Rosenlunden 23, 5471 Søndersø

Arbejdssøgende.

  1. suppleant i Nordfyns Kommunalbestyrelse

Frivillig Bisidder hos Frivillig Center Nordfyn

Mærkesager

Ledige/langtidssyge skal have ordentlig støtte. Jobcentret bør give en motiverende støtte via brug mentorer, coaches i stedet for den “evige kontrol”. Dette tiltag vil skabe lyst og motivation til, at finde den rette vej ud af ledigheden og netop forkorte tiden i systemet. Tiltaget vil forbedre både borgernes trivsel og deres økonomi men også kommunens.

Nordfyns Kommune skal stille en Borgerådgiver til rådighed, som kan hjælpe kommunens borgere med de klagesager, som de ikke selv kan håndtere. Der er alt for mange sager, som desværre bliver vurderet forkert og med hjælp fra en Borgerrådgiver vil kommunens borgere få den korrekte hjælp og støtte, som de nu er juridisk berettiget til.

Handikappede, fysiske og psykiske svage borger skal have den bedste muligt tilbud og hjælp. Kommunens svageste borger, som netop ikke selv har valgt deres livssituation, skal der tages bedre hånd om. Kvaliteten af tilbud såsom socialpædagogisk støtte, botilbud, sociale aktiviteter og mulighed for motion og sund kost skal være af den bedste kvalitet. Dette fortjener de, og det vil højne deres livskvalitet og mindske fysiske og psykiske følgesygdomme som f.eks., diabetes, vægtøgning, depressioner og angst.

Nordfyns kommune skal investere selv eller tiltrække investorer, til opførsel af flere erhvervsejendomme, nye erhvervsgrunde og gøre de eksisterende erhvervsgrunde attraktive. Nordfyn ligger i et smørhul på Fyn og dette skal udnyttes for at tiltrække flere arbejdspladser.

Søndersø skal udvikles til en mere attraktiv by, og kommunen skal tiltrække flere butiksdrivende her til byen og helst i nogen af de tomme butikker i gågaden. Et multikulturhus, med bibliotek, cafe og med mulighed for foredrag, bingo og andre kulturelle arrangementer, er et højt ønske. Vi mangler sjov, liv, kultur og natur her i Søndersø.

 

 

Webmaster