Ny dato generalforsamlingen

Rikke Juel Andresen

Kære medlemmer

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt d. 6. februar, er endnu engang flyttet, denne gang til 6. marts.

Samtidig er det på sidste bestyrelsesmøde besluttet at dette års generalforsamling vil blive afholdt som et online møde (elektronisk generalforsamling). Der er normalt ikke er lovhjemmel til at afholde elektronisk generalforsamling, men grundet covid-19-pandemien er det muligt, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk i overensstemmelse med en midlertidig bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet. Bestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at vi får afholdt generalforsamlingen, så den nye bestyrelse kan forsætte det vigtige arbejde blandt andet med valgkampen frem mod kommunal valget i november (KV21).

Der vil inden længe blive udsendt en mødeindkaldelse med link til mødet og med forklaring til hvordan generalforsamlingen afvikles elektronisk. Dagsordenen som er optrykt i sidste blad er stadig den gyldige dagsorden. 

Vi er i bestyrelsen rigtigt kede af at vi ikke kan møde alle jer medlemmer, da generalforsamlingen plejer at være et rigtigt godt sted, hvor vi mødes politikere og medlemmer sammen og har en god debat og nogle hyggelige timer. Dette må vi have til gode til næste år, hvor vi forhåbentligt også kan fejre et godt kommunalvalg! 

Med venlig hilsen

Rikke Jul Andresen
Formand for bestyrelsen for Socialdemokratiet Nordfyn

Se dagsordenen.

Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og rent drikkevand

Helle Waagner

Det er utilstedeligt, at nordfynske borgere har drukket vand, der er forurenet med nogle af de højeste koncentrationer af sprøjtemiddelrester i Danmark. Derfor er der akut brug for politisk opbakning til borgerne bag underskriftsindsamlingen ”Rent Vand Nu”, som kræver at få en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Vandværk med henblik på at komme under Vandcenter Syd.

Det undrer mig, at borgmester Morten Andersen (V) ikke har været ude at tage kraftigt afstand fra vandværkets bestyrelse, som helt åbenlyst ikke imødekommer de mange borgeres helt legitime bekymring. Som en af Nordfyns store traditionelle landmænd burde borgmesteren gå forrest i at slå fast, at vi selvfølgelig skal have et produktivt landbrug på Nordfyn, men at det aldrig må gå ud over vores fælles miljø og den enkelte nordfynboers sundhed!

Sagen om pesticider i vandet fra Nordfyns Vandværk er et tydeligt eksempel på, at vi på Nordfyn bliver nødt til at tage den grønne omstilling seriøst. Landbruget er et afgørende sted at sætte ind. Sidste år kom det frem, at danske landmænd samlet set udleder mere CO2 end tidligere, og den udvikling sætter også den nordfynske biodiversitet og vores drikkevand yderligere under pres.

Derfor mener jeg som socialdemokrat, at der bør gennemføres en række seriøse grønne initiativer, som sikrer, at brugen af sprøjtemidler i landbruget nedbringes. Sådanne tiltag skal gå hånd i hånd med investeringer i grøn omstilling, som sammen med velfærdsinvesteringer både skal skabe flere arbejdspladser og sikre, at alle på Nordfyn i fremtiden kan nyde rent drikkevand.

I Socialdemokratiet tager vi den grønne dagsorden seriøst. Jeg føler med vores bekymrede nordfynske medborgere, som i årevis har drukket det forurenede vand. Det er ikke i orden! Med en indsats her og nu og en fremadrettet langsigtet plan, har vi muligheden for at få omsat vores kommunale vision om at være Danmarks førende friluftskommune og samtidig sige nej tak til nedsivning af pesticider i grundvandet!

Landspolitik

Som medlem af Socialdemokratiets udvalg for forskning og videregående uddannelser har jeg de sidste ca. 3 år været til 5-6 møder om året på Christiansborg.

Vi mener, at den uddannelsespolitiske kurs trænger til en revision på nogle afgørende områder.

Er du optaget af uddannelsesområdet så læs her, hvad vi har skrevet af synspunkter.

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0?fbclid=IwAR0OM-8BLseBskB7RBlYZGq4YH-CTgKUjeauF3161BTFI0dsJCZ8lfSx2bA

Helles svar til Johnny

Helle Waagner

 

Kære Johnny

Det er utrolig vigtigt, at vi laver valgforbund i forbindelse med kommunalvalg 2021. Et valgforbund går jo kort og godt ud på at sikre flest mulige mandater ovre på vores side af midten i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med valget i 2017 kunne vi socialdemokrater have opnået et mandat mere, hvis vi havde været i valgforbund med SF og Enhedslisten.

Jeg vil arbejde ihærdigt for, at vi i 2021 indgår i valgforbund. Og det betyder, at det er et teknisk valgforbund og ikke binder os politisk. Vi skal sikre at vores fløj får flest mulig pladser i kommunalbestyrelsen. Og oftest er et valgforbund til størst fordel for det største parti i valgforbundet –altså os!

Men samtidig skal vi sikre, at vælgerne kan se forskel på os og SF og evt. Enhedslisten. Jeg ser meget gerne de Radikale med i et valgforbund. Derfor skrev jeg sådan i et læserindlæg for nylig for at få de Radikale til at overveje samarbejde med os:

I 2017 gik Nordfyns Radikale til valg på en grøn dagsorden, men trodsede alligevel egne idealer og gik i valgforbund med Morten Andersen og Venstre, der ikke har grøn politik som mærkesag. Mon ikke de Radikale på Nordfyn, med fordel til næste kommunalvalg kan kikke mod Socialdemokratiet, der har højere ambitioner for grøn omstilling. Så vil der være mere troværdighed i den radikale kurs.”

(Bragt i Fyens stiftstidende 10.05.20.: https://fyens.dk/artikel/efter-corona-krisen-et-solidt-nordfyn-hvor-kernevelfærd-prioriteres ).

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi undgår stemmespild!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Pias svar til Johnny

 

Kære  Johnny.

Ja selvfølgelig vil jeg gå i valgforbund med SF og Enhedslisten, hvis det er muligt. I det hele taget synes jeg, vi skal have et langt bedre samarbejde på “den røde side”, og jeg er også allerede i god dialog med SF’s medlem i Økonomiudvalget om relevante sager, hvor vi med fordel kan bruge hinandens viden.

Ifølge tidligere gruppeformænd har SF og Enhedslisten ikke førhen været interesserede i at indgå valgforbund med Socialdemokraterne, men de skal selvfølgelig spørges igen.

Valgforbund er den bedste måde at undgå spildte stemmer på, så det skal vi da gøre en indsats for at opnå.

Pia Longet. 

 

 

Bernts svar til Johnny Kristensen

 

Bernt Nicolaisen

Kære Johnny.

Det er en nødvendighed med et godt valgforbund. Jeg vil i første omgang satse på SF og de radikale. Enhedslisten er velkommen, men jeg tror ikke de vil, traditionen tro.

Udover valgforbund ønsker jeg at have et tæt politisk forbindelse til vores partnere.

 

Webmaster