Bernt Nicolaisen

 

Jeg ønsker at være din borgmesterkandidat. Hvorfor?  Jeg ønsker i lighed med mange andre nordfynboer en anden politisk dagsorden, hvor andre værdier får plads end de nuværende.

Jeg står for en ledelse med en klar politisk retning med et grønt afsæt, rødt hjerte og medinddragelse. Jeg har en lang organisatorisk erfaring i socialdemokratiet, sidst som kredsformand i Middelfart-kredsen, hvor vi førte fremragende valgkamp for vores klimaminister Dan Jørgensen.

Vores parti har den udfordring at partiet har været usynlig i en længere periode. Vores potentielle vælgere ved ikke, hvor vi er og hvad vi står for. Partiet mangler en retning og ledelse. Det samler jeg op på med de nedenstående værdier.

Jeg vil stå i spidsen for en politisk retning, hvor 4 væsentlige værdier vil adskille socialdemokratiet fra den borgerlige fløj. Det er:

Et grønt afsæt

Jeg vil stå i spidsen for en klima, miljø & natur helhedsplan sammen med Jer. Ja til Grøn energi, klimatilpasning, mere natur og større biodiversitet. Vi skal naturligt lægge os tæt på regeringens ønsker for klimalov.

Et rødt hjerte

Der skal laves en genopretningsplan for vores velfærd. Det gælder børn, der har krav på voksne, som kan tage hånd om vores børn & børnebørn. Ældre og demente, der kan få den hjælp, de har behov for. Unge mennesker, som ikke kan finde melodien og har brug for at komme på rette vej.

Alle medarbejdere skal behandles ordentligt og i et tæt samarbejde. Den øget effektivitet de sidste mange år skabt en større nedslidning af offentlige medarbejdere – det område skal have større fokus. De faglige organisationer skal inddrages, så vi får gode aftaler til fordel for vores nordfynske medarbejdere.

Der skal tages hånd om vores handicappede borgere som har brug for kommunens støtte på flere måder. Det skal være et mere fleksibel arbejdsmarked, så endnu flere kan finde et arbejdsfællesskab i stedet for at stå udenfor, naturligvis i samarbejde med handicap- organisationer og erhvervene.

Jeg vil lave en grøn helhedsplan, en rød genopretningsplan og inddrage Jer, interesse- og faglige- organisationer samt erhvervene.

 

Lidt om mig selv:

Jeg er født i 1969 – opvokset på Lolland i en traditionel arbejderfamilie i 70´erne. Mine forældre er begge ufaglærte.

Lysten til at rejse til andre steder ramte mig sidst i 1980´erne. Det nye eventyr førte mig til Svendborg, hvor jeg traf Charlotte i DSU, som senere blev min ægtefælle.

Læreruddannelsen blev taget i Odense, og Charlottes uddannelse som bibliotekar førte os til Aalborg i 4-5 år. I 2003 besluttede vi at tage tilbage til Fyn, nærmere bestemt Otterup. Her er vores søn, Jeppe kommet til verden. Jeg har arbejdet siden 2003 på Skovløkkeskolen, som nu er en del af Sletten skole.

Jeg er pt. bestyrelsesmedlem i Otterup museum, TR-suppleant På Sletten skole samt tidl. bestyrelsesmedlem i danske handicaporganisationer Nordfyn samt autisme Fyn i en 2-årige periode.

 

Præsentationsvideo

Læserbreve

Socialdemokratiet – et levende parti

Den grønne omstilling – Gør Nordfyns Kommune nok.

Handicap – Mere fokus – Alle har ret til at blive set

Det politiske lederskab – klar retning & inddartiklragelse.

Artikler i Fyens Stiftstidende. 

Lederskab: Nordfynboerne skal vide, hvad S står for. 

S kandidat: Borgmesteren har det alt for let.

Spørgsmål og svar.

Du kan her se spørgsmål og svar til kandidaterne.

Hos Radio Nordfyn – Interview

Hør interviewet. 

Bernt i aktion – tidligere valgkamp

BØRN i NATURLIGE rammer

Naturen i fokus – til vands, til lands og i luften

Turisme er vigtig

Webmaster