Helle Waagner, Bøgevej 6 5400 Bogense. Socialdemokratisk spidskandidat til kommunalvalget på Nordfyn

Lokaldebat: Til kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj besluttede Venstre og Konservative med et snævert flertal at sende planerne om et 94 hektar stort solcelleanlæg i Østrup ved Otterup til høring.

Venstre og Konservatives plan er at sige ja til, at solcelleanlægget skal opføres af den internationale koncern European Energy. Dette har sendt en lang række beboere og borgere i Østrup og Otterup området i chok.

 Vi socialdemokrater går stærkt ind for omstilling af vores energisektor, herunder med solcelleparker. Men på kommunalbestyrelsesmødet stemte vi alligevel nej til solcelleanlægget i Østrup ved Otterup.

For os er det afgørende at vente på, at vi får lavet et færdigt kommuneplangrundlag, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Derfor mener vi ikke, at kommunen er klar til at sende beslutningen i høring, før vi har en helhedsplan for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere solcelleparker på Nordfyn.

Anlæggelsen af solcelleanlæg bør selvfølgelig ske på en måde, der sikrer mindst mulig gene for menneskers livskvalitet, landsbyliv, kulturarv, dyreliv og biodiversitet.

Venstre og Konservative burde have ventet på, at kommuneplansgrundlaget for solcelleparker bliver færdiggjort.

Venstre og Konservative burde have ventet på, at kommuneplansgrundlaget for solcelleparker bliver færdiggjort. Vi skal sikre, at grundlaget for at sikre borgernes og naturens velvære er på plads, inden vi giver koncerner fra det private erhvervsliv grønt lys til at opføre solcelleparker. Vi skal tilsvarende være sikre på, at vi ikke får flere solcelleparker parker på Nordfyn end den strøm, der kan afsættes til det danske energinet, som vi er en del af.

For os i Socialdemokratiet et det vigtigt, at kommunalpolitiske beslutninger om solcelleparker sker med bred tilslutning i kommunalbestyrelsen. Derfor ser vi det som problematisk, at Venstre og Konservative på Nordfyn er klar til at haste anlæggelsen af solcelleparker igennem med et snævert flertal, inden vi har en helhedsplan.

 

Webmaster