Kære venner.

Du kan se min video her. 

Du kan følge 1. maj-arrangementet på Facebook. 

Foråret er kommet, og det er så skønt, at vi trods corona kan mødes i år til digital 1. maj fejring her på denne vigtige kamp- og festdag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, selvom jeg hellere vil have mødt jer alle fysisk.

I år står den kommunale valgkamp helt centralt i vores gode parti.

Vi håber at oplukningen af samfundet gør, at vi kan føre en valgkamp, hvor vi kan komme ud og møde borgerne her på Nordfyn, men også føre en valgkamp med brug af digitale mødeformer som nu. Og før vi får set os om, hænger valgplakaterne atter i lygtepælene, og kommunalvalgkampen er sat ind. Men hvad kan vi forvente os af efterårets kommunalvalg?

Bliver det mon et klimavalg, eller hvilke dagsordener vil fylde rundtomkring blandt borgerne og de politiske partier i kommunen? Hvilken rolle får corona?

Og hvad afgør egentlig, hvor borgerne vil sætte deres kryds ved kommunalvalget?

Vi socialdemokrater skal levere fremsynede svar på tidens udfordringer, så borgerne her på Nordfyn vil opleve, at vi kan give de bedste bud gennem de Socialdemokratiske kerneværdier frihed, lighed og fællesskab.

Danmarks har skrevet under på FN´s verdensmål – For bæredygtig udvikling

HVAD ER FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

De nye verdensmål gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag globalt set, som bl.a. social, økonomisk, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Vi skal give svar på hvordan vi løser Nordfyns behov, samtidig med at vi bidrager til FN´s verdensmål.

Derfor har vi socialdemokrater her på Nordfyn formuleret et arbejdsprogram for den kommende kommunalbestyrelsesperiode 2022-2025 med overskriften ”ET BÆREDYGTIGT NORDFYN”

For alle de store overordnede 17 verdensmål skal jo have lokale løsninger. Og det kan vi socialdemokrater levere.

Tænkningen og værdierne i verdensmålene hænger så godt sammen med socialdemokratiske værdier og politik.

Bæredygtighed skal derfor tænkes ind i alle Nordfyns Kommunes aktiviteter:

Menneskeligt i vores skoler og institutioner. Arbejdsmæssigt og socialt. Teknisk, klima- og miljømæssigt herunder natur og biodiversitet og m.m., samt sundhedsmæssigt.

Og det er netop det vores ”Arbejdsprogram for 2022-2025 – Et bæredygtigt Nordfyn” indeholder.

Klassisk socialdemokratisk politik incl. bæredygtighed!

Mit politiske hjerte brænder for et trygt Nordfyn, hvor der er velfærd og arbejde til alle. Desuden står KERNEVELFÆRDEN centralt for mig. Vi skal sikre, at alle nordfynske børn får en tryg start på livet, og at ældre får den hjælp, de har brug for. Pædagoger, lærere, SOSU-hjælpere og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaven. Det er også bæredygtighed!

 Og så skal den grønne omstilling opprioriteres. Vi skal være endnu bedre med henblik på energiomstillingen, CO2-reduktion, biodiversitet, økologi, m.m.

Kommunalvalget venter til efteråret nærmere bestemt den 16.november. Vi socialdemokrater er godt i gang med valgforberedelserne og bliver helt klar til kampen efter sommerferien. Der skal knokles …og mange af os vil sove med støvlerne på og glæde os til valgkampen, selvom vi også ved, at den bliver hård. Men meget står på spil for Nordfyn og vores fælles velfærd. Vi skal have skabt ny fremgang i Nordfyns kommune i et meget mere bæredygtigt perspektiv.

Det handler for os om at få det bedste valgresultat med henblik på at få mulighed for at føre mest mulig socialdemokratisk politik de kommende 4 år.

Det er mit håb, at vi får en valgkamp med masser at politiske diskussioner, kampånd, fællesskab og god energi.

Jeg ser frem til at samarbejde med jer alle på forskellig vis.

Hav fortsat en rigtig god 1. maj.

TAK for ordet!

Helle Waagner.

 

Webmaster