurderingsmænd

Webmaster