En stor tak for en fantastisk opbakning fra partiforeninger, fagbevægelsen, medlemmer, byrådskandidater og enkeltpersoner rundt omkring i Region Syddanmark.

Opbakningen betød, at jeg blev valgt som nr. 5 af de opstillede socialdemokrater med 3715 personlige stemmer. Ved valget i 2013 fik jeg 3682 personlige stemmer, det rakte til en 6. plads. Her var jeg opstillet på en 12.plads.

Vi opnåede desværre ikke et flertal sammen med enhedslisten og SF. Derfor tilsluttede vi os konstitueringsaftalen med de borgerlige partier. Vi vil, i den kommende periode lægge vægt på følgende sammen med de øvrige partier i aftalen:

• At understøtte skiftet fra fokus på aktivitet til fokus på kvalitet og det, der giver værdi for patienten.

• At medarbejderne i det syddanske sundhedsvæsen er nøglepersonerne i arbejdet med at skabe et endnu bedre sundhedsvæsen, og at der skal være fokus på medarbejdernes arbejdsvilkår og muligheder for at løse opgaven.

• At udviklingen af det nære sundhedsvæsen er afgørende for patienterne, såvel som sundhedsvæsenets muligheder for at håndtere fremtidens udfordringer. Samarbejdet med andre aktører, især kommuner og praktiserende læger, prioriteres højt. Region Syddanmark skal være klar til at gå foran og afprøve nye løsninger og samarbejdsformer.

• At der skal skabes bedre patientforløb, hvor patienternes vej gennem sundhedsvæsenet lettes, og der er fokus på at sætte patienten i centrum i eget forløb – så de forstår forløbet og de beskeder, de får, og i langt højere grad inddrages i deres eget forløb.

• At der er brug for en langsigtet strategi og plan for at skabe en bedre og mere sammenhængende indsats overfor borgere med psykisk sygdom. Arbejdet med en sådan strategi og plan skal ses i sammenhæng med nationale initiativer.

• At det syddanske sundhedsvæsen er et sammenhængende sundhedsvæsen, der løfter i fællesskab, men hvor der lægges vægt på decentral udvikling og ansvar.

• At det syddanske sundhedsvæsen er en del af det nationale sundhedsvæsen og Syddanmark samarbejder konstruktivt og byder ind i nationale samarbejder.

Jeg skal i den kommende periode være medlem af udvalget for Regional Udvikling og næstformand i udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft. Herudover er jeg indstillet til bestyrelsen i Fynbus, Mobilitetsrådet, Nordisk Transport Netværk samt RAR (Regionalt Arbejdsmarkeds Råd) Fyn. Dette besluttes på Regionsrådsmødet 8. januar 2018.

Du og din familie ønskes en God Jul samt et Godt Nytår.

Poul Andersen

Webmaster