Den planlagte generalforsamling den 15. januar blev aflyst på grund af coronaen. I stedet blev der holdt en vellykket generalforsamling den 5. marts. I lokalerne hos 3F i Søndersø.

Niels Henrik Nielsen blev valgt som dirigent og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var varslet jf. vedtægterne.

Niels Henrik Nielsen var dirigent

Bernt Nicolaysen var sygemeldt på grund af influenza og i stedet læste Heidi Valentin beretningen op.

Heidi Valentin blev valgt som ny formand

Kassereren Mogens Jørgensen orienterede, at der i 2021 har været et underskud på godt 120.000 kr. – vi skulle jo være synlige ved kommunalvalget.

Der er stadig en partiskat på 4 %, der svarer til 10 % netto.

Mogens Jørgensen, kasserer

Der var en drøftelse, hvor vi får flere unge med i partiet. Et problem er utvivlsomt, at de unge har travlt med arbejde og familielivet, men vi skal have et tættere samarbejde med DSU.

1. maj blev drøftet.
Det er ikke ønskeligt at deltage i et fælles arrangement i Odense. Svenn Kopp har et ønske om, at der kan arrangeres et fælles arrangement i Bogense, men det blev også vendt, at det kan være en god ide, at der arrangeres et fælles arrangement i Middelfart.

Aktivt valgår
Helle Waagner kunne fortælle, at det havde været et meget aktivt valgår, hvor hun havde deltaget i 35 møder fra først i juni til primo oktober.
Det har været tilfredsstillende, at vi på Nordfyn har bevaret samme antal kandidater som tidligere. Vi gjorde det godt i valgkampen, lød det fra Helle Waagner. I andre kommuner har Socialdemokratiet oplevet tilbagegang.

Helle Waagner

Nyt fra Regionen
Kim Johansen gav en god orientering om arbejdet i Regionen, som han finder meget spændende. Omtalte at Fynbus det sidste år har haft en underskud på 20 millioner. Medicinen er også blevet dyrere og der er store udfordringer med lægevagten, hvor 10 ud af 21 lægevagter er lukket. Sundhedsdprofilen er væsentlig i Regionen, hvor bevarelsen af sygehuset i Middelfart er vigtig.

Kim Johansen

Dan Jørgensen gav en aktuel orientering.

Dan Jørgensen deltog som sædvanlig også i generalforsamlingen. Han er jo født i Morud, og hans forældre, Solvejg og Dion deltog også i generalforsamlingen.
Dan gav udtryk for meget stor tilfredshed med Mette Frederiksen som leder af partiet. Mette er en superkvinde, der er enorm god til at sætte sig ind i tingene og har modet til at gøre en forskel.

Den danske økonomi er bare så sund, og der er stort mangel på arbejdskraft.

Situationen i Ukraine er virkelig alvorligt, og Dan sagde, at det er meget vigtigt, at vi står sammen med vores allierede. Det er nødvendigt med flere penge til forsvaret, og der skal arbejdes på, at der kommer alternativ til naturgassen, som vi køber i Rusland. Pt. får vi gassen fra Tyskland, der får det meste fra Rusland. I alt cirka 25% af naturgassen er fra Rusland.

Den aktuelle krise medfører, at det er nødvendigt, at der speedes op for den grønne linje.  Biogassen er nu billigere end naturgassen og vil være et alternativ.

Krigen i Ukraine kan medføre et nyt jerntæppe.

Vi kan se frem til, at busturen med besøg på Christiansborg bliver afviklet den 7. maj. Turen blev aflyst, da coronaen satte det hele i stå.

Dan Jørgensen gav en fin orientering om den aktuelle politiske situation. Han blev naturligvis genvalgt som Nordfyns folketingskandidat

Valgene

Bernt Nicolaysen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg som formand, og Heidi Valentin var interesseret i at overtage formandshvervet. Der var ikke andre kandidater, og Heidi blev enstemmigt valgt som ny formand.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev:

Arne Erlund og Frank Larsen, der havde ønsket genvalg.
Frank Larsen, Sigridur Thorvaldsdottir, Jane Guldbæk, Jesper Knudsen, John Ruther og Kristian Friis blev nye medlemmer af bestyrelsen.
Der er herved et vakant medlem af bestyrelsen, der fik mandat til at finde yderligere et medlem.

Dorte Schmidt deltog i generalforsamlingen virtuelt

Der blev talt stemmer ved valgene.


Svenn Kopp overrækker Poul Andersen en kurv med lidt godt til halsen og ganen for sin store indsats i Regionsrådet.

 

Webmaster