Jeg hedder Gert Block Hættlein Rasmussen og har boet i Veflinge siden 1975, er gift og har to voksne døtre, to svigersønner og fem børnebørn i alderen 1 til 15 år, børnebørn er jo livets eliksir.

Jeg jobber rundt i det meste af Danmark i en større virksomhed med ca. 300 ansatte. Jeg arbejder som fugtteknisk konsulent, med speciale i affugtning af vandskadede parcelhuse og etagebyggerier samt indeklima, der relaterer sig til skimmel. Jeg underviser internt i virksomheden, hvor jeg uddanner vore egne fugtteknikere. Herudover underviser jeg på AMU-kurser. Jobmæssigt har jeg dog valgt at gå på en seniorordning, og er nu nedtrappet til en 4 dages arbejdsuge.

Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i Søndersø Kommune i 1998 og har siden haft glæden ved at være med nu i snart 24 år. Jeg har blandt andet siddet i Økonomiudvalget, Børne – og Ungeudvalget og Social-udvalget, hvor jeg har været udvalgsformand i to perioder. Er nu næstformand i Social – og Sundhedsud-valget og er 2. viceborgmester.

Jeg sidder som formand i Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

Endvidere i bestyrelsen på CKV- Center for Kommunikation og Velfærd i Region Syddanmark.

Jeg føler mig ”fit for fight”, og er fuldstændig klar til igen at være en del af noget større, både for vores parti såvel som en del af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, og her være med til at påvirke de beslutninger der vedtages til gavn for kommunens borgere.

Fokusområder:

  • At videreudvikle Nordfyns Kommune så den fortsat er en attraktiv kommune at være borger i.
  • Fortsat arbejde for at Nordfyns Kommune er der, hvor der er brug for alle og plads til alle.
  • En kompetent og konstruktiv ledelse inden for ældreområdet, der har en positiv og motiverende tilgang til personalet og deres faglighed, således at den bedste kvalitet gives til kommunens ældre borgere, der har behov for hjælp enten i hjemmet eller på plejecentrene.
  • At der er gode muligheder for efteruddannelse for personalet i børnehaverne såvel som skolerne og ældreområdet.
  • Fokus på gode idrætsfaciliteter i centerbyerne såvel som lokalområderne. For lokalområderne kan det have stor betydning for tilflytningen af nye borgere.
  • At der i størst muligt omfang bibeholdes dagtilbud og skoler, hvor de er etableret.
  • At lokalområder fortsat skal være attraktive at bo og leve i.
  • Fortsat kæmpe for at få så mange socialdemokratiske fingeraftryk på de sager der vedtages i udvalgene og kommunalbestyrelsen.

Med Ahjertet på rette plads Gert Block Hættlein Rasmussen.

 

Webmaster