Helle Waagner

 

Kære   Mogens.

Tak for dine spørgsmål, som jeg i nedenstående kommer med mine bud på.

Hvordan mener du skolestrukturen skal se ud i den kommende valgperiode?

Skolen er meget vigtig for vores lokalområder. Vi  skal fortsat have skoler af forskellig størrelse og beliggenhed. Skolerne skal have ro til deres opgave og ikke tilstadighed være lukningstruede. Til gengæld forventer jeg, at borgerne bakker op om deres skole ved at indskrive børnene i den. Alle vores børn og unge skal have en skolegang med høj kvalitet, tryghed og udviklingsmuligheder. Vi politikere må i samspil med skolerne lave en mere retfærdig resource fordelingsmodel,  der i højere grad tager højde for antal børn på skolen, klassestørrelser og udfordrede børn og unge.

Hvordan med bløde trafikanter, hvor mange steder vi I arbejde for at der anlægges cykelstier til og fra skoler?

I kommunalbestyrelsen har vi vedtaget stiplan for 2018-2021.

Vi skal i kommunen have lavet et bedre materiale til vurdering af behovet og muligheder for fremtidige cykelstier for sikre skoleveje. Herunder skal vi have vurderet, hvilken cykelstitype, der er bedst i tilknytning til pågældende skole. Parametre som sted og antal brugere betyder noget. Stierne skal om muligt tænkes sammen i en helhedsplan, hvor cykelstier i al almindelighed for borgerne og turister også indgår. Sikkerhed, motion og sundhed går hånd i hånd. Priserne på asfalterede stier varierer mlm. Ca. o.2 mio. -4.2 mio. pr. Km. Derfor er afklaring af behovet og mulighederne rundt om den pågældende skole centralt. Ekspropriering af jord kan være nødvendig for fællesskabets skyld.

Hvilke bæredygtige grønne projekter vil du fremme de næste par år ?

Yderligere udbygning af vores affaldssorteringssystem. Genbrugsprocenten skal op!

Grønne arbejdspladser og energirenoveringer

Fortsat fokus på rent drikkevand!

Etablering af §17.4 udvalg, som er et tværgående udvalg med henblik på at tænke bæredygtighed og grønne projekter sammen i fht. alle vores udvalg i kommunalbestyrelsen

Uddannelsessamarbejde om bæredygtig fremtid for 0-19 årige. Det skal vise børn og unge vejen til et bæredygtigt liv. I samarbejdet indgår pædagoger, lærere, naturvejleder, diætist, sundhedsplejen med flere.

Udfordre landbruget på Nordfyn mhb. deres bidrag til CO2 og kvælstofs reduktion. De sidder på de allerstørste arealer af Nordfyn!  Vores ambition om at være bedste friluftskommune bliver tomme ord, hvis landbruget ikke bidrager med meget mere!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Webmaster