Helle Waagner 

Nr. 3 på listen.

Velfærd og bæredygtighed på Nordfyn

Jeg stiller igen op til kommunalbestyrelsesvalget, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at skabe gode løsninger på fælles problemer og udfordringer – så børn, unge, voksne og ældre har livskvalitet i hverdagen.

Den bedst mulige velfærd skal sikres på vores skoler, institutioner, sundheds- og ældreområdet samt på fritids- og kulturområdet med skarpt fokus på kerneydelserne og bedre muligheder for udvikling og innovation.

Desuden skal vi med borgerinddragelse have sat en mere fremsynet dagsorden omkring bæredygtighed.

Jeg har bred politisk erfaring som medlem af Kommunalbestyrelsen gennem næsten 8 år. Jeg er i nuværende periode medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og valgbestyrelser til KB, FT og EP valg.

De sidste 4 år har jeg særlig arbejdet med og haft fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for alle, ældreområdet, psykiatrien, handicapområdet, og udsatte unge, der har brug for støtte til at få uddannelse eller arbejde. Der er skabt mange resultater blandt andet gennem et rigtig godt samarbejde med mange repræsentanter for disse målgrupper.

Tidligere har jeg været formand for udvalget for Udsatte Unge og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden har jeg været medlem af styregruppen i Kulturregion Fyn, Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR), Kunstudvalget og Nordisk udvalg.

Jeg er udpeget af vores partis hovedbestyrelse til et spændende arbejde på Christiansborg i udvalget for videregående uddannelser og forskning.

Jeg arbejder som lektor i UC Lillebælt. Jeg er faglig aktiv som tillidsrepræsentant og har bestyrelsesposter i Dansk Magisterforening (DM).

Tidligere har jeg været folke- og friskolelærer, dagplejeleder, formand for Danmarks Billedkunstlærere på Fyn og aktiv i foreningen Forældre og Fødsel.

Jeg er gift, har 2 voksne børn. Jeg nyder ofte kulturelle oplevelser, gå- og cykelture i vores smukke nordfynske natur og at rejse både i ind- og udland.

Med udgangspunkt i vores grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet vil jeg fortsat arbejde for, at vi Socialdemokrater kan sætte positive, nødvendige og fremsynede spor.

Det har Nordfyn og Nordfyns borgere brug for!

 

Webmaster