Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og rent drikkevand

Helle Waagner

Det er utilstedeligt, at nordfynske borgere har drukket vand, der er forurenet med nogle af de højeste koncentrationer af sprøjtemiddelrester i Danmark. Derfor er der akut brug for politisk opbakning til borgerne bag underskriftsindsamlingen ”Rent Vand Nu”, som kræver at få en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Vandværk med henblik på at komme under Vandcenter Syd.

Det undrer mig, at borgmester Morten Andersen (V) ikke har været ude at tage kraftigt afstand fra vandværkets bestyrelse, som helt åbenlyst ikke imødekommer de mange borgeres helt legitime bekymring. Som en af Nordfyns store traditionelle landmænd burde borgmesteren gå forrest i at slå fast, at vi selvfølgelig skal have et produktivt landbrug på Nordfyn, men at det aldrig må gå ud over vores fælles miljø og den enkelte nordfynboers sundhed!

Sagen om pesticider i vandet fra Nordfyns Vandværk er et tydeligt eksempel på, at vi på Nordfyn bliver nødt til at tage den grønne omstilling seriøst. Landbruget er et afgørende sted at sætte ind. Sidste år kom det frem, at danske landmænd samlet set udleder mere CO2 end tidligere, og den udvikling sætter også den nordfynske biodiversitet og vores drikkevand yderligere under pres.

Derfor mener jeg som socialdemokrat, at der bør gennemføres en række seriøse grønne initiativer, som sikrer, at brugen af sprøjtemidler i landbruget nedbringes. Sådanne tiltag skal gå hånd i hånd med investeringer i grøn omstilling, som sammen med velfærdsinvesteringer både skal skabe flere arbejdspladser og sikre, at alle på Nordfyn i fremtiden kan nyde rent drikkevand.

I Socialdemokratiet tager vi den grønne dagsorden seriøst. Jeg føler med vores bekymrede nordfynske medborgere, som i årevis har drukket det forurenede vand. Det er ikke i orden! Med en indsats her og nu og en fremadrettet langsigtet plan, har vi muligheden for at få omsat vores kommunale vision om at være Danmarks førende friluftskommune og samtidig sige nej tak til nedsivning af pesticider i grundvandet!

Landspolitik

Som medlem af Socialdemokratiets udvalg for forskning og videregående uddannelser har jeg de sidste ca. 3 år været til 5-6 møder om året på Christiansborg.

Vi mener, at den uddannelsespolitiske kurs trænger til en revision på nogle afgørende områder.

Er du optaget af uddannelsesområdet så læs her, hvad vi har skrevet af synspunkter.

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0?fbclid=IwAR0OM-8BLseBskB7RBlYZGq4YH-CTgKUjeauF3161BTFI0dsJCZ8lfSx2bA

Helles svar til Johnny

Helle Waagner

 

Kære Johnny

Det er utrolig vigtigt, at vi laver valgforbund i forbindelse med kommunalvalg 2021. Et valgforbund går jo kort og godt ud på at sikre flest mulige mandater ovre på vores side af midten i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med valget i 2017 kunne vi socialdemokrater have opnået et mandat mere, hvis vi havde været i valgforbund med SF og Enhedslisten.

Jeg vil arbejde ihærdigt for, at vi i 2021 indgår i valgforbund. Og det betyder, at det er et teknisk valgforbund og ikke binder os politisk. Vi skal sikre at vores fløj får flest mulig pladser i kommunalbestyrelsen. Og oftest er et valgforbund til størst fordel for det største parti i valgforbundet –altså os!

Men samtidig skal vi sikre, at vælgerne kan se forskel på os og SF og evt. Enhedslisten. Jeg ser meget gerne de Radikale med i et valgforbund. Derfor skrev jeg sådan i et læserindlæg for nylig for at få de Radikale til at overveje samarbejde med os:

I 2017 gik Nordfyns Radikale til valg på en grøn dagsorden, men trodsede alligevel egne idealer og gik i valgforbund med Morten Andersen og Venstre, der ikke har grøn politik som mærkesag. Mon ikke de Radikale på Nordfyn, med fordel til næste kommunalvalg kan kikke mod Socialdemokratiet, der har højere ambitioner for grøn omstilling. Så vil der være mere troværdighed i den radikale kurs.”

(Bragt i Fyens stiftstidende 10.05.20.: https://fyens.dk/artikel/efter-corona-krisen-et-solidt-nordfyn-hvor-kernevelfærd-prioriteres ).

Jeg vil arbejde hårdt for, at vi undgår stemmespild!

Med venlig hilsen

Helle Waagner

 

Pias svar til Johnny

 

Kære  Johnny.

Ja selvfølgelig vil jeg gå i valgforbund med SF og Enhedslisten, hvis det er muligt. I det hele taget synes jeg, vi skal have et langt bedre samarbejde på “den røde side”, og jeg er også allerede i god dialog med SF’s medlem i Økonomiudvalget om relevante sager, hvor vi med fordel kan bruge hinandens viden.

Ifølge tidligere gruppeformænd har SF og Enhedslisten ikke førhen været interesserede i at indgå valgforbund med Socialdemokraterne, men de skal selvfølgelig spørges igen.

Valgforbund er den bedste måde at undgå spildte stemmer på, så det skal vi da gøre en indsats for at opnå.

Pia Longet. 

 

 

Bernts svar til Johnny Kristensen

 

Bernt Nicolaisen

Kære Johnny.

Det er en nødvendighed med et godt valgforbund. Jeg vil i første omgang satse på SF og de radikale. Enhedslisten er velkommen, men jeg tror ikke de vil, traditionen tro.

Udover valgforbund ønsker jeg at have et tæt politisk forbindelse til vores partnere.

 

Svar fra Pia til Mogens Jørgensen

Kære Mogens.

Du har herunder svarene.

Hvordan mener du, at skolestrukturen skal se ud i den kommende valgperiode?

Jeg mener, at skolestrukturen skal blive ved med at se ud, som den gør nu, så længe vi kan garantere, at nordfynske børn får den bedst mulige skolegang for de penge, vi har til rådighed.

Der er ingen tvivl om, at en skole er af stor betydning for et lokalområde, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det kan være attraktivt at bo også udenfor de større byer på Nordfyn.

Kommer vi til et punkt, hvor en skoles størrelse gør det umuligt at give eleverne den rigtige undervisning, så kan vi blive nødt til at se på andre løsninger, børnenes fremtid og uddannelse må altid være det vigtigste.

Hvordan med bløde trafikanter, hvor mange steder vi I arbejde for, at der anlægges cykelstier til og fra skoler?

Der skal anlægges cykelstier og stier i det hele taget så mange steder, som overhovedet muligt, hvilket vil sige så meget, som der kan skaffes økonomi til.

Vi arbejder i teknisk udvalg med et meget gennemtænkt prioriteringsværktøj, som kommer i spil, når vi skal planlægge hvor eksempelvis den næste cykelsti skal placeres.

I værktøjet tages der højde for, hvor mange der kan komme til at bruge stien, sådan at de stier, som kan gavne flest, bliver lavet først. Vi lavede dette værktøj for at sikre, at vi politikere ikke ender i geografiske diskussioner og synsninger for at gavne eget lokalområde, men simpelthen får stier placeret der, hvor der er mest brug for dem.

Skoler vægter meget højt i prioriteringsskemaet, da det her er børnenes sikkerhed, det handler om.

Der er dog også andre parametre, som bestemmer, hvorhenne flest vil komme til at bruge en ny cykelsti, blandt andet indkøb og arbejde.

Og så er det selvfølgelig klart, at hvis Staten vælger at støtte et bestemt projekt i Nordfyns Kommune, så rykker dette projekt frem i køen, fordi vi så får betalt halvdelen af prisen.

Hvilke bæredygtige grønne projekter vil du fremme de næste par år ?

Jeg vil plante træer så mange steder som overhovedet muligt.

Jeg vil sige ja, når der bliver ansøgt om etablering af solcelleanlæg.

Jeg vil sige ja til flere vindmøller, hvis de kan placeres, så de ikke ændrer naboers livskvalitet.

Jeg vil indtænke LAR (lokal afledning af regnvand) i alle nye projekter

Jeg vil i vores arbejde med en ny klimapolitik sikre, at Nordfyns Kommune er mere end klimaneutral i 2030, nemlig 100% PLUS

Jeg vil fortsætte arbejdet med mere og mere genbrug. Vi er allerede godt på vej, og næste år tager vi det helt store skridt og begynder at sortere køkkenaffald i biologisk og restaffald.

Jeg vil fortsat holde et vågent øje med de nordfynske vandværk, og så ville jeg rigtig gerne plante træer ovenpå alle de bedste kildepladser for at beskytte drikkevandet i fremtiden.

Hilsen

Pia Longet

 

Webmaster