Sigrídur (Sigga) Thorvaldsdóttir

Bogense

Det gode børne-, familie- og ældreliv er et fokuspunkt, hvor samspil er helt afgørende.

Borgere skal have mulighed for et sundt, aktivt liv og fællesskab.

Sikker transport ved flere cykelstier.

Øge bosætning.

Tidl. ergoterapeut og tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune.

 Jeg er 66 år, gift, har tre børn og fem børnebørn. Fritid bruger jeg til vandreture med Dansk Vandrelag og kreative sysler. Musik og film.

Efter endt uddannelse til ergoterapeut i Odense 1978, arbejdede jeg på OUH, hvor jeg har været tilknyttet alle de forskellige afdelinger på sygehuset og været bl.a. afdelingsleder i en periode.

De sidste arbejdsår var i Nordfyns Kommune – Center for Læring og Trivsel (PPR)

Jeg har arbejdet i politisk styret organisation både i Island og Danmark og nu sidst i Nordfyns Kommune. Kender derfor udmærket det politiske arbejde. Budgetlægning, planlægning m.m. Har siddet i Hoved – Med og Område – Med.

Jeg har været tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune, både inden for voksenområdet såvel som børneområdet. Har været fagpolitisk aktiv det meste af mit arbejdsliv.

Jeg vil gerne arbejde med øget borgerinddragelse, hvor sundhed og fælleskab er i højsæde.  Hvor familierne, inklusiv ældre har et aktivt liv og lever sundere i længere tid. Arbejde for et stærkt civilsamfund hvor man har omsorg for hinanden og tager ansvar for livet og omgivelserne man lever i.

Nordfyn skal være kendt for en ren kommune hvor man er aktiv, lever sundt, kommer hinanden ved.

Med venlig hilsen

Sigridur

Heidi Valentin

Boende i Stillebæk, 5km fra de nærmeste byer; Veflinge og Morud, vil jeg gerne betegne mig selv, som indbygger i udkants Danmark.

Førhen boede jeg i byen og tænkte derfor hverken på kloakering, infrastruktur, snerydning eller mulighed for internet opkobling – Det slog mig ganske enkelt ikke, at der er forskel på den levestandard vi tilbydes og har mulighed for, alt efter hvor vi bosætter os.

Vi skal have gode rammer, uanset hvor på Nordfyn vi bor!

Du kan spørge om bosætning ikke er et valg af livsstil, men ønsker vi at styrke erhvervslivet, at stille krav om e-boks og grøn energi er vi nød til at have i baghovedet, om et sådant ønske kan indfries under de rammer der tilbydes. Alternativt må der foretages investeringer, således ansvaret ikke påhviler hver enkelt af os alene, men skabes i fælleskab: Kommunen, de private aktører og dig!

Vi kan ganske enkelt ikke stille krav eller kalde til omstilling, hvis ikke strukturen, gør det muligt at indfrie ønsket.

Det er her dit kryds, gør en forskel! Dit kryds, har indflydelse på hvilke rammer du tilbydes i din hverdag!

Mit navn er Heidi Valentin. Jeg er 37 år og arbejder til dagligt som social- og sundhedsassistent i Nordfyns socialpsykiatri. Jeg hjælper dagligt voksne med psykisk sygdom eller adfærdsmæssige/sociale problemstillinger til at leve en normal hverdag: Nogle gange på trods, andre gange til vækst og fryd, men uanset behov, altid med ønske om at hver enkelt får mulighed for at bidrage og indgå i det almene samfund efter beskaffenhed, til udvikling og gavn for os alle.

Privat er jeg mor, til en 8 årig dreng, der går på Veflinge skole…

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg har særlig interesse i børn og unges udvikling og trivsel, vanskeligt stilledes behov for støtte og et mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle…

Vores fremtid ligger i vores børns hænder!

Vi dannes og formes gennem barn og ungdomsårene og danner i netop de leveår, et vigtigt fundament for hvorledes vi bidrager til samfundet i voksenårene. Folkeskolen har derfor en yderst vigtig funktion i vores børns liv og det er vigtigt at der er sammenhæng og balance i familierne, samt skole og fritids tilbudene.

Vi trives, når vi evner at indgå nydelsesfuldt i fællesskaber og får gennem denne succes lyst til at bidrage på en sund og konstruktiv måde, til vor alles bedste.

Når individer mistrives, taber vi alle!
– og vi mister viden, innovation og gennemslagskraft.

Vi har derfor brug for tryghed og højt serviceniveau på omsorgsområderne, i pasningsområdet og i folkeskolerne. Vi bør ikke være vor egen lykkes smed, men løfte i flok til fællesskabets bedste.

Jeg ønsker, at vi bevarer landsbyskolerne. Deres rammer er unikke for at profilere og specialisere sig, og jeg mener, at distriktsgrænserne i stedet bør ophæves. Forældre skal have mulighed for selv at vælge de rette rammer for deres børn, og landsbyskolerne holder desuden liv i vores landsbyer, de fordrer de lokale fællesskaber og forbygger isolation og ensomhed.

Sammen kan vi skabe en mangfoldig kommune med plads og brug for alle, uanset forudsætninger!

Ny dato generalforsamlingen

Rikke Juel Andresen

Kære medlemmer

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt d. 6. februar, er endnu engang flyttet, denne gang til 6. marts.

Samtidig er det på sidste bestyrelsesmøde besluttet at dette års generalforsamling vil blive afholdt som et online møde (elektronisk generalforsamling). Der er normalt ikke er lovhjemmel til at afholde elektronisk generalforsamling, men grundet covid-19-pandemien er det muligt, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk i overensstemmelse med en midlertidig bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet. Bestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at vi får afholdt generalforsamlingen, så den nye bestyrelse kan forsætte det vigtige arbejde blandt andet med valgkampen frem mod kommunal valget i november (KV21).

Der vil inden længe blive udsendt en mødeindkaldelse med link til mødet og med forklaring til hvordan generalforsamlingen afvikles elektronisk. Dagsordenen som er optrykt i sidste blad er stadig den gyldige dagsorden. 

Vi er i bestyrelsen rigtigt kede af at vi ikke kan møde alle jer medlemmer, da generalforsamlingen plejer at være et rigtigt godt sted, hvor vi mødes politikere og medlemmer sammen og har en god debat og nogle hyggelige timer. Dette må vi have til gode til næste år, hvor vi forhåbentligt også kan fejre et godt kommunalvalg! 

Med venlig hilsen

Rikke Jul Andresen
Formand for bestyrelsen for Socialdemokratiet Nordfyn

Se dagsordenen.

Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og rent drikkevand

Helle Waagner

Det er utilstedeligt, at nordfynske borgere har drukket vand, der er forurenet med nogle af de højeste koncentrationer af sprøjtemiddelrester i Danmark. Derfor er der akut brug for politisk opbakning til borgerne bag underskriftsindsamlingen ”Rent Vand Nu”, som kræver at få en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Vandværk med henblik på at komme under Vandcenter Syd.

Det undrer mig, at borgmester Morten Andersen (V) ikke har været ude at tage kraftigt afstand fra vandværkets bestyrelse, som helt åbenlyst ikke imødekommer de mange borgeres helt legitime bekymring. Som en af Nordfyns store traditionelle landmænd burde borgmesteren gå forrest i at slå fast, at vi selvfølgelig skal have et produktivt landbrug på Nordfyn, men at det aldrig må gå ud over vores fælles miljø og den enkelte nordfynboers sundhed!

Sagen om pesticider i vandet fra Nordfyns Vandværk er et tydeligt eksempel på, at vi på Nordfyn bliver nødt til at tage den grønne omstilling seriøst. Landbruget er et afgørende sted at sætte ind. Sidste år kom det frem, at danske landmænd samlet set udleder mere CO2 end tidligere, og den udvikling sætter også den nordfynske biodiversitet og vores drikkevand yderligere under pres.

Derfor mener jeg som socialdemokrat, at der bør gennemføres en række seriøse grønne initiativer, som sikrer, at brugen af sprøjtemidler i landbruget nedbringes. Sådanne tiltag skal gå hånd i hånd med investeringer i grøn omstilling, som sammen med velfærdsinvesteringer både skal skabe flere arbejdspladser og sikre, at alle på Nordfyn i fremtiden kan nyde rent drikkevand.

I Socialdemokratiet tager vi den grønne dagsorden seriøst. Jeg føler med vores bekymrede nordfynske medborgere, som i årevis har drukket det forurenede vand. Det er ikke i orden! Med en indsats her og nu og en fremadrettet langsigtet plan, har vi muligheden for at få omsat vores kommunale vision om at være Danmarks førende friluftskommune og samtidig sige nej tak til nedsivning af pesticider i grundvandet!

Landspolitik

Som medlem af Socialdemokratiets udvalg for forskning og videregående uddannelser har jeg de sidste ca. 3 år været til 5-6 møder om året på Christiansborg.

Vi mener, at den uddannelsespolitiske kurs trænger til en revision på nogle afgørende områder.

Er du optaget af uddannelsesområdet så læs her, hvad vi har skrevet af synspunkter.

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0?fbclid=IwAR0OM-8BLseBskB7RBlYZGq4YH-CTgKUjeauF3161BTFI0dsJCZ8lfSx2bA

Helles svar til Johnny

Helle Waagner

 

Kære Johnny

Det er utrolig vigtigt, at vi laver valgforbund i forbindelse med kommunalvalg 2021. Et valgforbund går jo kort og godt ud på at sikre flest mulige mandater ovre på vores side af midten i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med valget i 2017 kunne vi socialdemokrater have opnået et mandat mere, hvis vi havde været i valgforbund med SF og Enhedslisten.

Jeg vil arbejde ihærdigt for, at vi i 2021 indgår i valgforbund. Og det betyder, at det er et teknisk valgforbund og ikke binder os politisk. Vi skal sikre at vores fløj får flest mulig pladser i kommunalbestyrelsen. Og oftest er et valgforbund til størst fordel for det største parti i valgforbundet –altså os!

Men samtidig skal vi sikre, at vælgerne kan se forskel på os og SF og evt. Enhedslisten. Jeg ser meget gerne de Radikale med i et valgforbund. Derfor skrev jeg sådan i et læserindlæg for nylig for at få de Radikale til at overveje samarbejde med os:

I 2017 gik Nordfyns Radikale til valg på en grøn dagsorden, men trodsede alligevel egne idealer og gik i valgforbund med Morten Andersen og Venstre, der ikke har grøn politik som mærkesag. Mon ikke de Radikale på Nordfyn, med fordel til næste kommunalvalg kan kikke mod Socialdemokratiet, der har højere ambitioner for grøn omstilling. Så vil der være mere troværdighed i den radikale kurs.”

(Bragt i Fyens stiftstidende 10.05.20.: https://fyens.dk/artikel/efter-corona-krisen-et-solidt-nordfyn-hvor-kernevelfærd-prioriteres ).

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi undgår stemmespild!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Webmaster