Gert Rasmussen

Nr. 2 på listen

Jeg er 65 år, gift, har boet i Veflinge i 42 år. Vi har to voksne døtre, som har beriget os med to svigersønner, hvilket der er kommet fire børnebørn ud af på henholdsvis 11, 6, 2 ½ år og sidste skud på stammen er ca. 3 mdr.

Jeg er ansat i en privat virksomhed og arbejder på 27. år som teamleder og fugttekniker i en landsdækkende virksomhed med speciale i fugtmåling, affugtning og indeklimaanalyser.

Jeg har i en sammenhængende periode på 20 år fra 1998 til 2017 været med i politik, først i Søndersø Kommune fra 1998 til 2006 og derefter i Nordfyns Kommune fra 2006 frem til nu i 2017.

Jeg har i sidstnævnte periode været næstformand i Social og Sundhedsudvalget samt medlem af Arbejdsmarkedsudvalget. Var fra 2007 til 2014 formand for Socialudvalget, og har gennem tiden haft sæde i Børne- Unge udvalget og Økonomiudvalget, så jeg har oparbejdet et bredt politisk fundament gennem mine år med politik.

Jeg er helt klar til endnu en valgperiode fra 2018 til 2021, og vil i den kommende periode arbejde for:

  • at have fokus på demensområdet, hvor der skal være gode dagtilbud samt mulighed for aflastning. Gode rammer på plejecentrene samt et velkvalificeret personale. Ikke mindst fokus på og hjælp til de pårørende, da de står i en situation, der ofte er svær at takle.
  • at have fokus på et passende antal rehabiliteringspladser til de borgere, der udskrives hurtigt fra sygehusene, efter f.eks. ambulant behandling/operation og ikke umiddelbart kan klare sig i eget hjem.
  • at have fokus på uvisiterede tilbud til + 60 årige i Nordfyns Kommune.
  • at have fokus på sikre skoleveje med lys på cykelstierne på børnenes skolevej.
  • at have fokus på gode faciliteter og sammenhængskraft i de små lokalsamfund, med gode idræts anlæg med for eksempel multibaner, der tilgodeser mange forskellige ønsker til en aktiv udfoldelse.

    For en effektiv arbejdende politiker stem personligt på Gert Rasmussen nr. 2 på liste A.

Webmaster