Kim Johansen har nu siden 2002 været en aktiv spiller for Socialdemokraterne på Nordfyn både i byrådet i Bogense Kommune inden sammenlægningen og efter kommunesammenlægningen i 2007 i Nordfyns Kommune hvor han over 7 år har bestridt formandsposten i Teknik og Miljø udvalget og efterfølgende i sidste 5 ½ år som formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Han har efter lange og svære overvejelser, valgt pr. 1. august 2019 at trække sig som gruppeformand og har allerede nu oplyse at han ikke til næste valg vil være at finde i feltet over mulige spidskandidater for Socialdemokraterne på Nordfyn.

Kim Johansen udtaler:

Vi havde op til sidste valg i den nærmeste familie en svær sygdomsperiode, som gjorde at jeg af hensyn til min familie ikke kunne drive den valgkamp og bruge den tid som jeg gerne ville for at skabe de resultater for partiet og for Borgerne på Nordfyn som jeg gerne ville, det har jeg brugt en del tid på at bearbejde og er kommet frem til den konklusion at jeg indtil nu med 17 år i politik heraf de 12 år med markante og tidskrævende poster, kan konstatere at der nu skal være mere tid til både min familie samt muligheden for at kunne prioritere flere og andre ting.

Jeg skiftede for 2 ½ år siden arbejde med en helt klar aftale omkring mit politiske arbejde og virke, hvilket stadig er gældende, men jeg kan også konstatere at jobbet som politiker er og bliver mere tidskrævende og ens tilstedeværelse indenfor ”normal” arbejdstid bliver mere og mere påkrævet især som gruppeformand og spidskandidat..

Det har været et svært valg, men jeg mener også tiden nu er inde til at der skal nye og friske kræfter til, jeg vil stadig fortsætte mit politiske arbejde med samme entusiasme og ildhu og kæmpe for alle de vigtige sager for borgerne i Nordfyns Kommune som hidtil, som medlem af kommunalbestyrelsen og som formand for Arbejdsmarkedsudvalget og vil fortsat være at finde hos Socialdemokraterne på Nordfyn så tæt på borgerne som muligt og være en del af den socialdemokratiske gruppe mange år fremover hvis vælgerne også ønsker dette.

Jeg vil gerne takke alle i partiet og mine politiske kollegaer for nogle fantastisk spændende og udbytterige år som gruppeformand og spidskandidat og er dybt taknemmelig for de oplevelser og den indsigt jeg har fået ved at være så tæt på maskinrummet over de sidste mange år, oplevelser og erfaring som jeg med glæde tager med mig i rygsækken.

Byrådsgruppen har været samlet og har konstitueret sig med virkning pr. 1. august 2019 med Pia Longet som ny gruppeformand og ny gruppe næstformand blev Brian Lebæk.

Gruppen indstiller følgende ændringer til kommunalbestyrelsen:

  • Kim Johansen udtræder af Økonomiudvalget og Pia Longet indtræder på pladsen som næstformand.
  • Pia Longet fratræder som næstformand i Erhverv, Kultur og Fritid som overtages af Anette Lykke Jensen.
  • Pia Longet udtræder af Erhverv, Kultur og Fritid og Helle Waagner indtræder på pladsen.

 Vi glæder os til at byde den nye gruppe formand/næstformand velkommen til et tæt og konstruktivt samarbejde og ser frem imod den kommende proces med valg af ny spidskandidat for Socialdemokraterne på Nordfyn som allerede skydes i gang efter næste generalforsamling til januar 2020 hvor køreplanen fastlægges.

Socialdemokraterne Nordfyn.

Yderligere oplysninger:

Kim Johansen   mobil 30 57 70 94
Niels Henrik Nielsen, formand  mobil 61 79 27 16
Pia Longet  mobil 51 88 14 49

 

Webmaster