Kim Johansen

 

Borgmesterkandidat

52 år, bor Bogense, hvor jeg også er født og opvokset.

 

Jeg er gift med Heidi og tilsammen har vi tre børn. Jeg er uddannet indenfor handel og økonomi, men jeg arbejder i dag som forretningsfører inden for boligadministration. Fritiden bruger jeg på løb og cykling, men når tiden er til det, så går jeg på jagt samt tager en sejltur af og til. Derudover er jeg også instruktør i et motionscenter i Bogense.

 Jeg har arbejdet med kommunalpolitik siden 2002, og igennem de seneste otte år været formand for teknik- og miljøudvalget samt formand for arbejdsmarkedsudvalget i den seneste periode.

Mærkesager

Jeg brænder for en lang række områder, men jeg har særligt fire mærkesager, som jeg vil kæmpe for.

Miljøet

Rent drikkevand er for os en selvfølge, og det vil jeg også sikre i fremtiden. Det skal gøres ved at sikre grundvandsreserverne ved for eksempel skovrejsning og dyrkningsfrie arealer. De nordfynske vandløb skal sikres mod sprøjtegifte, for at beskytte grundvand, dyr og planter og ikke mindst fisketurismen på Nordfyn, som er en stor del af livet og afkastet fra de Nordfynske vandløb.

Beskæftigelse og arbejdsmarked

Nordfyns Kommune er en pendlerkommune, og det er derfor vigtigt at bevare arbejdspladserne –ikke kun her, men på hele Fyn. Vi skal fortsætte vores forslag om at investere i, at vores borgere har adgang og de rette kompetencer til et arbejdsmarked, som hele tiden forandres – herunder også borgere, som af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet, skal fremover være en del af fællesskabet.

Børn og unge

Vi skal, på samme måde som vi har gjort de seneste tre år indenfor arbejdsmarkedsområdet, investere i en tidligere, forebyggende indsats for alle aldersgrupper. Det er vigtigt at børn fra starten af livet får de bedste og mest optimale muligheder for at udvikle sig. Investering er ikke kun til gavn for borgerne men også for kommunes samlede økonomi.

Der vil i årene fremover blive flere og flere ældre i Nordfyns Kommune, fordi gennemsnitsalderen stiger. Der vil blive stillet stadigt større krav til pleje og omsorg. Tidligere hjemsendelser, afkortninger af behandlingsforløb på sygehusene samt den markant højere levealder blandt kommunens borgere gør, at det er vigtigt at prioritere en tidlig og forebyggende indsats. Denne målgruppe er samtidig også et aktiv inden for den frivillige verden samt foreningslivet, og det kan vi drage stor nytte af.

Jeg har samtidig også fokus på

Kommunen som arbejdsplads, fritids- og kulturområdet, økonomisk ansvarlighed og rammevilkårene for de nordfynske virksomheder og meget mere.

Hvis du stemmer på mig, lover jeg at:

-der er konkrete visioner for Nordfyns Kommunes fremtid.

-jeg vil inddrage alle valgte partier i beslutningsprocesserne.

-jeg er åben for dialog med alle i Nordfyns Kommune samt respektere borgernes valg.

Jeg vælger borgerne foran økonomi.

Vi ses den 21. november 2017.

Kim Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster