Af KIM JOHANSEN, Gruppeformand for Socialdemokratiet på Nordfyn,
Formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Nordfyns Kommune arbejder igen og igen imod lavere omkostninger og for måske at få en “medalje” for at være den billigst drevne kommune i Danmark. Men tænker man i den forbindelse på konsekvenserne for medarbejderne, og den service vi yder overfor borgerne?

Medarbejderne skal løbe hurtigere og hurtigere med det resultat, at sygefraværet øges, og trivslen på arbejdspladserne forringes drastisk. Vi i Socialdemokratiet har i flere omgange forsøgt at få sat både tidlig indsats og trivsel på dagsordenen, men det er kun i meget lille grad lykkedes, da det  koster penge at investere i første omgang, for sidenhen at få et udbytte, der kommer borgerne til gavn.

Vi er kommet godt i gang med vores forslag til en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet, hvor det nu viser sig, at vi er på vej i den rigtige retning. Vi får flere af vores borgere ud af offentlige forsørgelse, et sted hvor ingen mennesker ønsker at befinde sig. Alle vil som det ultimative mål gerne være selvforsørgende og undgå at både kommune og stat blander sig i, hvad man skal og ikke skal.

Dette har nu vist sig fra sin positive side, ved at borgerne foruden råderet over eget liv også bidrager positivt til den kommunale økonomi i sådan en grad, at investeringen allerede viser sig fordelagtig.

Det er vores mål også at implementere denne strategi til de øvrige udvalg.  Her tænker jeg specielt på Børne og ungeområdet, som i den grad lider under de stramme vilkår, vi byder dem. Men ifølge formanden for udvalget Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance lider de ingen nød. Men det afhænger jo af hvilke øjne man ser med, og hvilken dagsorden man har.
Som jeg tidligere nævnte den billigste eller den bedste, og så ved jeg nok, hvad vi ville vælge.

Det borgerlige flertal viser sig nu igen fra den uheldige side med forslag til den nye budgetplan for 2018, hvor der skal beskrives for 15 mio i et katalog. Her skal alle udvalg bidrage ligeligt med input til besparelses emner, og arbejdsmarkedsudvalget og Erhverv-kultur og fritidsudvalget er  denne gang blev pålagt hhv. 2.0 mio og 1.0 mio, som man skal beskrive, hvordan man kunne spare på områderne. Derudover rammes de øvrige udvalg ligeså meget.

Det er nu vi skal begynde at tænke
anderledes:

Er det det som vi ønsker? Er det det vi i virkeligheden vil huskes for i Nordfyns Kommune?  Vil vi bare være billigst?  Vil vi hellere være bedst? Og vil vi i stedet for de mange prestigeprojekter rundt omkring ikke heller investere i vores børn, unge og ældre? Vil vi give dem, som ikke lige er som alle andre, en ekstra håndsrækning?

Socialdemokraterne på Nordfyn går til forhandlinger hen over sommeren med det mål at sikre vores fælles fremtid ved at investere i vores børn, som er den vigtigste kilde til øget og fortsat vækst både i Nordfyns kommune men også ind i fremtiden.

Webmaster