Erhvervspraktik – En del af dit liv.

 

Erhvervspraktik har spillet en rolle for mange af os igennem tiden. Vi husker nok følelsen af et rigtigt arbejde, følelsen af spænding om mandagen, når vi trådte ind på erhvervspraktikstedet – Og stoltheden af at gennemgå arbejdsforløbet, når man gik hjem om fredagen. Det betød noget. Nå, ja, så slap man jo også for at sidde på skolebænken i en uge. For mit eget vedkommende tillige nye bekendtskaber.

Der er for mange unge, der ikke kommer i erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse. De oplever ikke et rigtigt arbejdsliv. Det skal der laves om på. Erhvervspraktik i 9. er godt, bedre hvis det er 8. og 9., men allerbedst hvis erhvervspraktikken er både på 7., 8. og 9. årgang.

 De unge skal afprøve deres drømme holder drømmen? De skal prøve kræfter med arbejdslivet. Se en arbejdsplads. Prøve et eller flere job af. Alle unge skal ud i virkeligheden – inden de tager et valg om ungdomsuddannelsen, og dermed deres fremtid.

Jeg og socialdemokratiet vil arbejde for øget adgang eller endnu bedre obligatorisk erhvervspraktik i Nordfyns kommune. De unge skal have en motivation for at vælge erhvervsuddannelserne til, have en større motivation for at komme igennem ungdomsuddannelserne.

Socialdemokratiet er enige i målsætningen om at 90% af de unge i Nordfyns Kommune får gennemført en ungdomsuddannelse – gerne lokalt forankret.

Det lokale erhvervsliv skal sikres uddannet arbejdskraft – ikke bare om 2 år men også om 10, 20 år. Det er vigtigt for Nordfyn at erhvervslivet har den arbejdskraft de har brug for, så lokalsamfundene kan udvikles, ikke afvikles.

Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen                                                                                   
Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3

 

 

 

Brian Lebæk

 

Jeg er indfødt nordfynbo, bor i Otterup og er gift med Tina, der er leder i ældreplejen i Odense. Vi har to voksne børn. Jonas der har læst Offentlig Administration og Katrine der er psykolog.
Jeg er udlært smed, men er i dag lokomotivfører hos DSB. Her er jeg også kørelærer og med til at uddanne nye kollegaer.

Jeg blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2013, og brænder fortsat for at gøre Nordfyn til et endnu bedre sted at leve og bo – FOR ALLE !

Min vej ind i politik, gik gennem, at være formand for bestyrelsen i Børnehaven Kastanjegården og skolebestyrelsen på Otterup Skole. Det var spændende og udfordrende arbejde, at være med til at skabe bedre forhold for børn og unges udvikling, uddannelse og trivsel. Det gav mig interesse for at tage aktivt del i politik og derigennem søge indflydelse på den positive udvikling i hele kommunen.

Børn og unge har stadig min store interesse. Jeg arbejder fortsat for at skabe de bedste forhold, både for dem der har let ved tingene og dem som har det svært.

Jeg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.
Her har jeg i alle årene arbejdet feg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.or, at tage vare på natur og miljø og samtidig skabe en velfungerende infrastruktur med gode bæredygtige løsninger.

Natur, klima og miljø er heldigvis meget oppe i tiden, men det har hele tiden ligget mig meget på sinde, at vi skal passe på vores natur og omgivelser.

Handicaprådet er også et hjertebarn.
Her er jeg, sammen med søde og kompetente repræsentanter for organisationerne, med til at rådgive kommunen om forhold og beslutninger, så der skabes bedst mulige forhold for handicappede på Nordfyn.
Det er meget givende og jeg var i sidste periode næstformand.

Som medlem af Det Grønne Råd får jeg et nuanceret indblik i natur og miljø.
Her mødes Naturfredningsforening, landbrugsorganisationer og mange andre naturinteresser for at give input til kommunens natur, miljø og klimaindsatser.

Jeg er formand for Hegnssynet på Nordfyn
.
Hegnssynets arbejde er meget spændende og udfordrende, da vi møder mange forskellige uenigheder og konflikter. Vores mål er, at forlige parterne og det stiller af og til store krav til forståelse og tålmodighed.

Jeg er tillidsvalgt for Dansk Jernbaneforbund
.
Jeg formand for turudvalget og har været medlem af lokalgruppe-bestyrelse og repræsentant i LO Fyn.

Tidligere har jeg været valgt til bestyrelsen for Socialdemokratiet på Nordfyn og næstformand i Kredsbestyrelsen.

Mærkesager:

Plads til alle.
I Nordfyns Kommune skal der være plads til alle, og alle skal have så godt et liv, som muligt.
Nordfyn skal rumme både dem som ikke lige passer ind, og de helt ”almindelige”.

De svage
.
Som politikere skal vi sikre at kommunen støtter og hjælper de, der har det svært og har behov for hjælp.
Rammes man af livets hårdhed, skal man have den nødvendige hjælp til at komme godt videre.

De stærke

Vi skal sikre gode muligheder for dem med de gode ideer og gå på mod. De skal trives og sætte ting i gang, til gavn for os alle. Foreninger, ildsjæle og virksomheder, skal have gode udviklingsmuligheder.

Natur/Miljø.
At vi passer på naturen, er en forudsætning for at vi overhovedet er her i fremtiden, og burde være en selvfølge !
Vi skal bruge og nyde naturen, men det skal ALTID være på naturens betingelser.
Biodiversiteten skal bevares og udvikles, og der skal skabes flere sammenhængende naturområder, hvor dyre- og planteliv kan trives naturligt.
Hensynet til natur og miljø, skal tænkes ind i al kommunens aktivitet og planlægning.

At det vi siger, også er det vi gør !

Bedste hilsner

Brian Lebæk

Hvorfor er Helle Waagner socialdemokrat

Helle Waagner

Hvorfor er jeg socialdemokrat – En personlig historie

Jeg er født i en familie med en hjemmegående mor og en far, der arbejdede ved jernbanen. Senere blev han revisor, da jeg var seks år.

Vi boede i et dejligt blokkvarter i Randers. Kvarteret passede godt til mig, idet der var masser af liv på godt og ondt med alle mulige slags mennesker.

Da jeg var otte år blev min mor ”enlig mor” uden arbejde og penge. Jeg blev skilsmissebarn som socialt ikke var i høj status i 60érne. Min mor var gået ud af 7. kl. og havde ikke en uddannelse. Heldigvis havde min far og mor en fælles værdi, der handlede om at uddannelse var meget vigtigt og vejen frem. Og det mantra var i særdeleshed socialdemokratiets i den periode. Kvinder skulle på arbejdsmarkedet, der var brug for ekstra arbejdskraft.

Min mor kom først på fabrik, senere fik hun med de nye uddannelsesreformer mulighed for at tage en HK uddannelse som enlig mor med tre børn. Og der var i den grad brug for mig i min familie. Som storesøster kørte jeg eksempelvis i en længere periode som 8 årig mine brødre til børnehaven, og jeg havde en hel del huslige pligter.

Jeg mærkede vigtigheden af et solidarisk og stærkt fællesskab, hvor uddannelse var i fokus, som ”hovedvejen” til det gode liv. Heldigvis var jeg også vild med skolen, og jeg havde mange gode venner. Jeg elskede viden og mennesker, og jeg var nysgerrig! Så vejen var banet for, at jeg blev en glad og ofte en dygtig elev i folkeskolen, senere i gymnasiet, på læreruddannelsen og kandidatstudiet. Og det har bestemt været vigtigt for det gode liv for mig, som har ført til, at jeg har arbejdet med mennesker som lærer, dagplejeleder og som underviser på pædagog- og læreruddannelsen i mange år.

Som voksen og med børnene godt i vej, blev jeg politisk aktiv. Jeg var taknemmelig for det gode liv, som jeg havde. På det tidspunkt havde jeg energi og lyst til som politiker at være med til at bidrage til at videreudvikle vores dejlige Nordfyn både som levested for os borgere, men også med henblik på trække naturen i en mere bæredygtig retning. Og jeg er meget taknemmelig for, at mange borgere via deres stemme på mig til tre kommunalbestyrelsesvalg har gjort det muligt.

Frihed, lighed og solidaritet er hovedværdier for mig.

Derfor er jeg socialdemokrat.

 

 

Idrees Haider

Vejmand i Nordfyn kommune 

Bosat i Søndersø

Sammen med min kone Monica har jeg tre dejlige børn: Yousaf på 20, Zaki på 10 og Aliza på 5. Jeg kom til Danmark fra Pakistan i 2000, og siden 2003 har jeg været ansat i Vejvæsnet . I mit arbejde kommer jeg dagligt rundt i lokalsamfundet, hvor jeg møder mange borgere, dette giver mig et godt indblik i, hvad der foregår i Nordfyns Kommune. Jeg har været tillidsvalgt i syv år AMR/ TR. Mens jeg var AMR modtog vi priserne “Årets arbejdsplads 2013” og “Nordfyns kommune arbejdsplads”.

I min fritid er jeg aktivt medlem af forskellige foreninger, hvoraf jeg er formand for en af dem: ”Mangfoldighed på Nordfyn”, under denne forening har vi forskellige aktiviteter som “Dans og Dansk” og Søndersø Mangfoldig FC. ud over alt dette, deltager jeg i lokal samfundets aktiviteter.

“Din hverdag er min politik”

Jeg vil gerne arbejde for en klimavenlig og attraktiv kommune , ikke kun for borgerne men også for turister, en kommune med bedre og mere moderne infrastuktur. En kommune hvor ung såvel som ældre føler trykhed. Et velfungerende og effektivt offentligt system er vigtigt. 

I de sidste fire år har jeg varmet op i byrådet som 1. suppleant for A gruppen og er helt klar til byrådsperiode 2021-2025. Jeg håber på din stemme til kommunalvalget.

 

 

Thomas Myske Mrzyglod

Sammen med min familie bor jeg på Jægerlunden i Bredbjerg. Her har vi boet de sidste 9 år. Husstanden består af min hustru Camilla, som jeg har dannet par med i 16 år. Samt vores to børn Agnes på 6 og Astrid på 3. Min fritid bruger jeg gerne på en løbetur i området, samt forskelligt foreningsarbejde lige fra biavlsforeningen til Morud Lokalråd.

De seneste 23 år, har jeg været ansat i Forsvaret.

Jeg er god til at samarbejde på tværs af forskelligheder, samt til at opbygge stærke relationer.
Jeg er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og derved skabe stærke samarbejdsrelationer baseret på gensidig respekt og fortrolighed.
Qua min militære bagrund er jeg et udpræget strukturelt menneske, som besidder stærke analytiske evner.

Jeg arbejder målrettet og loyalt inden for de aftalte rammer. Der skal dog også være plads til lidt humor og et godt grin i dagligdagen.

Jeg har, siden min tidlige ungdom interesseret mig for politik.

Efter vi er flyttet til Nordfyn og har fået børn er mit politiske fokus flyttet fra primært landspolitik til lokalpolitik. Det især børn og unges forhold jeg har haft fokus på. Foreningslivet ligger også mit hjerte meget nært.

Det er min faste overbevisning, at god forhold for vores børn og unge samt et stærkt foreningsliv er med til at fastholde vores medmennesker og dermed livet i de mindre bysamfund.

 

 

 

Sigrídur (Sigga) Thorvaldsdóttir

Bogense

Det gode børne-, familie- og ældreliv er et fokuspunkt, hvor samspil er helt afgørende.

Borgere skal have mulighed for et sundt, aktivt liv og fællesskab.

Sikker transport ved flere cykelstier.

Øge bosætning.

Tidl. ergoterapeut og tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune.

 Jeg er 66 år, gift, har tre børn og fem børnebørn. Fritid bruger jeg til vandreture med Dansk Vandrelag og kreative sysler. Musik og film.

Efter endt uddannelse til ergoterapeut i Odense 1978, arbejdede jeg på OUH, hvor jeg har været tilknyttet alle de forskellige afdelinger på sygehuset og været bl.a. afdelingsleder i en periode.

De sidste arbejdsår var i Nordfyns Kommune – Center for Læring og Trivsel (PPR)

Jeg har arbejdet i politisk styret organisation både i Island og Danmark og nu sidst i Nordfyns Kommune. Kender derfor udmærket det politiske arbejde. Budgetlægning, planlægning m.m. Har siddet i Hoved – Med og Område – Med.

Jeg har været tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune, både inden for voksenområdet såvel som børneområdet. Har været fagpolitisk aktiv det meste af mit arbejdsliv.

Jeg vil gerne arbejde med øget borgerinddragelse, hvor sundhed og fælleskab er i højsæde.  Hvor familierne, inklusiv ældre har et aktivt liv og lever sundere i længere tid. Arbejde for et stærkt civilsamfund hvor man har omsorg for hinanden og tager ansvar for livet og omgivelserne man lever i.

Nordfyn skal være kendt for en ren kommune hvor man er aktiv, lever sundt, kommer hinanden ved.

Med venlig hilsen

Sigridur

Webmaster