JEG KÆMPER FOR ET ENDNU BEDRE NORDFYN

Medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse i 11 år

JEG KÆMPER FOR ET ENDNU BEDRE NORDFYN

Danmark har en Socialdemokratisk regering, og jeg vil kæmpe hårdt for, at Socialdemokratiet også kommer i førertrøjen på Nordfyn.

Vi socialdemokrater har altid prioriteret velfærd og arbejdspladser først. Det skal vi blive ved med!

Med udgangspunkt i de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet skal vi sammen sætte en markant og klar politisk retning til kommunalvalget 2021 med klassisk socialdemokratisk politik.

Jeg har været medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse i 11 år og udvalgsformand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Mit politiske hjerte brænder for et trygt Nordfyn, hvor der er velfærd og arbejde til alle. Og hvor vi tager hånd om bæredygtighed og den grønne omstilling.

HELLES 3 MÆRKESAGER

KERNEVELFÆRD

Vi skal sikre, at nordfynske børn får en tryg start på livet, og at ældre får den hjælp, de har brug for. Lærere og pædagoger, sosu-hjælpere og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaven.

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING

Alle kommunale institutioner og enheder skal arbejde med bæredygtighed og for at fremme den grønne omstilling. Det vil føre til et Nordfyn som er godt for mennesker, planter og dyr, samt klimaet.

ARBEJDSPLADSER PÅ NORDFYN

Arbejdsløsheden er steget på Nordfyn. Vi skal sikre politiske initiativer, så vi kan stimulere den nordfynske økonomi klogest, så vi kan få mere gang i beskæftigelsen. Velfærdsinvesteringer og investeringer i grøn omstilling skal skabe arbejdspladser på Nordfyn.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor står Socialdemokratiet lige nu i Nordfyns Kommune?
”Alt for længe har Morten Andersen og Venstres blå politik domineret på Nordfyn. Vi socialdemokrater har været med i flotte brede politiske beslutninger hen over midten, som jeg er stolt af. Men i den kommende kommunalvalgkamp skal vi skærpe vores mærkesager og klart vise en alternativ Socialdemokratisk vej for Nordfyn.”

Vi har i Socialdemokratiet på Nordfyn netop vedtaget vores arbejdsprogram ”Et bæredygtigt Nordfyn” for den næste 4 årige kommunalbestyrelsesperiode. En visionær kurs for Nordfyn.

Hvad kæmper du for?
”Vi har stærkt brug for et Nordfyn med et stort socialdemokratisk aftryk med fokus på arbejdspladser, børn og ældre. Og så skal bæredygtighed og grøn omstilling opprioriteres.”

Hvad karakteriserer dig som politiker?”Engagement og erfaring. Jeg har været med i utallige politiske forhandlinger, så jeg kender det politiske håndværk, og jeg ved, hvordan vi kan få mest mulig indflydelse for vores mandat.” 

LIDT OM MIG

POLITISKE POSTER

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune (siden 2009)

Formand socialdemokraterne i Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Udsatte Unge Udvalg (§17.4)

Tidl. Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR)

Tidl. Handicaprådet

Tidl. Folkeoplysningsudvalget

Hjemmeværnet distriktsudvalg Fyn

Taksationsudvalg

Medlem af Socialdemokratiets nationale udvalg for forskning og uddannelse

 

ARBEJDE

Lektor på lærer- og pædagoguddannelsen UC Lillebælt (siden 1999).
Tillidsrepræsentant (siden 2005).
Medlem af bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier .
Tidl. University College Lillebælt bestyrelse.
Tidl. Folkeskolelærer i Danmark og Norge.
Dagplejeleder.
Lederuddannelse DPU.

 

PRIVAT

Jeg er gift og har to voksne børn, samt det dejligste barnebarn Tobias.
Boet på Nordfyn i 34 år.
Bor i Bogense.
Engageret i fritids- og kulturlivet .
Elsker gå- og cykelture i den smukke nordfynske natur.

Helle elsker strabadserende vandringer i storslået natur.

 

 

 

 

Jane Lydia Gulbæk

Rosenlunden 23, 5471 Søndersø

Arbejdssøgende.

  1. suppleant i Nordfyns Kommunalbestyrelse

Frivillig Bisidder hos Frivillig Center Nordfyn

Mærkesager

Ledige/langtidssyge skal have ordentlig støtte. Jobcentret bør give en motiverende støtte via brug mentorer, coaches i stedet for den “evige kontrol”. Dette tiltag vil skabe lyst og motivation til, at finde den rette vej ud af ledigheden og netop forkorte tiden i systemet. Tiltaget vil forbedre både borgernes trivsel og deres økonomi men også kommunens.

Nordfyns Kommune skal stille en Borgerådgiver til rådighed, som kan hjælpe kommunens borgere med de klagesager, som de ikke selv kan håndtere. Der er alt for mange sager, som desværre bliver vurderet forkert og med hjælp fra en Borgerrådgiver vil kommunens borgere få den korrekte hjælp og støtte, som de nu er juridisk berettiget til.

Handikappede, fysiske og psykiske svage borger skal have den bedste muligt tilbud og hjælp. Kommunens svageste borger, som netop ikke selv har valgt deres livssituation, skal der tages bedre hånd om. Kvaliteten af tilbud såsom socialpædagogisk støtte, botilbud, sociale aktiviteter og mulighed for motion og sund kost skal være af den bedste kvalitet. Dette fortjener de, og det vil højne deres livskvalitet og mindske fysiske og psykiske følgesygdomme som f.eks., diabetes, vægtøgning, depressioner og angst.

Nordfyns kommune skal investere selv eller tiltrække investorer, til opførsel af flere erhvervsejendomme, nye erhvervsgrunde og gøre de eksisterende erhvervsgrunde attraktive. Nordfyn ligger i et smørhul på Fyn og dette skal udnyttes for at tiltrække flere arbejdspladser.

Søndersø skal udvikles til en mere attraktiv by, og kommunen skal tiltrække flere butiksdrivende her til byen og helst i nogen af de tomme butikker i gågaden. Et multikulturhus, med bibliotek, cafe og med mulighed for foredrag, bingo og andre kulturelle arrangementer, er et højt ønske. Vi mangler sjov, liv, kultur og natur her i Søndersø.

 

 

Gert Block Hættlein Rasmussen

Jeg hedder Gert Block Hættlein Rasmussen og har boet i Veflinge siden 1975, er gift og har to voksne døtre, to svigersønner og fem børnebørn i alderen 1 til 15 år, børnebørn er jo livets eliksir.

Jeg jobber rundt i det meste af Danmark i en større virksomhed med ca. 300 ansatte. Jeg arbejder som fugtteknisk konsulent, med speciale i affugtning af vandskadede parcelhuse og etagebyggerier samt indeklima, der relaterer sig til skimmel. Jeg underviser internt i virksomheden, hvor jeg uddanner vore egne fugtteknikere. Herudover underviser jeg på AMU-kurser. Jobmæssigt har jeg dog valgt at gå på en seniorordning, og er nu nedtrappet til en 4 dages arbejdsuge.

Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i Søndersø Kommune i 1998 og har siden haft glæden ved at være med nu i snart 24 år. Jeg har blandt andet siddet i Økonomiudvalget, Børne – og Ungeudvalget og Social-udvalget, hvor jeg har været udvalgsformand i to perioder. Er nu næstformand i Social – og Sundhedsud-valget og er 2. viceborgmester.

Jeg sidder som formand i Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

Endvidere i bestyrelsen på CKV- Center for Kommunikation og Velfærd i Region Syddanmark.

Jeg føler mig ”fit for fight”, og er fuldstændig klar til igen at være en del af noget større, både for vores parti såvel som en del af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, og her være med til at påvirke de beslutninger der vedtages til gavn for kommunens borgere.

Fokusområder:

  • At videreudvikle Nordfyns Kommune så den fortsat er en attraktiv kommune at være borger i.
  • Fortsat arbejde for at Nordfyns Kommune er der, hvor der er brug for alle og plads til alle.
  • En kompetent og konstruktiv ledelse inden for ældreområdet, der har en positiv og motiverende tilgang til personalet og deres faglighed, således at den bedste kvalitet gives til kommunens ældre borgere, der har behov for hjælp enten i hjemmet eller på plejecentrene.
  • At der er gode muligheder for efteruddannelse for personalet i børnehaverne såvel som skolerne og ældreområdet.
  • Fokus på gode idrætsfaciliteter i centerbyerne såvel som lokalområderne. For lokalområderne kan det have stor betydning for tilflytningen af nye borgere.
  • At der i størst muligt omfang bibeholdes dagtilbud og skoler, hvor de er etableret.
  • At lokalområder fortsat skal være attraktive at bo og leve i.
  • Fortsat kæmpe for at få så mange socialdemokratiske fingeraftryk på de sager der vedtages i udvalgene og kommunalbestyrelsen.

Med Ahjertet på rette plads Gert Block Hættlein Rasmussen.

 

Dorte Schmidt

55 år, bor i Hasmark

Økonom.

Tidligere: Handelsskolelærer på Tietgenskolen og embedsmand i EU-kommissionen, Luxembourg

Mor til ét barn.

Hobby: Islandske heste

e-mail: dsb@nordfynskommune.dk

Kommunalbestyrelsen og øvrige poster

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen 16 år. Medlem af Børn & Unge-udvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Bestyrelsesmedlem af Musikskolen, og i Region Syddanmark: Medlem af Samarbejdsudvalget for fysioterapeuter. Tidligere har jeg siddet i Økonomiudvalget og været formand Handicaprådet

Styr på økonomien= penge til velfærd

Som økonom arbejder jeg for at der er styr på kommunens økonomi, og at der dermed kommer flere penge og varme hænder til velfærd, kvalitet til alle borgergruppe fra barn til ældre.

Nordfyn skal være den bedst kommune at være borger i:

Jeg brænder for at gøre Nordfyns Kommune til den bedste kommune, alle skal have de bedste muligheder for at mestre eget liv og udvikle sig mest muligt. Der skal være en ordentlig sagsbehandling, og alle skal have hjælp til at komme videre

Børn og unge:

At få en god start på livet er essentielt for et godt voksenliv, og det starter allerede, mens moderen er gravid. Børn og unge har min særlig opmærksomhed, ikke mindst børn med særlige behov. At mestre eget liv og deltage i samfundet er to vigtige grundpiller for et godt liv.

Udvikling – i byerne og på landet:

Vi skal have udvikling og investere i HELE kommunen, på landet, i byerne og langs kysten. Jeg vil arbejde hårdt for at bevare vores skoler og daginstitutioner i lokalområderne

Ordentlighed og rettidig omhu og tidlig indsats:

 Jeg har stor fokus på, at borgerne skal behandles ordentligt. Det være sig, om man er løbet ind i et problem med kommunen, eller om man har et handicap eller er en ældre borger, som har brug for hjælp. Alle skal have den hjælp, de er berettig til og skal have den nødvendige information.

Grøn profil:

Beskyttelse af naturen og vores ressourcer ligger mig meget på sinde. Kommunen skal gå langt mere foran i klima og miljø og energibesparende foranstaltninger. Helt privat arbejder jeg for at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi på min bondegård, og jeg er over halvvejs.

Ærespriser:

Årets Europæer 2004, Europabevægelsen, givet for min modige indsats for afsløring af omfattende svindel i EU’s statistiske kontor. En pris som ellers gives til statsoverhoveder, ministre mv. og  Frode Jakobsen Prisen – 2004, givet for mit usædvanlig mod som europæisk embedsmand – for at afsløre svindel

Jeg brænder for lokalpolitik og Nordfyns kommune……jeg kan og vil gøre en forskel

Webmaster