3. real jubilæum Treldevejens skole 1971

Øverst tv.
Niels Klavs Brems Madsen, Bent Dalager Nielsen, Finn Nedergaard, Bent Ginnerup, Ulrik Hejl, Jørgen Dohn Rix, Kirsten Østergaard Johansen.

Næste række:
Flemming Thomasen, Arne Ousen Pedersen, Carsten Normann Jensen (nu Carnett), Joan Lyager (Nielsen), Jørn Gommesen, Conny Bramsen (Hansen), Erling Jensen, Gunda Herlufsen (Pedersen), Elin Jørgensen (Thomsen), klasselærer Magna Pontoppidan.

Siddende:
Leni Godt, Ulla Gommesen (Efraimsen), Grethe Nielsen (Thomsen), Christa Ege Nielsen, Dorit Malling Brodersen (Andersen), Lone Lange (Pedersen), Anette Gerner Nielsen.

Bent Ginnerup er desværre ikke mere blandt os.

Ulla Nielsen (Zelmer) var fraværende, men er fundet.

Ole Krog gik efter 2. real i 10. klasse. Er fundet. Bor nu i Canada og er interesseret i at deltage i jubilæet.

Fra 2. real gik Ruth Hinnerskov, Lene Clausen, Lissi Warming og Finn Hansen i Gymnasiet.
De er alle sammen fundet undtagen Ruth, som desværre ikke er blandt os mere.

Blå Bog 3. real 1971

Du klikker i billedet og kan se indlægget i PDF.
Regner med at I overlever, at det er sat ind i en skjult side på Socialdemokratiet Nordfyns hjemmeside.

Når alle har afleveret sit bidrag til Blå Bog vil der blive lavet en lille bog, som kan printes ud.

Erling

 

 

Sidste skoledag

Det var noget helt specielt, da vi holdt sidste skoledag. Vi var klædt ud i natdress – drengene i lange underbukser og undertrøje, og pigerne i et meget elegant natdress.

Vi var forbi fru Reimann, der diskede op med is og andet godt. Hun var virkelig sød.

Arne har leveret billederne, som I kan se herunder.

Lejrskole på Bornholm

I starten af 1. real var vi på lejrskole på Bornholm. Jeg husker denne tur noget specielt, da jeg åbenbart havde fået kulde i ørerne på overfarten med færgen. Jeg fik mellemørebetændelse, så jeg var ikke med på turen til Christianssø, men måtte blive hjemme. Heldigvis var pigerne søde, så jeg lånte nogle af deres “Mit livs novelleblade”.

Ole Krog har leveret følgende billeder.

Se billederne her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. real jubilæum Treldevejens skole 1971

Øverst tv.
Niels Klavs Brems Madsen, Bent Dalager Nielsen, Finn Nedergaard, Bent Ginnerup, Ulrik Hejl, Jørgen Dohn Rix, Kirsten Østergaard Johansen.

Næste række:
Flemming Thomasen, Arne Ousen Pedersen, Carsten Normann Jensen (nu Carnett), Joan Lyager (Nielsen), Jørn Gommesen, Conny Bramsen (Hansen), Erling Jensen, Gunda Herlufsen (Pedersen), Elin Jørgensen (Thomsen), klasselærer Magna Pontoppidan.

Siddende:
Leni Godt, Ulla Gommesen (Efraimsen), Grethe Nielsen (Thomsen), Christa Ege Nielsen, Dorit Malling Brodersen (Andersen), Lone Lange (Pedersen), Anette Gerner Nielsen.

Bent Ginnerup er desværre ikke mere blandt os.

Ulla Nielsen (Zelmer) var fraværende, men er fundet.

Ole Krog gik efter 2. real i 10. klasse. Er fundet. Bor nu i Canada og er interesseret i at deltage i jubilæet.

Fra 2. real gik Ruth Hinnerskov, Lene Clausen, Lissi Warming og Finn Hansen i Gymnasiet.
De er alle sammen fundet undtagen Ruth, som desværre ikke er blandt os mere.

Blå Bog 3. real 1971

Du klikker i billedet og kan se indlægget i PDF.
Regner med at I overlever, at det er sat ind i en skjult side på Socialdemokratiet Nordfyns hjemmeside.

Når alle har afleveret sit bidrag til Blå Bog vil der blive lavet en lille bog, som kan printes ud.

Erling

 

 

Sidste skoledag

Det var noget helt specielt, da vi holdt sidste skoledag. Vi var klædt ud i natdress – drengene i lange underbukser og undertrøje, og pigerne i et meget elegant natdress.

Vi var forbi fru Reimann, der diskede op med is og andet godt. Hun var virkelig sød.

Arne har leveret billederne, som I kan se herunder.

Lejrskole på Bornholm

I starten af 1. real var vi på lejrskole på Bornholm. Jeg husker denne tur noget specielt, da jeg åbenbart havde fået kulde i ørerne på overfarten med færgen. Jeg fik mellemørebetændelse, så jeg var ikke med på turen til Christianssø, men måtte blive hjemme. Heldigvis var pigerne søde, så jeg lånte nogle af deres “Mit livs novelleblade”.

Ole Krog har leveret følgende billeder.

Se billederne her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og rent drikkevand

Helle Waagner

Det er utilstedeligt, at nordfynske borgere har drukket vand, der er forurenet med nogle af de højeste koncentrationer af sprøjtemiddelrester i Danmark. Derfor er der akut brug for politisk opbakning til borgerne bag underskriftsindsamlingen ”Rent Vand Nu”, som kræver at få en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Vandværk med henblik på at komme under Vandcenter Syd.

Det undrer mig, at borgmester Morten Andersen (V) ikke har været ude at tage kraftigt afstand fra vandværkets bestyrelse, som helt åbenlyst ikke imødekommer de mange borgeres helt legitime bekymring. Som en af Nordfyns store traditionelle landmænd burde borgmesteren gå forrest i at slå fast, at vi selvfølgelig skal have et produktivt landbrug på Nordfyn, men at det aldrig må gå ud over vores fælles miljø og den enkelte nordfynboers sundhed!

Sagen om pesticider i vandet fra Nordfyns Vandværk er et tydeligt eksempel på, at vi på Nordfyn bliver nødt til at tage den grønne omstilling seriøst. Landbruget er et afgørende sted at sætte ind. Sidste år kom det frem, at danske landmænd samlet set udleder mere CO2 end tidligere, og den udvikling sætter også den nordfynske biodiversitet og vores drikkevand yderligere under pres.

Derfor mener jeg som socialdemokrat, at der bør gennemføres en række seriøse grønne initiativer, som sikrer, at brugen af sprøjtemidler i landbruget nedbringes. Sådanne tiltag skal gå hånd i hånd med investeringer i grøn omstilling, som sammen med velfærdsinvesteringer både skal skabe flere arbejdspladser og sikre, at alle på Nordfyn i fremtiden kan nyde rent drikkevand.

I Socialdemokratiet tager vi den grønne dagsorden seriøst. Jeg føler med vores bekymrede nordfynske medborgere, som i årevis har drukket det forurenede vand. Det er ikke i orden! Med en indsats her og nu og en fremadrettet langsigtet plan, har vi muligheden for at få omsat vores kommunale vision om at være Danmarks førende friluftskommune og samtidig sige nej tak til nedsivning af pesticider i grundvandet!

Landspolitik

Som medlem af Socialdemokratiets udvalg for forskning og videregående uddannelser har jeg de sidste ca. 3 år været til 5-6 møder om året på Christiansborg.

Vi mener, at den uddannelsespolitiske kurs trænger til en revision på nogle afgørende områder.

Er du optaget af uddannelsesområdet så læs her, hvad vi har skrevet af synspunkter.

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0?fbclid=IwAR0OM-8BLseBskB7RBlYZGq4YH-CTgKUjeauF3161BTFI0dsJCZ8lfSx2bA

Helles svar til Johnny

Helle Waagner

 

Kære Johnny

Det er utrolig vigtigt, at vi laver valgforbund i forbindelse med kommunalvalg 2021. Et valgforbund går jo kort og godt ud på at sikre flest mulige mandater ovre på vores side af midten i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med valget i 2017 kunne vi socialdemokrater have opnået et mandat mere, hvis vi havde været i valgforbund med SF og Enhedslisten.

Jeg vil arbejde ihærdigt for, at vi i 2021 indgår i valgforbund. Og det betyder, at det er et teknisk valgforbund og ikke binder os politisk. Vi skal sikre at vores fløj får flest mulig pladser i kommunalbestyrelsen. Og oftest er et valgforbund til størst fordel for det største parti i valgforbundet –altså os!

Men samtidig skal vi sikre, at vælgerne kan se forskel på os og SF og evt. Enhedslisten. Jeg ser meget gerne de Radikale med i et valgforbund. Derfor skrev jeg sådan i et læserindlæg for nylig for at få de Radikale til at overveje samarbejde med os:

I 2017 gik Nordfyns Radikale til valg på en grøn dagsorden, men trodsede alligevel egne idealer og gik i valgforbund med Morten Andersen og Venstre, der ikke har grøn politik som mærkesag. Mon ikke de Radikale på Nordfyn, med fordel til næste kommunalvalg kan kikke mod Socialdemokratiet, der har højere ambitioner for grøn omstilling. Så vil der være mere troværdighed i den radikale kurs.”

(Bragt i Fyens stiftstidende 10.05.20.: https://fyens.dk/artikel/efter-corona-krisen-et-solidt-nordfyn-hvor-kernevelfærd-prioriteres ).

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi undgår stemmespild!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Pias svar til Johnny

 

Kære  Johnny.

Ja selvfølgelig vil jeg gå i valgforbund med SF og Enhedslisten, hvis det er muligt. I det hele taget synes jeg, vi skal have et langt bedre samarbejde på “den røde side”, og jeg er også allerede i god dialog med SF’s medlem i Økonomiudvalget om relevante sager, hvor vi med fordel kan bruge hinandens viden.

Ifølge tidligere gruppeformænd har SF og Enhedslisten ikke førhen været interesserede i at indgå valgforbund med Socialdemokraterne, men de skal selvfølgelig spørges igen.

Valgforbund er den bedste måde at undgå spildte stemmer på, så det skal vi da gøre en indsats for at opnå.

Pia Longet. 

 

 

Webmaster