Bernt Nicolaisen

Kraftigt nedbør, kraftige storme der susende kaster rundt med ting, tørke, manglende sne – årstider, der bytter rundt eller helt mangler. Dertil kommer oversvømmelser.

Der skal gøres noget og mere! I disse dage kan vi glædes over at vores (lokale) klimaminister er fremme med mange konkrete forslag, der ”skal begrænse Co2 mængden. Med andre ord Klimaministeren viser vejen. Er Nordfyns kommune klar?

Jeg vil starte med at glæde mig over at teknik- og miljøudvalget tænker gode tanker jf. Stiftstidende d. 14.5. Tanker om verdensmålene. Om klimaet. Om CO2 udslippene. Det er godt og det er nødvendigt. Det er bare ikke nok. Hvad med alle de andre udvalg? Hvilke konkrete forslag er der tale om? Den viden har vi til gode.

Hvor skal energien til vores offentlige bygninger komme fra i fremtiden? Vindmøller, solenergi, eller noget helt tredje? Udgangspunktet skal være en samlet kommunal plan om alle offentlige (ny-) bygninger skal reducerer CO2 udledningen væsentligt inden 2030.

Det vil også være interessant at høre nærmere om klimatilpasningsstrategien i Nordfyns kommune. Hvor og hvordan skal der, efter udvalgsformandens mening sættes ind?

Også er der også lige andre verdensmål, der står i kø for at komme i fokus. Hvad med rent vand (nr. 6), bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) eller livet i havet/land (nr. 14/15). Hvor er de i den samlede nordfynske prioritering?

Det er svært at være uenig i de overordnede mål:  ”…en bæredygtig forvaltning af energiressourcer og klimaudfordringer sætter et kraftigt aftryk i udviklingen af Nordfyn som attraktiv bosætningskommune”.

Jeg noterer, at det er godt at verdensmålene er på dagsorden men at udvalgets og ikke mindst formandens tanker er for uambitiøse.

Kredsformand for socialdemokratiet i Middelfart kredsen.

Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3, 5450 Otterup.

Webmaster