55 år, bor i Hasmark

Økonom.

Tidligere: Handelsskolelærer på Tietgenskolen og embedsmand i EU-kommissionen, Luxembourg

Mor til ét barn.

Hobby: Islandske heste

e-mail: dsb@nordfynskommune.dk

Kommunalbestyrelsen og øvrige poster

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen 16 år. Medlem af Børn & Unge-udvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Bestyrelsesmedlem af Musikskolen, og i Region Syddanmark: Medlem af Samarbejdsudvalget for fysioterapeuter. Tidligere har jeg siddet i Økonomiudvalget og været formand Handicaprådet

Styr på økonomien= penge til velfærd

Som økonom arbejder jeg for at der er styr på kommunens økonomi, og at der dermed kommer flere penge og varme hænder til velfærd, kvalitet til alle borgergruppe fra barn til ældre.

Nordfyn skal være den bedst kommune at være borger i:

Jeg brænder for at gøre Nordfyns Kommune til den bedste kommune, alle skal have de bedste muligheder for at mestre eget liv og udvikle sig mest muligt. Der skal være en ordentlig sagsbehandling, og alle skal have hjælp til at komme videre

Børn og unge:

At få en god start på livet er essentielt for et godt voksenliv, og det starter allerede, mens moderen er gravid. Børn og unge har min særlig opmærksomhed, ikke mindst børn med særlige behov. At mestre eget liv og deltage i samfundet er to vigtige grundpiller for et godt liv.

Udvikling – i byerne og på landet:

Vi skal have udvikling og investere i HELE kommunen, på landet, i byerne og langs kysten. Jeg vil arbejde hårdt for at bevare vores skoler og daginstitutioner i lokalområderne

Ordentlighed og rettidig omhu og tidlig indsats:

 Jeg har stor fokus på, at borgerne skal behandles ordentligt. Det være sig, om man er løbet ind i et problem med kommunen, eller om man har et handicap eller er en ældre borger, som har brug for hjælp. Alle skal have den hjælp, de er berettig til og skal have den nødvendige information.

Grøn profil:

Beskyttelse af naturen og vores ressourcer ligger mig meget på sinde. Kommunen skal gå langt mere foran i klima og miljø og energibesparende foranstaltninger. Helt privat arbejder jeg for at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi på min bondegård, og jeg er over halvvejs.

Ærespriser:

Årets Europæer 2004, Europabevægelsen, givet for min modige indsats for afsløring af omfattende svindel i EU’s statistiske kontor. En pris som ellers gives til statsoverhoveder, ministre mv. og  Frode Jakobsen Prisen – 2004, givet for mit usædvanlig mod som europæisk embedsmand – for at afsløre svindel

Jeg brænder for lokalpolitik og Nordfyns kommune……jeg kan og vil gøre en forskel

Webmaster