Af Pia Longet, Gruppeformand.


Artikel fra Socialdemokraterne 3-2019, der er på vej ud til medlemmerne. Se bladet her.

Pia Longet, gruppeformand

 

Budgetforhandlinger er overstået for i år, vi har nu vedtaget Nordfyns Kommunes budget for 2020.

Alle partier er med i budgetaftalen, alle kommunalbestyrelsens 25 medlemmer har sagt ja til, at det er sådan, Nordfyns Kommunes økonomi skal stykkes sammen næste år.

Og det kan man jo altid diskutere, altså, om det er den rigtige måde for os at gøre det på.

Skulle vi i stedet have budt ind med vores eget budgetforslag, vel vidende, at det aldrig kunne blive vedtaget?

Det skulle vi selvfølgelig, hvis det var sådan, at der er noget i budgettet, som vi slet ikke kunne leve med, som vi havde et meget bedre bud på, hvordan kunne gøres.

Men det er der altså ikke i år, i hvert fald ikke noget, som er så grelt, at det ville være prisen værd.

Hvis vi ikke var gået med, så er der stor sandsynlighed for, at borgerservice i Bogense og Otterup var blevet lukket som foreslået i det såkaldte omstillingskatalog.

Pengene til ældreområdet fra velfærdsmilliarden kunne have været fjernet helt. Puljen til re-inklusion havde måske været helt væk, nu er den i stedet flyttet, så midlerne til at hjælpe børn tilbage i almindelig skole efter at have gået på en form for specialskole stadig er tilgængelige, men nu lagt ud til skolerne.

Der var garanteret ikke blevet afsat midler til opstart af ombygningen af Kulturhus Otterup Geværfabrik, og måske havde der heller ikke været afsat midler til en parkeringsplads ved Langesøhallen, til en toiletbygning ved ebbevejen til Æbelø eller trafiksikring af det på nuværende tidspunkt håbløse trafikknudepunkt ved Fakta og Netto i Otterup.

Det kan man jo ikke vide. Man kan kun gætte på, hvad de øvrige partier havde besluttet, hvis vi ikke havde siddet med ved bordet. Men ovenstående er i hvert fald nogle af de områder, hvor vi har haft indflydelse.

Der bliver fortsat borgerservice i de 3 byer.

Mange skoler koster meget

Vi sidder i Nordfyns Kommune og skal formidle næsten 2000 millioner kroner. Et fuldkommen svimlende beløb for de fleste almindelige mennesker.

Men når vi så sidder om forhandlingsbordet, så er det reelt knap 20 millioner, vi sidder og diskuterer om. Resten er fastlagt på forhånd, fordi der er så mange ting vi skal, så mange ting, der er lovmæssigt afklaret, og fordi vi ikke er villige til at gå ind og rode i de helt store spændingsfelter, hvor der virkelig ville være penge at spare.

Skolestrukturen er en af dem. Den VIL vi bevare, og det betyder også, at vi er nødt til at betale for det, for det er jo helt indlysende dyrere er drive mange små skoler i stedet for færre store.

Personligt synes jeg også, vi skal bevare de små skoler, som giver liv i lokalområderne og fastholder nærhedsprincippet. Det må bare ikke under nogen omstændigheder gå ud over de nordfynske børns uddannelse. Synes jeg.

Nu har vi vedtaget, at skolerne skal spare nogle penge ved eksempelvis at bruge samlæsning, altså ved, at meget små klasser kan undervises sammen på tværs af årgange. Vi har ikke krævet, at det er samlæsning de bruger, hvilket der ellers var lagt op til i forslaget. Vi fik det i stedet lavet sådan, at det er op til skolerne selv, om det er sådan, de kan og vil finde besparelserne. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan det kommer til at gå, og det er bestemt noget, vi skal følge tæt. For igen – det må ikke gå ud over elevers indlæring.

Mere hjemmepleje

Der bliver flere penge til hjemmeplejen næste år. Mere præcist 6,5 millioner kroner mere. Dette er ikke noget, vi egentlig kan tage æren for, for de ekstra penge var lagt ind på forhånd i det der kaldes “tekniske budgetkorrektioner”. Altså beløb, som forvaltningen i forvejen har lagt oven i budgettet, fordi det simpelthen er nødvendigt. Men selv om vi ikke kan tage æren for det, kan vi godt glæde os over, at det er muligt. Vi bliver ældre og ældre, for hvert år har vi i Nordfyns Kommune 100 borgere flere over 80 år, og erfaringer viser, at 25-30 % af dem får brug for hjælp eller pleje af en eller anden art. Så der skal altså flere og flere penge til på det område hele tiden, med mindre vi vil forringe servicen. Og det vil vi ikke.

Der er også lagt 15 millioner kroner mere ind til førtidspensioner, hvilket forhåbentlig kan tages som et udtryk for, at vi er på vej væk fra den skrækkelige holdning med, at alle skal arbejde, uanset om de nærmest skal have en sygeseng med på jobbet. Vi skal ikke tilbage til, at førtidspension skal være for nemt at få, men dem, der virkelig ikke kan arbejde af helbredsmæssige årsager, skal altså have det godt og have ro på deres tilværelse.

Stort fokus på børn og unge

I forhold til 2019-budgettet er der til næste år også sat 14,5 millioner kroner ekstra af til området for anbringelser af børn og unge. Det skal vi også glæde os over, selv om det er lidt vanskeligt at være glad for, at der er brug for større indsats på det område. Vi skal have øje for, at alle børn har det godt på Nordfyn. Der bliver ansat 2 ekstra sagsbehandlere inden for børnemyndighedsområdet, og vi får sat politisk fokus på effekterne af den forebyggende indsats, som ligger os socialdemokrater meget på sinde.

Og så har vi aftalt, at vi skal have stort fokus på hele ungdomsområdet, vi skal følge nøje med i, at vores SSP fungerer, og at vi gør det bedst mulige for, at Nordfyns unge kan have det godt og at så mange som muligt opfører sig ordentligt og finder en fornuftig vej i livet.

Byggegrunde for 70 millioner

Langt størsteparten af de mange penge, vi nu har fordelt for 2020, går til at passe og undervise Nordfyns børn og til at passe og pleje ældre og syge nordfynboere. Sagt på en anden måde, så går det meste til løn til alle de mennesker, som arbejder indenfor de områder, plus selvfølgelig til drift af alle de nødvendige bygninger.

Men der er også andet, som er vigtigt i et kommunalt budget. Selv om vi gerne ville bruge meget mere på at passe de gamle, så skal der altså også være penge til at holde vores veje og stier i orden, så vi alle sammen kan komme sikkert rundt. Det hele skal holdes i orden, og der skal også noget nyt til for at alle hele tiden kan føle, at kommunen udvikler sig og følger med tiden.

Vi ville gerne have sikre cykelstier over alt i Nordfyns Kommune, vi ville gerne have en kyststi, som vi kan reklamere op og glæde os over sammen med både kommunens borgere og kommunens gæster. Vi vil gerne have trafiksikret så meget som muligt. Vi vil gerne have renoveret og vedligeholdt de kommunale bygninger, så eksempelvis skolerne hele tiden lever op til nutidens skolegang.

Så selv om det måske ligger vores partiånd mest på sinde at pleje og passe og undervise og tage sig af svage borgere, så skal der altså også tænkes på og afsættes penge til alt det andet.

Noget af det, vi kommer til at bruge rigtig mange penge på de næste 4 år er byggegrunde. 70 millioner kroner har vi sat af til det formål, for det er rasende dyrt at købe jord, og fordi der er så god gang i hjulene alle steder, er det også meget dyrt at byggemodne. Men vi er nødt til det. Vi SKAL have attraktive byggegrunde til salg de steder, hvor nye borgere gerne vil bygge og bosætte sig, for vi vil gerne være endnu flere nordfynboere – jo flere vi er, des bedre bliver økonomien, for Nordfyn er tyndt befolket i forhold til vores meget store geografiske areal.

Den nye udstykning Mette Maries Vej i Otterup.

Lidt mere til kulturen

Sidst, men ikke mindst, så skal der også være noget spændende at være her for. En lille bitte luksus, noget at glæde sig over. Noget, at nyde at se på eller opleve. Kulturområdet har i mange år levet en kummerlig tilværelse i det nordfynske, og det kan da heller aldrig være til diskussion, at pleje og omsorg er det vigtigste. Men det behøver jo ikke at betyde, at vi skal drive den kommune i landet som bruger absolut mindst på kulturområdet. I år var der flere gode forslag på bordet, og vi fik et af dem med i aftalen, nemlig at der afsættes 3 millioner til at få sat gang i ombygningen af Kulturhus Otterup Geværfabrik. Først når kommunen har spyttet penge i kassen er det muligt at begynde at søge fonde til øvrige ombygning, hvilket vi kan håbe, at Geværfabrikken så får held med.

Der ligger også et andet fantastisk forslag indenfor kulturområdet, nemlig opbygning af Historiecenter Beldringe, som vi også kunne have valgt at sætte i gang. Vi kunne ikke gøre begge dele, og valgte så det, som har ligget og ventet længst. 

Meget, der er godt

Der er masser af andre ting man også kunne fremhæve som gode i budget 2020 for Nordfyns Kommune som eksempelvis indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, brandsikring med sprinkleranlæg på Plejecenter Søbo, inventar til den nye afdeling for senhjerneskadede på Plejecenter Møllehaven, og at vi får sat gang i Naturpark Nordfyn.

Og lidt der er skidt

Der er også områder, hvor vi ikke fik vores vilje. De såkaldte hverdagseffektiviseringer, hvor der skæres 0,5 % af alle serviceudgifter med en bred kam over alt, kunne vi bestemt godt have undværet. Det er ikke vores kop te at lave besparelser på den måde.

Vi er heller ikke så begejstrede for, at investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet sættes ned, ved at der fremover tilkøbes mindre sagsbehandling hos eksterne leverandører Om dette som forventet kan opvejes af et nærmere samarbejde med NEET og lokale virksomheder om løbende og hurtig rekruttering af nye medarbejde, må vi holde øje med i det kommende år.

At byggesagsområdet opgraderes med en medarbejder, så Nordfyn fortsat kan være lynhurtig til den slags, og dermed bevare en fin plads i målingerne for erhvervsvenlighed er ikke noget, vi går så højt op i, men det var der andre, der gjorde, og i en budgetforhandling handler det om at give og tage, og ovenstående var så det, vi måtte gå med til for at få alt det andet igennem.

Det kan vi godt være bekendt

Fik vi noget af vores med, var der en, der spurgte om, da budgettet var vedtaget. Og ja, det gjorde vi i dén grad, for der er stadig rigtig mange penge til alle de områder, vi i Socialdemokratiet går højest op i. Om det er “vores” i et budget, som alle partier er enige om, kan være lidt svært at dokumentere, og selvfølgelig er der også altid områder, hvor vi gerne ville have brugt endnu flere midler og tilbudt endnu bedre service. Men vi kan godt være det her bekendt, vi kan godt sige med løftet pande, at vi er med i budget 2020, for ud fra de forhold, vi nu engang har at arbejde med, så er det altså ikke så ringe endda.

 

 

Webmaster