Brian Lebæk

 

Jeg er indfødt nordfynbo, bor i Otterup og er gift med Tina, der er leder i ældreplejen i Odense. Vi har to voksne børn. Jonas der har læst Offentlig Administration og Katrine der er psykolog.
Jeg er udlært smed, men er i dag lokomotivfører hos DSB. Her er jeg også kørelærer og med til at uddanne nye kollegaer.

Jeg blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2013, og brænder fortsat for at gøre Nordfyn til et endnu bedre sted at leve og bo – FOR ALLE !

Min vej ind i politik, gik gennem, at være formand for bestyrelsen i Børnehaven Kastanjegården og skolebestyrelsen på Otterup Skole. Det var spændende og udfordrende arbejde, at være med til at skabe bedre forhold for børn og unges udvikling, uddannelse og trivsel. Det gav mig interesse for at tage aktivt del i politik og derigennem søge indflydelse på den positive udvikling i hele kommunen.

Børn og unge har stadig min store interesse. Jeg arbejder fortsat for at skabe de bedste forhold, både for dem der har let ved tingene og dem som har det svært.

Jeg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.
Her har jeg i alle årene arbejdet feg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.or, at tage vare på natur og miljø og samtidig skabe en velfungerende infrastruktur med gode bæredygtige løsninger.

Natur, klima og miljø er heldigvis meget oppe i tiden, men det har hele tiden ligget mig meget på sinde, at vi skal passe på vores natur og omgivelser.

Handicaprådet er også et hjertebarn.
Her er jeg, sammen med søde og kompetente repræsentanter for organisationerne, med til at rådgive kommunen om forhold og beslutninger, så der skabes bedst mulige forhold for handicappede på Nordfyn.
Det er meget givende og jeg var i sidste periode næstformand.

Som medlem af Det Grønne Råd får jeg et nuanceret indblik i natur og miljø.
Her mødes Naturfredningsforening, landbrugsorganisationer og mange andre naturinteresser for at give input til kommunens natur, miljø og klimaindsatser.

Jeg er formand for Hegnssynet på Nordfyn
.
Hegnssynets arbejde er meget spændende og udfordrende, da vi møder mange forskellige uenigheder og konflikter. Vores mål er, at forlige parterne og det stiller af og til store krav til forståelse og tålmodighed.

Jeg er tillidsvalgt for Dansk Jernbaneforbund
.
Jeg formand for turudvalget og har været medlem af lokalgruppe-bestyrelse og repræsentant i LO Fyn.

Tidligere har jeg været valgt til bestyrelsen for Socialdemokratiet på Nordfyn og næstformand i Kredsbestyrelsen.

Mærkesager:

Plads til alle.
I Nordfyns Kommune skal der være plads til alle, og alle skal have så godt et liv, som muligt.
Nordfyn skal rumme både dem som ikke lige passer ind, og de helt ”almindelige”.

De svage
.
Som politikere skal vi sikre at kommunen støtter og hjælper de, der har det svært og har behov for hjælp.
Rammes man af livets hårdhed, skal man have den nødvendige hjælp til at komme godt videre.

De stærke

Vi skal sikre gode muligheder for dem med de gode ideer og gå på mod. De skal trives og sætte ting i gang, til gavn for os alle. Foreninger, ildsjæle og virksomheder, skal have gode udviklingsmuligheder.

Natur/Miljø.
At vi passer på naturen, er en forudsætning for at vi overhovedet er her i fremtiden, og burde være en selvfølge !
Vi skal bruge og nyde naturen, men det skal ALTID være på naturens betingelser.
Biodiversiteten skal bevares og udvikles, og der skal skabes flere sammenhængende naturområder, hvor dyre- og planteliv kan trives naturligt.
Hensynet til natur og miljø, skal tænkes ind i al kommunens aktivitet og planlægning.

At det vi siger, også er det vi gør !

Bedste hilsner

Brian Lebæk

Hvorfor er Helle Waagner socialdemokrat

Helle Waagner

Hvorfor er jeg socialdemokrat – En personlig historie

Jeg er født i en familie med en hjemmegående mor og en far, der arbejdede ved jernbanen. Senere blev han revisor, da jeg var seks år.

Vi boede i et dejligt blokkvarter i Randers. Kvarteret passede godt til mig, idet der var masser af liv på godt og ondt med alle mulige slags mennesker.

Da jeg var otte år blev min mor ”enlig mor” uden arbejde og penge. Jeg blev skilsmissebarn som socialt ikke var i høj status i 60érne. Min mor var gået ud af 7. kl. og havde ikke en uddannelse. Heldigvis havde min far og mor en fælles værdi, der handlede om at uddannelse var meget vigtigt og vejen frem. Og det mantra var i særdeleshed socialdemokratiets i den periode. Kvinder skulle på arbejdsmarkedet, der var brug for ekstra arbejdskraft.

Min mor kom først på fabrik, senere fik hun med de nye uddannelsesreformer mulighed for at tage en HK uddannelse som enlig mor med tre børn. Og der var i den grad brug for mig i min familie. Som storesøster kørte jeg eksempelvis i en længere periode som 8 årig mine brødre til børnehaven, og jeg havde en hel del huslige pligter.

Jeg mærkede vigtigheden af et solidarisk og stærkt fællesskab, hvor uddannelse var i fokus, som ”hovedvejen” til det gode liv. Heldigvis var jeg også vild med skolen, og jeg havde mange gode venner. Jeg elskede viden og mennesker, og jeg var nysgerrig! Så vejen var banet for, at jeg blev en glad og ofte en dygtig elev i folkeskolen, senere i gymnasiet, på læreruddannelsen og kandidatstudiet. Og det har bestemt været vigtigt for det gode liv for mig, som har ført til, at jeg har arbejdet med mennesker som lærer, dagplejeleder og som underviser på pædagog- og læreruddannelsen i mange år.

Som voksen og med børnene godt i vej, blev jeg politisk aktiv. Jeg var taknemmelig for det gode liv, som jeg havde. På det tidspunkt havde jeg energi og lyst til som politiker at være med til at bidrage til at videreudvikle vores dejlige Nordfyn både som levested for os borgere, men også med henblik på trække naturen i en mere bæredygtig retning. Og jeg er meget taknemmelig for, at mange borgere via deres stemme på mig til tre kommunalbestyrelsesvalg har gjort det muligt.

Frihed, lighed og solidaritet er hovedværdier for mig.

Derfor er jeg socialdemokrat.

 

 

Idrees Haider

Vejmand i Nordfyn kommune 

Bosat i Søndersø

Sammen med min kone Monica har jeg tre dejlige børn: Yousaf på 20, Zaki på 10 og Aliza på 5. Jeg kom til Danmark fra Pakistan i 2000, og siden 2003 har jeg været ansat i Vejvæsnet . I mit arbejde kommer jeg dagligt rundt i lokalsamfundet, hvor jeg møder mange borgere, dette giver mig et godt indblik i, hvad der foregår i Nordfyns Kommune. Jeg har været tillidsvalgt i syv år AMR/ TR. Mens jeg var AMR modtog vi priserne “Årets arbejdsplads 2013” og “Nordfyns kommune arbejdsplads”.

I min fritid er jeg aktivt medlem af forskellige foreninger, hvoraf jeg er formand for en af dem: ”Mangfoldighed på Nordfyn”, under denne forening har vi forskellige aktiviteter som “Dans og Dansk” og Søndersø Mangfoldig FC. ud over alt dette, deltager jeg i lokal samfundets aktiviteter.

“Din hverdag er min politik”

Jeg vil gerne arbejde for en klimavenlig og attraktiv kommune , ikke kun for borgerne men også for turister, en kommune med bedre og mere moderne infrastuktur. En kommune hvor ung såvel som ældre føler trykhed. Et velfungerende og effektivt offentligt system er vigtigt. 

I de sidste fire år har jeg varmet op i byrådet som 1. suppleant for A gruppen og er helt klar til byrådsperiode 2021-2025. Jeg håber på din stemme til kommunalvalget.

 

 

Thomas Myske Mrzyglod

Sammen med min familie bor jeg på Jægerlunden i Bredbjerg. Her har vi boet de sidste 9 år. Husstanden består af min hustru Camilla, som jeg har dannet par med i 16 år. Samt vores to børn Agnes på 6 og Astrid på 3. Min fritid bruger jeg gerne på en løbetur i området, samt forskelligt foreningsarbejde lige fra biavlsforeningen til Morud Lokalråd.

De seneste 23 år, har jeg været ansat i Forsvaret.

Jeg er god til at samarbejde på tværs af forskelligheder, samt til at opbygge stærke relationer.
Jeg er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og derved skabe stærke samarbejdsrelationer baseret på gensidig respekt og fortrolighed.
Qua min militære bagrund er jeg et udpræget strukturelt menneske, som besidder stærke analytiske evner.

Jeg arbejder målrettet og loyalt inden for de aftalte rammer. Der skal dog også være plads til lidt humor og et godt grin i dagligdagen.

Jeg har, siden min tidlige ungdom interesseret mig for politik.

Efter vi er flyttet til Nordfyn og har fået børn er mit politiske fokus flyttet fra primært landspolitik til lokalpolitik. Det især børn og unges forhold jeg har haft fokus på. Foreningslivet ligger også mit hjerte meget nært.

Det er min faste overbevisning, at god forhold for vores børn og unge samt et stærkt foreningsliv er med til at fastholde vores medmennesker og dermed livet i de mindre bysamfund.

 

 

 

Sigrídur (Sigga) Thorvaldsdóttir

Bogense

Det gode børne-, familie- og ældreliv er et fokuspunkt, hvor samspil er helt afgørende.

Borgere skal have mulighed for et sundt, aktivt liv og fællesskab.

Sikker transport ved flere cykelstier.

Øge bosætning.

Tidl. ergoterapeut og tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune.

 Jeg er 66 år, gift, har tre børn og fem børnebørn. Fritid bruger jeg til vandreture med Dansk Vandrelag og kreative sysler. Musik og film.

Efter endt uddannelse til ergoterapeut i Odense 1978, arbejdede jeg på OUH, hvor jeg har været tilknyttet alle de forskellige afdelinger på sygehuset og været bl.a. afdelingsleder i en periode.

De sidste arbejdsår var i Nordfyns Kommune – Center for Læring og Trivsel (PPR)

Jeg har arbejdet i politisk styret organisation både i Island og Danmark og nu sidst i Nordfyns Kommune. Kender derfor udmærket det politiske arbejde. Budgetlægning, planlægning m.m. Har siddet i Hoved – Med og Område – Med.

Jeg har været tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune, både inden for voksenområdet såvel som børneområdet. Har været fagpolitisk aktiv det meste af mit arbejdsliv.

Jeg vil gerne arbejde med øget borgerinddragelse, hvor sundhed og fælleskab er i højsæde.  Hvor familierne, inklusiv ældre har et aktivt liv og lever sundere i længere tid. Arbejde for et stærkt civilsamfund hvor man har omsorg for hinanden og tager ansvar for livet og omgivelserne man lever i.

Nordfyn skal være kendt for en ren kommune hvor man er aktiv, lever sundt, kommer hinanden ved.

Med venlig hilsen

Sigridur

Heidi Valentin

Boende i Stillebæk, 5km fra de nærmeste byer; Veflinge og Morud, vil jeg gerne betegne mig selv, som indbygger i udkants Danmark.

Førhen boede jeg i byen og tænkte derfor hverken på kloakering, infrastruktur, snerydning eller mulighed for internet opkobling – Det slog mig ganske enkelt ikke, at der er forskel på den levestandard vi tilbydes og har mulighed for, alt efter hvor vi bosætter os.

Vi skal have gode rammer, uanset hvor på Nordfyn vi bor!

Du kan spørge om bosætning ikke er et valg af livsstil, men ønsker vi at styrke erhvervslivet, at stille krav om e-boks og grøn energi er vi nød til at have i baghovedet, om et sådant ønske kan indfries under de rammer der tilbydes. Alternativt må der foretages investeringer, således ansvaret ikke påhviler hver enkelt af os alene, men skabes i fælleskab: Kommunen, de private aktører og dig!

Vi kan ganske enkelt ikke stille krav eller kalde til omstilling, hvis ikke strukturen, gør det muligt at indfrie ønsket.

Det er her dit kryds, gør en forskel! Dit kryds, har indflydelse på hvilke rammer du tilbydes i din hverdag!

Mit navn er Heidi Valentin. Jeg er 37 år og arbejder til dagligt som social- og sundhedsassistent i Nordfyns socialpsykiatri. Jeg hjælper dagligt voksne med psykisk sygdom eller adfærdsmæssige/sociale problemstillinger til at leve en normal hverdag: Nogle gange på trods, andre gange til vækst og fryd, men uanset behov, altid med ønske om at hver enkelt får mulighed for at bidrage og indgå i det almene samfund efter beskaffenhed, til udvikling og gavn for os alle.

Privat er jeg mor, til en 8 årig dreng, der går på Veflinge skole…

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg har særlig interesse i børn og unges udvikling og trivsel, vanskeligt stilledes behov for støtte og et mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle…

Vores fremtid ligger i vores børns hænder!

Vi dannes og formes gennem barn og ungdomsårene og danner i netop de leveår, et vigtigt fundament for hvorledes vi bidrager til samfundet i voksenårene. Folkeskolen har derfor en yderst vigtig funktion i vores børns liv og det er vigtigt at der er sammenhæng og balance i familierne, samt skole og fritids tilbudene.

Vi trives, når vi evner at indgå nydelsesfuldt i fællesskaber og får gennem denne succes lyst til at bidrage på en sund og konstruktiv måde, til vor alles bedste.

Når individer mistrives, taber vi alle!
– og vi mister viden, innovation og gennemslagskraft.

Vi har derfor brug for tryghed og højt serviceniveau på omsorgsområderne, i pasningsområdet og i folkeskolerne. Vi bør ikke være vor egen lykkes smed, men løfte i flok til fællesskabets bedste.

Jeg ønsker, at vi bevarer landsbyskolerne. Deres rammer er unikke for at profilere og specialisere sig, og jeg mener, at distriktsgrænserne i stedet bør ophæves. Forældre skal have mulighed for selv at vælge de rette rammer for deres børn, og landsbyskolerne holder desuden liv i vores landsbyer, de fordrer de lokale fællesskaber og forbygger isolation og ensomhed.

Sammen kan vi skabe en mangfoldig kommune med plads og brug for alle, uanset forudsætninger!

Webmaster