Medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse i 11 år

JEG KÆMPER FOR ET ENDNU BEDRE NORDFYN

Danmark har en Socialdemokratisk regering, og jeg vil kæmpe hårdt for, at Socialdemokratiet også kommer i førertrøjen på Nordfyn.

Vi socialdemokrater har altid prioriteret velfærd og arbejdspladser først. Det skal vi blive ved med!

Med udgangspunkt i de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet skal vi sammen sætte en markant og klar politisk retning til kommunalvalget 2021 med klassisk socialdemokratisk politik.

Jeg har været medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse i 11 år og udvalgsformand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Mit politiske hjerte brænder for et trygt Nordfyn, hvor der er velfærd og arbejde til alle. Og hvor vi tager hånd om bæredygtighed og den grønne omstilling.

HELLES 3 MÆRKESAGER

KERNEVELFÆRD

Vi skal sikre, at nordfynske børn får en tryg start på livet, og at ældre får den hjælp, de har brug for. Lærere og pædagoger, sosu-hjælpere og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaven.

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING

Alle kommunale institutioner og enheder skal arbejde med bæredygtighed og for at fremme den grønne omstilling. Det vil føre til et Nordfyn som er godt for mennesker, planter og dyr, samt klimaet.

ARBEJDSPLADSER PÅ NORDFYN

Arbejdsløsheden er steget på Nordfyn. Vi skal sikre politiske initiativer, så vi kan stimulere den nordfynske økonomi klogest, så vi kan få mere gang i beskæftigelsen. Velfærdsinvesteringer og investeringer i grøn omstilling skal skabe arbejdspladser på Nordfyn.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor står Socialdemokratiet lige nu i Nordfyns Kommune?
”Alt for længe har Morten Andersen og Venstres blå politik domineret på Nordfyn. Vi socialdemokrater har været med i flotte brede politiske beslutninger hen over midten, som jeg er stolt af. Men i den kommende kommunalvalgkamp skal vi skærpe vores mærkesager og klart vise en alternativ Socialdemokratisk vej for Nordfyn.”

Vi har i Socialdemokratiet på Nordfyn netop vedtaget vores arbejdsprogram ”Et bæredygtigt Nordfyn” for den næste 4 årige kommunalbestyrelsesperiode. En visionær kurs for Nordfyn.

Hvad kæmper du for?
”Vi har stærkt brug for et Nordfyn med et stort socialdemokratisk aftryk med fokus på arbejdspladser, børn og ældre. Og så skal bæredygtighed og grøn omstilling opprioriteres.”

Hvad karakteriserer dig som politiker?”Engagement og erfaring. Jeg har været med i utallige politiske forhandlinger, så jeg kender det politiske håndværk, og jeg ved, hvordan vi kan få mest mulig indflydelse for vores mandat.” 

LIDT OM MIG

POLITISKE POSTER

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune (siden 2009)

Formand socialdemokraterne i Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Udsatte Unge Udvalg (§17.4)

Tidl. Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR)

Tidl. Handicaprådet

Tidl. Folkeoplysningsudvalget

Hjemmeværnet distriktsudvalg Fyn

Taksationsudvalg

Medlem af Socialdemokratiets nationale udvalg for forskning og uddannelse

 

ARBEJDE

Lektor på lærer- og pædagoguddannelsen UC Lillebælt (siden 1999).
Tillidsrepræsentant (siden 2005).
Medlem af bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier .
Tidl. University College Lillebælt bestyrelse.
Tidl. Folkeskolelærer i Danmark og Norge.
Dagplejeleder.
Lederuddannelse DPU.

 

PRIVAT

Jeg er gift og har to voksne børn, samt det dejligste barnebarn Tobias.
Boet på Nordfyn i 34 år.
Bor i Bogense.
Engageret i fritids- og kulturlivet .
Elsker gå- og cykelture i den smukke nordfynske natur.

Helle elsker strabadserende vandringer i storslået natur.

 

 

 

 

Webmaster