Tusind tak fordi jeg fik muligheden for at bidrage til dette års 1. maj

 

For dem som ikke kender mig så er mit navn er Kim Johansen, jeg har været så privilegeret at blive opstillet for Middelfart Kredsen til det kommende regionsvalg i efteråret 2021.

Jeg kommer med en baggrund fra Nordfyns Kommune hvor jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden valget i 2001, jeg har siddet i børne- og ungeudvalget, siddet 8 år som formand for Teknik og miljøudvalget og 8 år som formand for arbejdsmarkedsudvalget og derudover i Økonomiudvalget og Erhverv-kultur og fritidsudvalget.

Jeg er 55 år og bor i Bogense sammen med Heidi og til daglig arbejder jeg med ejendomsadministration og har i den forbindelse også tilknytning både til Middelfart og Nordfyn.

Da jeg nu fik chancen for at prøve kræfter med regionsarbejdet og arbejde med at fastholde vores mandat i regionen efter Poul Andersen, tænkte jeg med det samme, ja selvfølgelig, det er for mig at se et område som igennem de seneste mange år har været nedprioriteret, overset og anset som ikke væsentligt og meget tæt på en nedlukning for 4 år siden af den tidligere regering, det skal vi have lavet om på.

Set i lyset af det sidste års begivenheder omkring Corona må man sige at der nu igen er kommet fokus på i hvert fald sundhedsområdet, men det er ikke det eneste der har været berørt, Coronaen har sendt bølger rundt i alle hjørner af arbejdsmarkedet på den ene eller anden måde og alle kommuner og mange borgere er blevet berørt.

Vores sundhedspersonale har nu over 1 år løbet meget stærkt og været frontpersonale og vores faste støtte imod epidemien og selvom jeg på ingen måde skal blande mig i de kommende forhandlinger, så håber jeg at de nye aftaler kommer til at bære præg af det store ansvar og indsats de yder i dagligdagen.

Vores nære sundhedsvæsen har også været sat under pres, der er mangel på praktiserende læger og det er svært at få besat alle ydernumre i vores mindre byer på landet, og vi kommer til at mangle sundhedspersonale på sigt, det skal vi have gjort noget ved.

Regionsarbejdet består af meget mere end bare sygehuse og sundhed, men det er bare en stor og vigtig del som har utrolig stor indflydelse på vores borgeres ve og vel, jeg kan nævne afkortning af indlæggelser, hurtigere hjemsendelse, færre sengepladser, mere specialiserede opgaver og bedre muligheder for behandling, flere og flere genindlæggelser og hvis der ikke sikres de nødvendige ressourcer i kommunerne kommer vi under pres.

Som jeg ser det foregår nu, flytter man flere og flere opgaver over i kommunalt regi uden den nødvendige økonomiske dækning, så dræner man andre områder i det kommunale husholdningsbudget, det er derfor også vigtigt for os at beholde de nuværende mindre sygehuse som f.eks. i Middelfart hvor man har specialiseret sig og løser mange vigtige opgaver lokalt og her giver mere centralisering til OUH ingen mening, vi skal fastholde de tilbud vi har i dag og for mig at se gerne udvide dem lokalt.

Når vi taler om supersygehuse og andre regionale institutioner er den grønne omstilling for mig ligeså om ikke mere vigtig, da det er en kæmpe bygningsmasse og et enormt forbrug vi er vidne til, her må og skal vi være firstmovere og sikre at vi regionalt følger op på den linje som Middelfart har lagt på den kommunale front omkring grøn omstilling, biodiversitet, genanvendelse og klimasikring.

Vores sundhedshuse er en anden vigtig opgave der nu også ligger lokalt og det har der også væres stor succes med, det er trods alt her borgerne befinder sig og det at samle opgaver lokalt giver både bedre ekspertiser men også leveringssikkerhed.

Som tidligere nævnt er der mange andre opgaver.

Vi skal sikre at vores børn og unge får den rigtige uddannelse og at vi her sikrer lokale og attraktive tilbud i vores kommuner også til dem der har det svært, men jeg tænker her også på erhvervsuddannelserne, gymnasier, handelsskoler og så videre.

Den kollektive trafik er også en vigtig del af mobiliteten i vores kommuner, de nordfynske borgere er afhængige af at kunne komme imod Odense og Middelfart og her skal Fynbus sikre at de fornødne afgange er til stede og kommunerne skal understøtte med andre fleksible løsninger som f.eks. teletaxi, så der stadig er mulighed for at bosætte sig udenfor de større byer, det samme er gældende for Middelfart som skal sikres nem adgang til Odense og Fredericia og de mindre byer skal understøttes med andre tiltag som i dag.

 

Derudover er en vigtig opgave i regionen natur, miljø og fysisk planlægning såsom forurenede grunde, råstofudvinding og ikke mindst regional udvikling hvor der udarbejdes regionale udviklingsplaner og erhvervsudviklingsstrategier som er utroligt vigtige for specielt Middelfart som i øjeblikket vækster rigtigt meget på erhvervssiden.

Til sidst og ikke mindst vil jeg nævne det specialiserede område som tilbyder undervisning til personer med tale, høre eller synsvanskeligheder og kombineret med den kommunale indsats omkring ord- og tal blindhed skal vi sikre at alle for lige muligheder for at få en god og ordentlig start på livet imod uddannelse, job og selvforsørgelse, det er alles ret uanset social status.

Det har været et vildt år siden sidste 1. maj og det er vist ikke helt forkert hvis jeg siger at hele verden har været vendt på hovedet, vi er i kommunerne sat under pres og det samme er både vores virksomheder og borgere.

Det er og skal være vores vigtigste opgave at få løst i det kommende år og jeg er sikker på at hvis vi fastholder vores solidaritet, medmenneskelighed og tålmodighed som i starten af nedlukningen skal vi nok komme godt og trygt ud på den anden side, men jeg må indrømme at der er et stykke vej til mål endnu, så vi skal fortsat tage situationen alvorligt, følge anvisningerne og støtte op omkring vores lokale erhvervsliv og hinanden.

 

Med disse ord og med håbet på at det lykkedes at blive valgt til regionen med flest mulige stemmer som gerne skal sikre Middelfart kredsen den bedste position i regionsrådet, vil jeg ønske jer alle hjemme bag ved skærmene en fortsat god 1. maj og vi ses forhåbentligt snart igen.

Webmaster