Stort fremmøde ved vælgermøde i Uggerslev

Ved vælgermødet mandag den 6. november, som LO havde arrangeret i Uggerslev Forsamlingshus var der et stort fremmøde, og der var inden valgdebatten underholdning med Uggerslev Revy.

Vælgermødet var arrangeret af KPU – Kommunalpolitisk udvalg og LO på Nordfyn. Alle partier deltog i mødet, dvs. Bo Andersen Radikale, Flemming Holmelund SF, Kim Johansen A, Jens Otto Dalhøj Liberal Alliance, Morten Andersen Venstre, Frantz Rohde Konservativ, Eva Jørgensen DF, Keld Haurholm, Enhedslisten og Rene Lundegård, Nye Borgerlige.

Der var med 100 deltagere et flot fremmøde med 100 deltagere. Fuldt hus som fik en spændende aften, hvor vores borgmesterkandidat, Kim Johansen klarede sig godt, mens borgmester Morten Andersen virkede lidt usikker.

Uggerslev Revy underholdt inden debatmødet, og det gav sammen med spisning en rigtig hyggelig aften for de mange fremmødte.

KPU formand Anne Mette Markussen byder velkommen.

Jesper Knudsen og Idrees Haider.

Der blev serveret stegt flæsk i persillesovs.

Klar til spisning.

Panelet er ved at gøre klar.

Ingen valgkamp uden plakater.

Læserbrev – Støtte efter behov

Det er min holdning, at alle med behov for støtte, som minimum skal have den hjælp de er berettiget til. Det burde være en selvfølge. Desværre har der alligevel været sager i medierne, og vi i kommunalbestyrelsen, er også blevet kontaktet af borgere, der mener sig forkert behandlet. Jeg vil ikke kommentere de enkelte sager, men jeg synes principielt ikke, at der burde være nogen. Kommunens sagsbehandling og tilgang til borgere med behov for støtte, burde være af en så god standard, at borgerne ikke føler det nødvendigt at bringe det i medierne.

Tal fra Socialministeriet, peger også i retning af, at der kunne være plads til forbedring. I 2016 fik klager ret i 45 % af sager indbragt for Den Sociale Ankestyrelse. For Handicapområdet alene, var det hele 75 % af sagerne, der blev omgjort eller sendt tilbage til fornyet behandling. Det synes jeg lyder som for mange, og det placerer Nordfyns Kommune i den kedelige ende af statistikken. Det må og skal kunne gøres bedre, og det vil jeg gerne have lov at arbejde for, de næste fire år.

Kandidat for A og kommunalbestyrelsesmedlem

Brian Lebæk
Hyldehaven 21
5450 Otterup

 

 

%

Læserbrev – Støtte til landbruget

Vi, Socialdemokrater vil meget gerne støtte, bevare og udvikle landbruget på Nordfyn på linje med resten af erhvervslivet i kommunen.

Når erhvervet har det godt, kan man jo også have en forventning om, at der skabes en masse gode arbejdspladser med overenskomstmæssig løn og ordnede arbejdsforhold.

Det landbrug vi vil støtte, skal vise hensyn til sine omgivelser. Der skal ikke være minkfarme eller kæmpestalde klods op af naboer, og landbruget skal være indstillet på at gøre en indsats for at være bæredygtigt! Ordet bæredygtigt kan jo i dag tolkes på mange måder. Nogle mener at bæredygtighed kun drejer sig om økonomi, men den bæredygtighed jeg taler om er i forhold til natur og miljø, som vi jo alle på langt sigt er afhængige af.

Lige nu, er der meget fokus på rent drikkevand, og landbruget kan vel ikke sige sig fri for at være en faktor i de udfordringer, man står overfor. Det samme gælder udledningen af skadelige stoffer til fjorde og bælter. Vi ser gerne en fortsat reduktion i brugen af sprøjtemidler og kunstgødning, så vi også i fremtiden kan drikke vand fra hanen og bevare rent vand, med et rigt dyre- og planteliv langs vore kyster.

Jeg har siddet med i styregruppen for både vandløbsregulativer og etablering af vådområder. De nye generelle vandløbsregulativer, synes jeg er et godt kompromis mellem afvandings- og naturinteresser, og parterne har jo også selv deltaget i udformningen, så det borger jo for kvaliteten. Det er også et godt eksempel på at vi i fællesskab, kan skabe gode løsninger.

Anderledes forholder det sig med vådområder, der jo ellers skulle være en del af landbrugets betaling for at få lov at gøde mere. I praksis lykkedes det ikke, i første omgang at få sat gang i nogen områder af større betydning. Der var end ikke opbakning til at lave forundersøgelser, så lodsejerne kunne finde ud af hvad de sagde ja eller nej til. Hele processen kørte fast i en hetz imod vådområder, der blev næret af rygter, halve sandheder og lækkede dokumenter, der egentlig ikke var særlig relevante. Og så er det påfaldende, at det kun er på Nordfyn, at modstanden er så stor. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg håber, at samarbejdet mellem erhverv og kommune i fremtiden vil være mere konstruktivt og præget af tillid.

Vådområder kunne ellers være en god måde at nedbringe udledningen af kvælstof mm. og, ikke mindst – at opfylde regeringens mål i forhold til landbrugspakken. Heldigvis er der nu nogle mindre områder, der er meldt ind af lodsejere, på vej igennem systemet. Landbruget skal have gode vilkår og udviklingen i erhvervet skal fremmes mest muligt. Det skal naturligvis bare ske med mest muligt hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd. En øget omlægning til økologi og andre måder at gøre landbruget mere bæredygtigt på, er noget vi meget gerne støtter og bifalder.

Jeg tror på, at ny viden og vilje til omstilling gør det muligt at have et rentabelt landbrug, også selvom man passer på vores fælles natur og behandler sine dyr ordentligt. Når vi stadig har landbrug i Danmark, skyldes det ikke mindst, at landbruget, – med lidt hjælp fra ikke mindst socialdemokratiske ministre, har formået at producere kvalitet frem for kvantitet.

Socialdemokratiet ønsker alt det bedste for Nordfyns landbrug.

Kandidat for A og medlem af kommunalbestyrelsen

Brian Lebæk Hyldehaven 21 5450 Otterup

Stem kvinder ind i den nye kommunalbestyrelse på Nordfyn

Helle Waagner (A) er også i forbindelse med dette kommunalvalg koordinator for Kvinderådets kampagne Stem kvinder ind. I den nuværende kommunalbestyrelse er der 8 kvinder ud af 25. I den nye kommunalbestyrelse skal der gerne vælges flere!

Helle Waagner (A) inviterer derfor alle opstillede kvinder fra samtlige partier, samt andre politisk interesserede kvinder og mænd i Nordfyns kommune til debatmøde  på Tingstedet, Søndersø Rådhus lørdag den 11. november kl. 9.30-11. Temaet for mødet er: ”Betydningen af flere kvinder i Nordfynsk politik” . Derefter uddeler de kvindelige politikere valgkampagnemateriale i vores 4 hovedbyer –Søndersø – Morud – Otterup og Bogense.

Plakatkampen

Lørdag den 28. oktober kl. 12 måtte der ophænges valgplakater op, og med god hjælp af Dan Jørgensen gik Gert Rasmussen i gang med at sætte valgplakater op i Veflinge.

Kandidaterne til kommunalvalget

Ved kommunalvalget den 21. november har Socialdemokratiet i alt 15 kandidater, hvor Kim Johansen er partiets borgmesterkandidat. Et stærkt hold der kan give Morten Andersen, Venstre kamp til stregen – ja vinde valget.
Klik på kandidatens navn, og du kan læse nærmere.

Kim Johansen
Borgmesterkandidat

Poul Andersen
Regionsrådskandidat

Nr. 2  Gert Rasmussen
Veflinge

Nr. 3  Helle Waagner
Bogense

4. Brian Lebæk
Otterup

5. Anette Lykke Jensen
Særslev

6.  Idrees Haider
Søndersø

8. Pia Longet
Otterup

10. Kent Lindharth
Otterup

11.  Svenn Kopp Pedersen
Bogense

13.  Klaus Hummelhoff
Lunde

14.  Arne Erlund
Kappendrup

15.  Dorte Schmidt
Hasmark

Webmaster