Boende i Stillebæk, 5km fra de nærmeste byer; Veflinge og Morud, vil jeg gerne betegne mig selv, som indbygger i udkants Danmark.

Førhen boede jeg i byen og tænkte derfor hverken på kloakering, infrastruktur, snerydning eller mulighed for internet opkobling – Det slog mig ganske enkelt ikke, at der er forskel på den levestandard vi tilbydes og har mulighed for, alt efter hvor vi bosætter os.

Vi skal have gode rammer, uanset hvor på Nordfyn vi bor!

Du kan spørge om bosætning ikke er et valg af livsstil, men ønsker vi at styrke erhvervslivet, at stille krav om e-boks og grøn energi er vi nød til at have i baghovedet, om et sådant ønske kan indfries under de rammer der tilbydes. Alternativt må der foretages investeringer, således ansvaret ikke påhviler hver enkelt af os alene, men skabes i fælleskab: Kommunen, de private aktører og dig!

Vi kan ganske enkelt ikke stille krav eller kalde til omstilling, hvis ikke strukturen, gør det muligt at indfrie ønsket.

Det er her dit kryds, gør en forskel! Dit kryds, har indflydelse på hvilke rammer du tilbydes i din hverdag!

Mit navn er Heidi Valentin. Jeg er 37 år og arbejder til dagligt som social- og sundhedsassistent i Nordfyns socialpsykiatri. Jeg hjælper dagligt voksne med psykisk sygdom eller adfærdsmæssige/sociale problemstillinger til at leve en normal hverdag: Nogle gange på trods, andre gange til vækst og fryd, men uanset behov, altid med ønske om at hver enkelt får mulighed for at bidrage og indgå i det almene samfund efter beskaffenhed, til udvikling og gavn for os alle.

Privat er jeg mor, til en 8 årig dreng, der går på Veflinge skole…

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg har særlig interesse i børn og unges udvikling og trivsel, vanskeligt stilledes behov for støtte og et mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle…

Vores fremtid ligger i vores børns hænder!

Vi dannes og formes gennem barn og ungdomsårene og danner i netop de leveår, et vigtigt fundament for hvorledes vi bidrager til samfundet i voksenårene. Folkeskolen har derfor en yderst vigtig funktion i vores børns liv og det er vigtigt at der er sammenhæng og balance i familierne, samt skole og fritids tilbudene.

Vi trives, når vi evner at indgå nydelsesfuldt i fællesskaber og får gennem denne succes lyst til at bidrage på en sund og konstruktiv måde, til vor alles bedste.

Når individer mistrives, taber vi alle!
– og vi mister viden, innovation og gennemslagskraft.

Vi har derfor brug for tryghed og højt serviceniveau på omsorgsområderne, i pasningsområdet og i folkeskolerne. Vi bør ikke være vor egen lykkes smed, men løfte i flok til fællesskabets bedste.

Jeg ønsker, at vi bevarer landsbyskolerne. Deres rammer er unikke for at profilere og specialisere sig, og jeg mener, at distriktsgrænserne i stedet bør ophæves. Forældre skal have mulighed for selv at vælge de rette rammer for deres børn, og landsbyskolerne holder desuden liv i vores landsbyer, de fordrer de lokale fællesskaber og forbygger isolation og ensomhed.

Sammen kan vi skabe en mangfoldig kommune med plads og brug for alle, uanset forudsætninger!

Webmaster