Bernt Nicolaisen

Et politisk lederskab skal været drevet af lyst, motivation og viljen til at gøre en forskel. Der skal være en klar politisk retning. Den politiske leder må have et ønske om at sidde for bordenden – for der igennem at skabe en ny politisk retning for kommunen Nordfyn.

Et politisk lederskab handler også om at have klare bud på udviklingen i kommunen – lavet i samarbejde med medlemmer, men også om at spørge ind til modstandernes bud eller mangel på samme.

Nordfyns borgmester konstaterede fornylig, at der var en ubalance i budget 2020 på 41 mio. – I rene nedskæringer kunne det holdes inden for ca. 11 mio. Det er en taktisk manøvre borgmesteren er ude i for at højne sig og sine – elegant. Men bør modsiges.

I den konkrete budget opfølgning som ironisk nok bliver kaldet ”Genopretningsplan” (mærkeligt for det går jo godt på Nordfyn,  jf. borgmesteren), ville det gå ud over de ældres klippekort – men blev forhindret af bl.a seniorrådet, der var årvågne.

Desværre gjaldt det ikke for de 3-4 børn, som ikke kan blive visiteret til et tilbud uden for Nordfyns kommune. De kunne desværre ikke råbe så højt at det kunne høres. Er Handicaprådet overhovedet blevet hørt?

Det undrer mig desuden:

  • Der accepteredes en nedskærings runde uden videre – var der ikke alternativer? Måske kunne man have is i maven. Hvorfor ikke vente til budget opfølgning 31/6?
  • Hvilken indflydelse har COVID 19 haft på det skæve budget?
  • Var budgettet lagt med for stor en hast? Eller havde borgmesteren kalkuleret med det allerede, da budgettet blev vedtaget?

I den efterfølgende fase undrer det mig:

  • Hvorfor blev bestyrelsen og græsrødder ikke taget med på råd?
  • Hvorfor nedskæringer på velfærd og f. eks ikke borgmesterens pressekorps eller andre mindre vigtige emner?

I den afsluttende fase undrer det mig:

  • At der ingen sprækker er fundet i forhold til borgmesteren?
  • At oppositionen fremstår fuldstændig ligegyldige for den nordfynske befolkning.
  • At der ingen antydning er for andre forslag. Det er ubegribeligt.
  • At ingen har angrebet borgmesteren for ultrakort høringsfase.

Vores parti har den udfordring at partiet har været usynlig i en længere periode. Vores potentielle vælgere ved ikke, hvor vi er og hvad vi står for. Partiet mangler en retning og ledelse. Det retter jeg gerne op på – sammen med Jer.

 

 

 

Webmaster